Posts

Tools: Managed Audience growth

De categorie nader verklaard Tools voor audience growth laten je volgers van je social media accounts toenemen op een enigszins geforceerde maar “natuurlijke” wijze. “Natuurlijke” wijze, omdat ze in grote lijnen het gedrag kopiëren van een gebruiker, dat is volgen, ontvolgen, liken en/of commentaar geven. Al die handelingen worden dus geautomatiseerd. Het lopende band-werk wordt daarmee uit handen genomen door zo’n tool, ook wel bot genoemd. Maar zo'nbot moet wel beheerd worden en dat wil niet iedereen. Zij die dat niet willen, kunnen kiezen voor een Managed audience growth. Bij een dergelijke service wordt alles uit handen gegeven aan een bureau. Die bureaus beloven voor een paar euro’s per dag, dat je aantal volgers groeit. Over de manier waarop ze dat realiseren, zijn ze niet altijd duidelijk. Maar voor een paar euro’s per dag gaan ze niet zelf volgen, ontvolgen en liken, ze moeten wel bots gebruiken. Met andere woorden, bij een Managed audience growth wordt het beheer van een

Tools: Publishing/scheduling

De categorie nader verklaard Tools voor publishing/scheduling laten posts plannen. Dat betekent dat de faciliteiten van het social medium zelf niet meer worden gebruikt om de post te creëren. Het is de tool waarmee de post wordt gecreëerd en gepland in de tijd. De functionaliteit in zijn rudimentaire vorm beperkt zich tot de mogelijkheid om een post op te stellen en een datum en tijd mee te geven waarop publicatie plaatsvindt. Deze functionaliteit komen we ook tegen bij onder andere Facebook en Twitter. De meeste tools gaan echter verder, ze bieden de nodige extra faciliteiten voor het creëren van posts. Daarna laten ze de gecreëerde post publiceren op verschillende social media, bijvoorbeeld Twitter, LinkenIn, Pinterest en Facebook. Dat bespaart tijd. Verder zien we ook de mogelijkheid om een post te publiceren op verschillende accounts van hetzelfde social medium, al of niet in licht gewijzigde vorm. Andere faciliteiten betreffen het hergebruik van oude posts. Een eenmaal gepub

Tools: Audience growth

De categorie nader verklaard Tools voor audience growth laten je volgers op je social media op een geforceerde maar min of meer natuurlijke wijze toenemen. Het principe is simpel en is in grote lijnen een kopie van de handmatige manier. De handmatige manier is dat je een interessante post ziet en dat je het desbetreffende account vervolgens gaat volgen, een like uitdeelt aan de post, deze van commentaar voorziet en/of een DM zendt. Het gros van de tools uit deze categorie werkt ook zo. Je geeft eerst aan in welke type accounts/posts je bent geïnteresseerd. Daarna gaat de tool op zoek en gaat vervolgens automatisch of semi-automatisch accounts volgen, likes uitdelen, commentaar geven en/of DM's zenden. Het risico van deze tools is niet verwaarloosbaar. Wil je een tool voor Audience growth gebruiken, dan moet je een groot vertrouwen hebben in het bedrijf dat de tool heeft ontwikkeld. Een heel groot vertrouwen zelfs, omdat je in praktisch alle gevallen de sleutel van je content-fa