Tools : Audience analysis

De categorie nader verklaard
In het Nederlands wordt vaak de term doelgroepanalyse gebruikt. De vraag wordt dan gesteld wie de doelgroep is voor een bepaald product of bepaalde dienst. Die vraag laat zich vervolgens theoretisch beantwoorden aan de hand van onder andere demografische, geografische en sociaal-economische kenmerken. Een stap verder is het betrekken van de social media bij de analyse. Dan zijn vragen als wat doet de doelgroep op de social media, waarin zijn ze geïnteresseerd, wat kopen ze, naar wie luisteren ze en welke sites bezoeken ze, te beantwoorden. Op basis van die antwoorden kan dan beter worden bepaald hoe de doelgroep benaderd kan worden. Ook zijn er tools die uitgaan van zelf op te geven relevante trefwoorden waarna social media en websites worden doorzocht aan de hand van die trefwoorden. Vervolgens wordt de oogst geanalyseerd en de resultaten gepresenteerd. Soms wordt ook de term Audience intelligence gebruikt in plaats van Audience analysis. In zo'n geval is vaak sprake van artificial intelligence bij de doelgroepanalyse. Google Analytics is een voorbeeld van een tool voor audience analysis. Het kan het gedrag op een website van een bepaalde zelf te definieren doelgroep analyseren. 10/01/2021 .

Hiernavolgend komen de door ons onderscheiden tools uit de categorie Audience analysis aan bod. Per tool worden naam, uitgever, reviewdatum en een korte beschrijving gepubliceerd.

1 AdTargeting
2 Alexa Advanced Plan (Audience Analysis)
3 Audiense Insights
4 Brandwatch Audiences
5 Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic
6 Facebook Audience Insights
7 Google Analytics
8 SparkToro

1 AdTargeting
AdTargeting is de naam van zowel het product als het bedrijf. Het beschrijft zichzelf als een "Facebook Interest Targeting Tool". De gebruiker voert op de site een trefwoord in, waarna AdTargeting een lijst weergeeft van alle "Facebook interests", die gerelateerd zijn aan het opgegeven trefwoord. Vervolgens kan met een muisklikje op een van de weergegeven interests, de daarbij behorende audience analysis worden opgeroepen.

Een gratis versie is beschikbaar, die praktisch niets kan. De versie Basic (9$/maand) kan wat meeer, de versie Pro (69$/maand) kan nog wat meer en het topmodel is Elite (169$/maand), dat in vergelijking met de Pro-versie ook nog "Top charts" laat maken.

Uitgever: AdTargeting
Reviewdatum: January 16, 2021
Meer Informatie

2 Alexa Advanced Plan (Audience Analysis)
Alexa Internet, een volledige dochteronderneming van Amazon, analyseert het verkeer op web-sites. Ze bezit daardoor een enorme hoeveelheid data, die voor vele doeleinden wordt gebruikt, waaronder de nodige producten en services. Twee daarvan zijn bij het grote publiek min of meer bekend, Top Sites en de Alexa Traffic Rank.

Top Sites produceert ranglijsten van websites naar populariteit, zowel wereldwijd als per land. Voor Nederland is het resultaat begin januari 2021 respectievelijk google.com, Youtube.com, Vk.com, Bongacams.com en Reddit.com. De eerste site met een nl-extentie staat op nummer 23 (Vagina.nl).

De Alexa Traffic Rank is de score die de populariteit van een website weergeeft. De score komt naar voren als de Alexa browser extension wordt geïnstalleerd. Die extentie geeft niet alleen de populariteit weer, maar ook andere variabelen, waaronder het aantal sites dat verwijst naar de onderhavige website.

Meer informatie is te vinden bij Alexa Advanced Plan. Deze service geeft voor een bepaalde website, informatie op de volgende gebieden:
- Audience Analysis
- Competitive Analysis
- Content Research
- SEO Analysis
- Keyword Research
- Alexa Certified Rank

Daarbij wordt het onderdeel Audience Analysis verbijzonderd naar drie subonderdelen.
Audience Interest geeft informatie over de bezoekers van een website, waaronder welke andere websites ze bezoeken.
Audience Overlap leert welke andere websites hetzelfde publiek aantrekken als een te onderzoeken website.
Social Engagement Trends laat statistieken zien over de engagement van de bezoekers van een website in de tijd op de social media.
Een voorproefje van de informatie die Advanced Plan kan geven wordt gepreesenteerd bij de bespreking van een ander product van Alexa, namelijk Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic.

Uitgever: Alexa Internet
Reviewdatum: January 10, 2021
Meer Informatie

3 Audiense Insights
Audiense is een uitgebreid pakket, we stippen kort de belangrijkste onderdelen aan.

De Audience Manager laat zelf doelgroepen definiêren aan de hand van onder andere demografische kenmerken, onderlinge relaties, gedrag, discussies, lokatie, interessegebieden en Twitter-profiles.

Die doelgroepen zijn vervolgens onder te verdelen in segmenten gebaseerd op "clusters". Daarbij is een cluster een groep personen met sterke onderlinge relaties.

Voor de onderscheiden doelgroepen laat Audiense zoeken naar de daarbij behorende influencers.

Audiense kan ook een psychologische analyse maken van de onderscheiden doelgroepen. Dat gebeurt door alle posts van een doelgroep te analyseren. Daarbij wordt voor elke individuele account de persoonskenmerken vastgeteld en vervolgens voor de hele doelgroep "gemiddeld", kortom een psychologisch profiel van de doelgroep.

Uitgever: Audiense
Reviewdatum: January 15, 2021
Meer Informatie

4 Brandwatch Audiences
Brandwatch geeft hoog op van haar product Audiences, het zou "instant audience intelligence" zijn, vertelt ze op haar website.
Wat het product doet en hoe het werkt, blijft echter vaag. Beloften zijn er wel, zoals "Audiences makes it simple to find groups of people based on what matters to you – their demographics, passions, professions, where they’re based, and who they follow and engage with."
Maar daar blijft het bij, concrete informatie is afwezig. De geïnteresseerde wordt geacht zijn naam- en adresgegevens achter te laten voor "Book a Meeting".

Uitgever: Brandwatch Audiences
Reviewdatum: January 12, 2021
Meer Informatie

5 Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic
Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic van Alexa is een service die vergelijkbaar is met die van Google Analytics, het geeft informatie over het bezoek en de bezoekers van een zelf op te geven website.

De service van Alexa is op verschillende manieren beschikbaar:

Alexa Toolbar for Firefox
Alexa Extension for Chrome
Via de website www.alexa.com/siteinfo

We stippen kort de informatie aan die deze service presenteert en wel voor de de Nederlandse website www.funda.nl.

Wordt via een van de hiervoor genoemde manieren de informatie van www.funda.nl opgeroepen, dan zien we op de eerste regel wie de concurrenten zijn: jaap.nl, pararius.nl, oozo.nl, en huizenzoeker.nl.

Vervolgens leren we wat de belangrijkste "topics" zijn "by social engagement". Dat betreft altijd artikelen op Reddit.com over, in dit geval de "topics" Amsterdam, Asking_price en Toilets met een gemiddelde engagement van 5. De eenheid wordt niet aangegeven, het zou dus gemiddeld 5 reacties kunnen zijn, maar ook of 5% van de lezers die reageren.

Daarna leren wij dat het bezoek voor 20% de site vond via een zoekmachine en dat 32% na één pagina de site alweer verliet. Ook leren wij dat de overlap met jaap.nl, pararius.nl, oozo.nl en huizenzoeker.nl rond de 28% is.

De paragraaf "Keyword gaps" geeft de gebruikte trefwoorden aan die juist niet naar de site van Funda leidden, maar naar de concurrentie. Dat zijn "remax huurwoningen", "parius" en "relocation advisers".

De daaropvolgende paragraaf, "Easy-to-Rank Keywords", laat de trefwoorden "pararius", "stadshagen" en "knmi" zien.

In de paragraaf "Top keywords by traffic" komen we de meest gebruikte trefwoorden tegen die leidden tot een bezoek aan de site.

Ternslotte geeft de paragraaf "Buyer Keywords" als resultaat de trefwoorden "cheap apartments for rent in amstelveen", "stoelenmatter 43 best" en "help to sell".

In "Traffic metrics" is een grafiek die laat zien hoe de afgelopen drie maanden de positie van Funda is afgekalft. Van positie 11.980 op 11 oktober 2020 naar positie 13.552 op 6 januari 2021.

Is nog meer informatie gewenst, dan kan een abonnement worden genomen op Advanced Plan. Deze service wordt ook in deze kolommen besproken.

Uitgever: Alexa Internet
Reviewdatum: January 10, 2021
Meer Informatie

6 Facebook Audience Insights
Met Audience Insights kan een audience analyse worden uitgevoerd. Daarbij worden zowel de Facebook-data als data van derden gebruikt, waardoor de mogelijke criteria uitgebreid zijn.

De eerste stap bij het definiêren van een doelgroep binnen deze tool is de keuze van de populatie. De keuze is, of de hele Facebook-populatie, of alleen degenen die verbonden zijn met de eigen pagina.

Daarna kan worden gefilterd, mogelijke criteria zijn:
- demografisch (leeftijd/sexe/lifestyle/opleiding/(on)getrouwd/functie/huishouding)
- page likes
- lokatie en taal
- de wijze waarop Facebook wordt gebruikt (frequentie/medium)
- koopgedrag

Een op zo'n manier gecreëerde doelgroep kan vervolgens worden bewaard en desgewenst worden gebruikt voor advertenties.

Uitgever: Facebook
Reviewdatum: January 14, 2021
Meer Informatie

7 Google Analytics
Google Analytics is een web-service van Google die gebruikt kan worden om het gedrag van bezoekers van een bepaalde site tot in het meest verfijnde detail te analyseren. Duidelijk wordt wie de site bezoeken, waar ze vandaan komen, hoe lang ze blijven, welke pagina's ze in welke volgorde bezoeken en via welke pagina ze hun bezoek afsluiten.
Zo kan Google Analytics gedetailleerde informatie geven over de locatie (land/gemeente), sexe, leeftijd, taal en interesses van de bezoekers. Ook kan ze aangeven welke type bezoekers meer geneigd zijn tot aankoop over te gaan.

Google Analytics kan ook het door Google Adwords gegenereerde bezoek opnemen in haar analyses.

Aan het gebruik van Google Analytics zijn geen kosten verbonden. De tegenprestatie is het gebruik door Google van de gedetailleerde gegevens over het bezoekgedrag van de site.

Uitgever: Google
Reviewdatum: January 13, 2021
Meer Informatie

8 SparkToro
SparkToro onderhoudt een database met gegevens over websites, podcastst, Youtube-channels en mensen met hun aanwezigheid en gedrag op Internet. Vervolgens zijn met een geavanceerd vangnet data uit die database te vissen, data die voldoen aan bepaalde zoekcriteria.
Naar eigen zeggen laat SparkToro in enkele seconden zien wat een bepaalde doelgroep (audience) leest, bekijkt, beluistert en volgt.

Uitgever: SparkToro
Reviewdatum: January 10, 2021
Meer Informatie