Influencer; verwarrende definities

Influencer is een jong woord
Het woord "influencer" is pas kort populair in de Nederlandse taal, dat wordt duidelijk als Google Trends wordt gebruikt. Wordt met deze functie de populariteit van de term influencer gemeten, dan zien we dat tot eind 2015 nauwelijks naar het woord werd gezocht; de stijgende populariteit is pas te zien in de periode van 2016 tot en met 2020.Definities (nederlands)
Het is het amusant om na te gaan hoe deze term wordt gedefinieerd, zowel in de Nederlandse als de Engelse taal.

Wiktionary houdt het eenvoudig : "(beroep) iemand die, voornamelijk door de eigen aanhang op sociale media, via internet beïnvloedt waar een doelgroep haar geld en tijd aan besteedt."

Het Algemeen Nederlands woordenboek van het Instituut voor de Nederlandse Taal is enger; ze schrijven:
"iemand die, vaak via sociale media, invloed uitoefent op een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld jongeren, en het gedrag van die groep probeert te beïnvloeden, vooral door de leden van die groep over te halen om bepaalde kleding of andere producten te kopen of een bepaalde modestijl te volgen."
De Stichting Reclame Code heeft het niet over een influencer, maar over een verspreider en dat is "degene die een Relevante Relatie heeft met de Adverteerder en Reclame via Social Media verspreidt. Een Verspreider kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn. Bij een Verspreider kan gedacht worden aan bloggers, vloggers en/of online content creators."

IATE (‘Interactive Terminology for Europe’) wordt gebruikt door "EU institutions and agencies since summer 2004 for the collection, dissemination and management of EU-specific terminology". Ook zij hebben een definitie, de Nederlandse variant luidt:
"persoon die een reputatie opgebouwd heeft vanuit zijn of haar kennis en expertise over een specifiek topic en daarover naar een geëngageerd publiek van volgers communiceert via social media posts".
In grote lijnen komen deze definities neer op het volgende: een persoon (of rechtspersoon) die via social media het (koop)gedrag van een doelgroep beïnvloedt en daarvoor betaald kan worden.

Definities (engels)
De term influencer is een al lang bestaand Engels woord, maar net als in Nederland is de populariteit als zoekterm de afgelopen jaren sterk gestegen.


De Engelstalige definites laten vaak een dubbele betekenis zien, zowel beïnvloeder als beïnvloeder via social media. We stippen ze één voor één aan.

De eerder genoemde IATE heeft ook een Engelse variant, deze voegt expliciet een financiële relatie toe:
"Internet user who accumulates a relatively large following on blogs and social media through the textual and visual narration of their personal lives and lifestyles, builds a reputation for their knowledge and expertise on a particular topic, engages with their following in digital and physical spaces, and monetises their following by integrating 'advertorials' into their blog or social media posts."
The Cambridge Dictionary definieerde een influencer als "any person (personality, blogger, journalist, celebrity) who has the ability to affect the opinions, behaviors, or purchases of others through the use of social media".
Tegenwoordig schrijft ze "someone who affects or changes the way that other people behave" en "a person who is paid by a company to show and describe its products and services on social media, encouraging other people to buy them".

Wiktionary houdt het heel kort:
"A person who or a thing which influences."
Engelstalige Wikipedia volgt een hele andere weg:"An Internet celebrity (also known as a social media influencer) is a celebrity who has acquired or developed their fame and notability through the Internet."

Merriam-Webster heeft twee definities :
"A person who inspires or guides the actions of others" en
"A person who is able to generate interest in something (such as a consumer product) by posting about it on social media."
Oxford Learner's Dictionaries van de Oxford University Press (a department of the University of Oxford) schrijft:
"a person or thing that influences somebody/something, especially a person with the ability to influence potential buyers of a product or service by recommending it on social media".
Het Amerikaanse Collins dictionary is enigszins beperkend, de followers worden geacht na te apen:

"An influencer is someone who is able to persuade a lot of other people, for example their followers on social media, to do, buy, or use the same things that they do. They are often paid or given free products in exchange for doing this."
Collins heeft ook een definitie in "british english":
"a person who uses social media to promote lifestyle choices, commercial products, etc to his or her followers", en ook
"any person or thing that exerts an influence".
Als je deze engelstalige definities bij elkaar harkt, is het resultaat iets als:
Een influencer is een persoon of groep die invloed uitoefent, meestal via social media, om zo mogelijk anderen tot aankoop te verleiden en daarvoor mogelijk betaald krijgt.