Influencer; weinig synoniemen

Vier synoniemen
In de Nederlandse taal lijken geen echte alternatieven te bestaan voor de term influencer. Op etymologiebank.nl worden wel webidool, beïnvloeder en verlokker genoemd, maar deze termen worden in de praktijk in vergelijking met de term influencer niet veel gebruikt. Dat wordt onder andere geïllustreerd met Google Trends.Dat wordt ook duidelijk als naar deze termen wordt gezocht met een zoekmachine. Webidool is onbekend en voor verlokker zijn er slechts enkele referenties naar (puzzel)woordenboeken.

Dat geldt niet voor beïnvloeder. Google geeft 114000 pagina's waar de term naar voren zou komen. Worden die pagina's opgeroepen, dan blijkt dat de term beïnvloeder wordt gebruikt zowel als synoniem van influencer als in de situatie waarin er geen relatie is met social media; enkele voorbeelden:
"Management grootste beïnvloeder werkvermogen" (www.innovatiefinwerk.nl)
"De beïnvloeder in de ondernemingsraad is een medezeggenschapsproces." (www.bubberman.nl)
"Beinvloeder: Degene die bijdraagt aan een aankoopbeslissing door bijvoorbeeld advies en/of informatie te geven." (www.economiehulp.nl)
"Door het stellen van normen en criteria en door het aangeven van de bijbehorende voorwaarden maakt de beïnvloeder duidelijk wat zij of hij van de ander verwacht." (www.twynstraguddekennisbank.nl)

Verder wordt soms de term "social" toegevoegd aan influencer. Met andere woorden, er wordt gesproken van zowel "influencer" als "social influencer". De laatste woordcombinatie wordt echter in vergelijking met de eerste nauwelijks gebruikt.

Ook lazen we in een artikel van de Volkskrant (Beperkt houdbare insta-roem – wat doe je als volgers niet meer volgen?) "infleuncers", maar dat is misschinen een tikfoutje van de auteur.

We sluiten af met een laatste synoniem en wel dat van de Stichting Reclame Code. Deze stichting "bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen". Daartoe heeft ze onder andere de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) 2019 opgesteld, die aangeeft hoe adverteerder en influencer zich moeten gedragen. Echter, in haar code komt het woord influencer niet voor, de term "verspreider" wordt gebruikt.
Het is wel een aparte toepassing van verspreider want in de praktijk van de Nederlandse taal wordt verspreider nooit als zodanig gebruikt. Het woord zien we alleen in zinsdelen als verspreider van reclamefolders, essentiele oliën, mest, leugens, vals geld, onverdraagzaamheid, wapens, coronavirus, geloof, haat, humanistische idealen, porno of cultuur.

Wel wordt elders op haar site de term influencer gebruikt, we lezen: "De kern van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing is: wees op social media transparant over de relatie tussen influencer en adverteerder als voor het bespreken of tonen van een merk of product een bepaald voordeel is geboden (vergoeding in geld of natura, zoals een gratis product)."