Tools: Bio link tool

De categorie nader verklaard
Praktisch alle social media werken met een profiel-pagina, waarin een gebruiker zijn "vaste" gegevens, gegevens die in de loop van de tijd niet of nauwelijks wijzigen, naar voren laat komen. Tot die gegevens behoren onder andere naam- en adresgegevens, opleidig en hobbies.

Een ander gegeven dat hier naar voren kan komen, is een link naar een andere site, bijvoorbeeld een blog. De meeste social media, zoals Facebook en Twitter, laten daar maar één link toevoegen

Als dat beperkend is, kan een bio link tool worden gebruikt. In zo'n geval wordt niet naar een eigen pagina verwezen, maar naar een linkpagina van een van de vele aanbieders op dit gebied. Op die ene linkpagina kunnen dan de nodige andere links worden geplaatst, bijvoorbeeld naar een blog, een Twitter-account, een shop, een aanmelding voor een nieuwsbrief of een Youtube-kanaal.

De aanbieders hebben vaak een gratis variant en een betaalde variant. De gratis variant kan meestal wat minder of heeft een ander nadeel. De betaalde variant heeft dat niet en kost vaak tussen de 5 en 10 dollars per maand. 10/01/2021 .

Hiernavolgend komen de door ons onderscheiden tools uit de categorie Bio link tool aan bod. Per tool worden naam, uitgever, reviewdatum en een korte beschrijving gepubliceerd.

1 AidaForm
2 Bio.fm
3 Campsite
4 Carrd
5 ContactInBio
6 Direct.me
7 Link in Profile
8 Linktree
9 Lnk.bio
10 Omnilink
11 Shorby
12 Sked Link
13 Tap Bio

1 AidaForm
Combin lijkt de naam van het bedrijf ("Combin is a team of professionals in their craft") en op de pagina "About Us" wordt keurig aangegeven waar het bedrijf gevestigd is, er is een kantoor in Baden-Baden (Duitsland) en een kantoor in Nizhny Novgorod (Rusland).
Ook worden drie email-adressen gepubliceerd, hun Twitter-account met (13.700 volgers), hun Reddit-account en hun Youtube-kanaal. Verder lezen we in de algemene voorwaarden dat Open Media OOO de echte bedrijfsnaam is, maar, en nu wordt de zaak ingewikkelder, als dieper wordt ingegaan op de tool door verder te linken, komen we ineens op een andere site terecht en zijn de naam Combin en Media OOO niet meer aanwezig.

AidaForm is de naam van de bio link tool. Deze tool kent de nodige mogelijkheden.
Een daarvan is de keuze uit meer dan 100 templates. Met een template is een "online form" te bouwen. Gelijktijdig wordt aangegeven, dat er gekozen kan worden uit een "variety of different forms" . En daarmee raken wij de weg kwijt, want wat is een form, wat is een template en wat is het verschil.

Op de pagina over AidaForm vonden we nog een min of meer verborgen link, die een nieuwe pagina liet openen. Daarop was weer een andere link aanwezig naar een pagina over de "Privacy Policy and DPA", maar nu op een andere en wel site www.aidaform.com. Met andere woorden, er werd ineens van site gewisseld. Op die pagina kwam nu ook niet meer de bedrijfsnaam (Media OOO ) naar voren, maar een nieuwe naam en wel die van Alexander Grigorev, een "individual entrepreneur".

Op deze pagina van Alexander waren, na alle alinea's over de privacy policy, de nodige links aanwezig, links naar forms en links naar templates.
We hebben de form "Customer Satisfaction Survey" nader bekeken. Op de desbetreffende pagina wordt uitgebreid uit de doeken gedaan voor welke doeleinden een dergelijke form kan worden gebruikt, hoe de form vorm kan worden gegeven, hoe het resultaat gepubliceerd kan worden en hoe de resulaten zijn te analyseren in de "Response Summary interface". Het ziet er indrukwekkend uit.

Ook hebben we de link naar de pagina "Questionnaire Templates " bekeken. Op die pagina wordt uitgelegd hoe kan worden gekozen uit onder andere een "360-Degree Feedback Questionnaire", een "Blog Evaluation Form", een "Сlient Satisfaction Survey" of bijvoorbeeld een "Course Evaluation Form Template". Die laatste keuze is wel amusant, "form" en "template", er lijkt wel geen verschil te zijn tussen beide. Wel wordt duidelijk dat de mogelijkheden hier uitgebreid zijn en ver uitstijgen boven een bio link tool.

De prijs van de tool wordt niet bekend gemaakt op de site. Wel wordt aangegeven dat een "free trial" mogelijk is. Maar, ergens anders wordt weer aangegeven "Use Aidaform for Free".

Uitgever: Open Media OOO
Reviewdatum: January 27, 2021
Meer Informatie

2 Bio.fm
Bio.fm is een van de vele aanbieders in de categorie bio link tools. Op de site wordt niet duidelijk wat de service te bieden heeft. Wel wordt duidelijk aangegeven 'Sign up for free' en even later 'It’s Free, No credit card required. Simply sign up and import your favorite posts, pics, and media from your profiles across the web.' Dat lijkt erop dat aan het gebruik van deze service geen kosten zijn verbonden, kortom, het is gratis.

Maar op een andere plaats wordt een stapje terug gedaan, daar lezen we : 'Try it for free'. Met andere woorden, je kan het gratis proberen.

Als vervolgens de algemene voorwaaren worden doorgenomen, dan lezen we over 'refund' en 'fulfill the last month of billing', oftewel een betaalde service voor een onbekend bedrag per maand. Kortom, onduidelijkheid troef bij Bio.fm.

Uitgever: Bio.fm
Reviewdatum: January 10, 2021
Meer Informatie

3 Campsite
Campsite is duidelijk, zeer duidelijk zelfs. Zo geeft ze gedetailleerde informatie over de functionaliteit van haar twee versies en ze geeft ook keurig aan dat een van die twee versies een betaalde variant betreft (7$/maand).

Dat betekent niet dat de gratis versie "kaal" is. Zo lezen we dat die versie eenvoudige statistieken kent, dat er faciliteiten zijn voor backup en restore, dat er een ongelimiteerd aantal links kan worden geplaatst en dat er een integratie met Canva is. Canva is een tool waarmee "iedereen" op een simpele wijze graphics kan maken. Zo'n graphic kan dan worden toegevoegd aan een link.

De betaalde versie kent onder andere ook nog de mogelijkheid om met drie verschillende profielen te werken, de mogelijkheid om links te agenderen, uitgebreidere statistieken, integratie met Google Analytics en de mogelijkheid voor een nieuwsbrief.

Uitgever: Campsite
Reviewdatum: January 11, 2021
Meer Informatie

4 Carrd
Carrd is zowel de naam van het product als van de makers. Het product is naar eigen zeggen "Simple, free, fully responsive one-page sites for pretty much anything".

Carrd kent twee versies, een gratis versie en de versie Go Pro! De laatste kent meer functionaliteit waaronder een eigen domeinnaam voor de linkpagina, integratie met Google Analytics en op de eigen linkpagina wordt niet meer de tekst "Made with Carrd" afgebeeld.

Het aardige van Carrd is dat zonder enige inschrijving al een eigen pagina kan worden samengesteld. Dit geeft de mogelijkheid om de service te proberen. Pas als op de button "Publish" wordt gedrukt, is inschrijving noodzakelijk.

Op de site is een uitgebreide documentatie aanwezig, die aangeeft hoe het beheer van de pagina kan gebeuren.

Ook worden op de site enkele voorbeelden gegeven, die er professioneel uitzien.

Uitgever: Carrd
Reviewdatum: January 12, 2021
Meer Informatie

5 ContactInBio
ContactInBio kent drie versies.
Versie Starter biedt de basisfunctionaliteit en is gratis. Wat die basisfunctionaliteit inhoudt, is niet helemaal duidelijk. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven "Contact Form", meer niet. Klaarblijkelijk kan een kontaktformulier worden geactiveerd, maar wat daarvan de (on)mogelijkheden zijn, wordt niet uitgelegd. Datzelfde geldt voor "Music Services".

De versie Business voegt daar de nodige functionaliteit aan toe, waaronder "Update page title and favicon" en "Change Favicon & Apple touch icon". De kosten bedragen 7€/maand.

Tenslotte is er de versie Agency die met 5 accounts laat werken en dat voor 28€/maand. De hier genoemde prijzen waren doorgestreept en daarnaast waren lagere prijzen afgebeeld. Dit lijkt op een tijdelijke actie, maar misschien ook niet.

Uitgever: ContactInBio
Reviewdatum: January 13, 2021
Meer Informatie

6 Direct.me
Op de homepage van direct.me staat het bovenaan en in grote gekleurde letters: "Get Your Free Link in Bio". Daaronder staat in een iets kleinere letter "Get started, it's free". En verderop staat het nog een keer en dan nog een keer en dan nog één keer. En op de pagina "Learn more" leren we ook vier keer dat de service "free" is. Is Direct.me een filantropische instelling?

Dat is onwaarschijnlijk. Eind 2020 werd er 2.2 miljoen euro's geïnvesteerd in Direct.me, de financiële operatie werd geleid door Fuel Ventures. Als een venture-fonds geld investeert in een bedrijf, moet dat geld op enig moment renderen en dat kan niet, als alles gratis is.

Worden de algemene voorwaarden, ongeveer 20 pagina's A4, doorgenomen dan wordt langzaam duidelijk wat het verdienmodel van Direct.me is. Dat is gebaseerd op commissies, een commissie van 25% als iemand iets besteld via een link.
We geven een voorbeeld. Op de linkpagina van Aaron Carter bij Direct.me staan de nodige links. Een daarvan luidt "Get a video message from me". Wordt op die link geklikt, dan volgt een nieuwe pagina en wordt de procedure uiteengezet hoe een persoonlijke korte video besteld kan worden bij Aaron via Direct.me. Niet duidelijk wordt hoeveel seconden de video gaat duren. Wel wordt duidelijk dat het prijskaartje 200 dollars is.

Naast de video's zien we ook "gifts". Zo vraagt Darcey Silva bedragen van 20, 25 , 50 of 100 dollars. Waarom? Het antwoord luidt: "Gifts are a great way to show your support. You can support Darcey Silva financially and you'll be able to include a message and a digital gift."

Een andere sluwe mogelijkheid die Direct.me heeft bedacht is een referral-programma. Sommige linkpagina's zijn "gesloten". Toegang is alleen mogelijjk als eerst een naam en een e-mail-adres wordt ingevoerd. Doet de argeloze bezoeker dat, dan wordt hij geacht om zijn "inschrijving" bij Direct.me direct of later af te ronden. Verder krijgt hij ook een e-mail met de wervende tekst "Thank you for joining Direct.me! We are excited to connect with you. Please click the button below to confirm we've got the right email address."

Wordt op enig moment de inschrijving volledig afgerond en wordt via deze nieuwe klant (die argeloze bezoeker) omzet gerealiseerd, dan krijgt de aanbrenger 5% van de commissie die Direct.me inhoudt, verminderd met de nodige kosten.

Uitgever: Direct.me
Reviewdatum: January 14, 2021
Meer Informatie

7 Link in Profile
Link in Profile is geen eenvoudige tool. Het lijkt namelijk meer te zijn dan een linkpagina, daarnaast lijkt het een tool te zijn die niet van risico is ontbloot. Verder is er een acuut gebrek aan informatie over het product, alleen op de homepage wordt in twee korte alinea's verteld over de hoed en de rand.

In de eerste alinea wordt uitgelgd dat de "setup" slechts seconden in beslag neemt. Je hoeft alleen maar toegang te geven tot je Instagram account en je " dedicated landing page" toe te voegen aan je profile. Toegang geven tot je Instagram account aan een onbekende, dat is gevaarlijk. Is Link in Profile een onbekende? Over het bedrijf zelf wordt niets verteld op de site, er worden ook geen adresgegevens of telefoonnummers gepubliceerd. Het enige is een email-adres. Verder is het ook niet duidelijk wie het bedrijf is. Op de homepage staat onderaan "Copyright © 2021 Tap Bio, Inc.", maar op de pegina met de algemene voorwaarden is "Copyright © 2016 WITT Labs, LLC" te lezen.

In de tweede alinea wordt uitgelegd hoe het werkt. Om een post aan je linkpagina toe te voegen, kan worden volstaan met het copieren van een URL in het tekstveld van een Instagram-post. Het is echter ook mogelijk om met het dashboard te werken om links toe te voegen.

Wat er daarna gebeurt is waarschijnlijk het volgende. Link in Profile heeft de inloggegevens en checkt periodiek of er een nieuwe post is. Zo ja, dan wordt zowel de foto als de link in het tekstveld gelezen. Daarna wordt er door het systeem op de linkpagina een nieuwe link toegevoegd, bestaande uit de foto en de link. Klikt een bezoeker nu op die foto, dan wordt de bezoeker vervolgens via die link geleid naar de gewenste pagina.

Voor deze service wordt 9,99€/maand in rekening gebracht.

Uitgever: Tap Bio
Reviewdatum: January 15, 2021
Meer Informatie

8 Linktree
Linktree kwam in 2018 negatief in het nieuws, het zou zijn geband door Instagram. Met andere woorden de link in je Instagram-profile naar je eigen linkpagina bij Linktree zou niet meer werken. Als reden werd gesuggereerd dat er bij Linktree teveel naar spampagina's werd gelinkt.

Deze "ban" werd officieel niet door Instagram bevestigd, maar wel wordt duidelijk dat het op individuele basis kan gebeuren. In zo'n geval verschijnt de boodschap "Sorry, this page isn't available" als op de link wordt geklikt.
Linktree besteedt daar in haar help-sectie aandacht aan en schrijft het volgende. "Presumably, it is put in place by Instagram to check the links in your bio and make sure they’re not a security risk .... "

Linktree is sinds 2016 actief met haar service en heeft veel klanten, volgens Wikipedia meer dan 8 miljoen. Op de Linktree-site worden enkele van die klanten genoemd waaronder Selena Gomez. Deze "star", met 76 miljoen volgers op Facebook, heeft bij Linktree haar eigen linkpagina. De links op haar linkpagina zijn echter grotendeels links van een andere linkpagina-service, namelijk smarturl.

Voor de rest is er geen nieuws onder de zon. Linktree biedt twee versies, versie Pro (6€/maand) en versie Free (gratis). De ene kan meer dan de andere. Versie Pro heeft meer functies dan de gratis versie, 34 in totaal. Het aardige is wel dat elke functie kort wordt toegelicht. Een dergelijke service zien wij niet altijd bij de concurrent.

Uitgever: Linktree
Reviewdatum: January 16, 2021
Meer Informatie

9 Lnk.bio
Lnk.bio heeft vier versies.
De eerste is naamloos, kost niets, maar geeft niet de mogelijk om zelf de naam van de link te bepalen. De link zou dan kunnen zijn lnk.bio/pdh9lsjp.
De tweede is ook naamloos, kost 0,99€/maand en biedt meer functionaliteit, waaronder een eigen naam voor de link, bijvoorbeeld lnk.bio/knikkers.
Versie drie, Mini, is functioneel gelijk aan versie twee met als verschil het tarief, een bedrag van 9,99€ (eenmalig).
Versie vier, Unique genaamd, kost eenmalig 24,99€ en biedt weer wat meer functionaliteit dan versie drie. Zo verschijnt er geen reclame voor Lnk.bio op je eigen linkpagina.

Aardig is dat het World Economic Forum ook een linkpagina van Lnk.bio heeft. World Economic Forum, dat is die exclusieve club in Zwitserland, waar een lidmaatschap volgens het Amerikaanse CNBC tussen de 60 en 600 duizend dollars per jaar kost. Op de linkpagina van deze club staat de naam en link naar Lnk.bio. Het World Economic Forum heeft dus gekozen voor de goedkope variant, er wordt daar op de kleintjes gelet.

Uitgever: Gimucco PTE LTD
Reviewdatum: January 17, 2021
Meer Informatie

10 Omnilink
Iconosquare is een bekende naam in de wereld van influencer marketing. Het is een Frans bedrijf dat wereldwijd opereert. Ze noemt zichzelf een "social media analytics platform".

Op de speciale pagina over Omnilink leren we niet veel, althans geen concrete zaken. Iconosquare volstaat met vage zinnen als "Drive traffic to your website or store, promote your blog, boost YouTube views, and more — all from one page".

Wordt op de link "Pricing" geklikt, dan verschijnt er een pagina met prijzen van 29€/maand, 59€/maand en op aanvraag. Wordt verder gekeken, dan blijkt dat het de prijzen te zijn van een ander product.

Wordt op de Omnilink-pagina op de link "Terms of use" geklikt, dan leren we ook niets over Omnilink.

Wordt tenslotte op de link "FAQ" geklikt, dan leren we wel wat. We leren dat de service gratis is, dat "in-depth analytics" worden bijgehouden en we leren hoe een en ander werkt.
We leren ook dat de gebruiker de inloggegevens voor Facebook moet afstaan. De volgende reden wordt daarvoor opgegegeven:
"We connect to your Instagram account through Facebook, and at this point, we check which Facebook pages you’re Admin of (and therefore which Instagram profiles are connected to those Facebook pages)."

We vinden dat een magere reden om je inloggegevens af te staan. Er is immers geen zekerheid dat Iconosquare daar geen misbruik van maakt. Er is ook geen zekerheid dat de inloggegevens nooit door een hacker worden gecopieerd. Omnilink is niet de enige bio link tool die voorhanden is, maar behoort wel tot de kleine categorie, die de inloggegevens eisen.

Uitgever: Iconosquare
Reviewdatum: January 18, 2021
Meer Informatie

11 Shorby
Als naar de website van Shorby (www.shorby.com) wordt gegaan, verschijnt meteen de boodschap "Welcome Back" en wordt de bezoeker geacht in te loggen. Wordt de exercitie verricht op twee andere browsers, dan blijft die inlogpagina naar voren komen. Pas via de nodige omwegen kwamen we op een homepage terecht. Maar ook dat gaf problemen.

Die homepage laat een soort diapresentatie zien die eindigt in een pagina waar de bezoeker zijn linkpagina kan definiëren. Wordt daarmee begonnen, dan verschijnt al snel een klein venster, met als titel "Create your account", om je in te schrijven.

Op de site van Shorby kan je dus of een account creëren of inloggen, meer niet. Informatie over wat de service inhoudt, moet je maar elders zoeken. Dat hebben we gedaan. Via een zoekmachine kwamen we op een gegeven moment op een pagina van de Shorby-site met de nodige informatie over de prijzen.

Die prijzen zijn versie-afhankelijk: versie Rocket (15€/mnd), versie Pro (29€/maand) of versie Agency (99€/maand).

Uitgever: Shorby
Reviewdatum: January 19, 2021
Meer Informatie

12 Sked Link
Sked Social heeft verschillende producten waaronder Sked Link. Deze bio link tool heeft al meer dan 10000 klanten volgens Sked Social (januari 2021). Dat is niet veel, het is zelfs verwaarloosbaar klein; het product bestaat namelijk al bijna drie jaar.

Een van de redenen zou kunnen zijn de geringe informatie over Sked Link. Op de pagina over Sked Link wordt in algemene bewoordingen aangegeven wat het product kan, niet meer. Zo wordt niet aangegeven wat de prijs is. Het enige dat we leren is dat een "free trial" van zeven dagen mogelijk is. Daarna moet worden betaald, maar hoeveel is onbekend.

Wij vermoeden dat Sked Link onderdeel uitmaakt van een pakket. Wordt echter de pagina "Pricing" opgeroepen waar de verschillende pakketten met hun onderdelen worden gepresenteerd, dan is Sked Link daar afwezig.

Uitgever: Sked Social
Reviewdatum: January 20, 2021
Meer Informatie

13 Tap Bio
Tap Bio, het bedrijf, presenteert Tap Bio, het product, in de vorm van een linkpagina gemaakt met Tap Bio. Een betere vorm om Tap Bio te presenteren is er niet. Goedbeschouwd is Tap.bio meer dan een linkpagina, het kan uit meer dan één linkpagina bestaan, bijvoorbeeld 5 pagina's, en zo een mini-website vormen. Een beperking lijkt het formaat, de minisite bestaat uit kleine pagina's, pagina's geënt op het formaat van smartphone en dat is een beetje petieterig op het beelscherm van een PC.

De eerste pagina laat, met als achtergrond een mooie foto, twee links zien; de eerste link laat inloggen en de tweede link laat inschrijven.

De tweede pagina laat een animatievideo zien over Tap Bio.

De derde pagina laat vier kleine foto's zien die alle een Tap Bio linkpagina representeren. Een muisklikje en we kunnen een van die vier voorbeelden in detail bekijken.

De vierde pagina laat in een notendop de functionaliteit en de prijzen van de drie verschillende versies zien. De informatie over de functionaliteit is beperkt, maar de presentatie ziet er fraai uit. De prijzen zijn 0$/jaar, 36$/jaar en 96$/jaar.

De vijfde pagina presenteert de volgende links: inloggen, status van het systeem, contact, privacy, algemene voorwaarden en help center. De laatste bevat een serie van 37 artikelen over hoe Tap Bio te gebruiken.

Uitgever: Tap Bio
Reviewdatum: January 21, 2021
Meer Informatie