SparkToro

SparkToro in enkele woorden
SparkToro onderhoudt een database met gegevens over websites, podcastst, Youtube-channels en mensen met hun aanwezigheid en gedrag op Internet. Vervolgens zijn met een geavanceerd vangnet data uit die database te vissen, data die voldoen aan bepaalde zoekcriteria.
Zoek bijvoorbeeld op "The Netherlands" en SparkToro vindt dan 32481 personen die actief zijn met die zoekterm. Die 32481 personen worden vervolgens statistisch gereduceerd in de nodige grafieken en tabellen. Ook wordt van hen aangegeven bij welke personen, sites, podcasts en youtube-channels ze hun digitale sporen hebben achter gelaten.

De database
Volgens eigen zeggen wordt de database gevoed en onderhouden door hun geautomatiseerde systeem dat "crawls billions of unique web pages, social media accounts, and individual pieces of content on social platforms". Die opgezogen data worden vervolgens omgezet in zogenaamde "profiles". Zo'n profile is een "amalgamation of an individual person or organization’s various web+social pages." De database bevatte october 2020 in totaal 70 miljoen profiles.
Dat is niet de enige manier om de database te voeden. SparkToro presenteert op een van haar webpagina's een tool waarmee je kan controleren of een Twitter-account fake-followers heeft: "Fake Followers Audit looks at 25+ factors correlated with spam/bot/low quality accounts to return a percentage of followers that are thought to be fake." Om die analyse te laten uitvoeren moeten wel de inloggegevens worden overhandigd.

Is dat eenmaal gebeurd, dan kan SparkToro alles opzuigen, haar analyse geven en gelijktijdig haar database actualiseren en/of uitbreiden.

Hoe het werkt
De start is altijd een zoekopdracht, bijvoorbeeld "electric bike". Daarbij kiezen we voor de eerste zoekvariant, die waarbij personen over die zoekterm "praten". Het resultaat is "75,457 people". Daarbij moet "people" ruim worden geïnterpreteerd, websites vallen er ook onder.

Vervolgens leren wij op de pagina "Audience Insights" hoe deze groep gekarakteriseerd kan worden. De eerste twee grafiekjes laten het volgende zien:


De pagina "Social" laat zien bij welke accounts die 75457 personen het meest betrokken zijn. Daarbij is een account vaak de optelsom van een of meer social accounts en een website. Zo is de in het volgende plaatje genoemde PeopleForBikes zowel een site (www.peopleforbikes.org) als de accounts bij Facebook, Twitter en Instagram.
Het overzicht geeft nog meer websites, waarna op plaats acht de eerste persoon komt, Carlton Reid, dankzij zijn Twitter-account, zijn Youtube-channel en zijn Facebook-account (op dit overzicht niet zichtbaar).

De daaropvolgende pagina, "Websites", laat alleen websites zien:


Voor de volledigheid laten we nog de laatste twee pagina's zien, die van Podcasts en Youtube.Voor wie is SparkToro geschikt
Als de Nederlandse regering haar imago in het (Engelstalige) buitenland wil opkrikken, kan ze SparkToro gebruiken. Door als zoekterm The Netherlands te hanteren vangt ze 32481 personen die daarover praten en kan ze nagaan waar dergelijke personen hun digitale sporen achter laten.
In grote lijnen kan je stellen dat SparkToro gericht is op de marketeer, maar je kan ook stellen dat het geschikt is voor iedereen die een product, dienst, idee of imago aan de man wilt brengen.
SparkToro zelf geeft expliciet aan dat hun product geschikt is voor Content marketers, Social Media marketers, SEO en PR

De marketing van SparkToro
SparkToro is min of meer een tweemansbedrijf (Rand Fishkin en Casey Henry), hun product werd in april 2020 geïntroduceerd. Hun marketing is echter indrukwekkend. Direct na de introductie werd een groot aantal reviews van hun product gepubliceerd. Ook volgden tientallen interviews. Misschien hebben ze hun eigen product als marketingtoolgebruikt.

Haken en ogen
Als je op "electrische fiets" zoekt, dan zijn de resultaten teleurstellend:
"We couldn't find enough profiles to analyze with your current query."
Dat komt omdat het SparkToro zich voornamelijk concentreert op Engelssprekende landen als Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, United Kingdom en de USA.
Dat betekent ook dat de database van SparkToro niet representatief is. Dat wordt ook volmondig toegegeven, maar wel "verstopt" in hun FAQ. Daar lezen we dat er onder andere een oververtegenwoordiging is van Engelstalige profiles, van profiles in de eerder genoemd landen en van mensen die veelvuldig van het web en sociale media gebruik maken en daar ook actief zijn.

We lezen dat SparkToro zich keurig aan de wet houdt in de eerder genoemde landen. Misschien is het daarom dat er geen data worden opgeslagen die te herleiden zijn tot personen. Althans zo interpreteren wij de volgende zin: "Our product intentionally does not collect and display personally identifiable information¨. Maar als we op "The Netherlands" zoeken komt wel bijvoorbeeld de naam van Mark Rutte naar voren. Verder is het mogelijk om lijstjes van personen te maken en daar email-adressen aan toe te voegen: "Billions of email addresses and social contact URLs now pull directly into the Lists feature." Hoe zit dat? We hebben eind october 2020 die vraag gesteld aan SparkToro. Enkele uren later kwam het "halve" antwoord binnen:
"And yes, we employ Hunter.io's API to show public email addresses connected to publications and sources of influence (podcasts, websites, YouTube channels, etc). Those come from Hunter (not SparkToro), and are crawled from public webpages only (Hunter's methodology). I am not a legal expert, but we have run our methodology by our experienced legal team (https://www.carneylaw.com/). In short, the public web email addresses aren't PII, and we (SparkToro) do not collect them."