Rechtspersoon als influencer

De bv Influencer
In de verschillende definities die van de term influencer worden gehanteerd, wordt onder influencer meestal een (natuurlijke) persoon verstaan. Soms wordt het ook als een groep gezien of als een beroep. Een andere uitzondering vinden wij bij de Stichting Reclame Code.

Deze stichting "bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen". Daartoe heeft ze onder andere de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) 2019 opgesteld, die aangeeft hoe adverteerder en influencer zich moeten gedragen. Daarbij kan influencer, of verspreider in de terminologie van de stichting, zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.Als we met een juridische blik verder kijken, dan zijn er meer gevallen waarin er sprake is van de bv Influencer.

Zo wordt op de www.onfluence.nl influencer als volgt omschreven:
"Influencer: de natuurlijke- of rechtspersoon die, handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en voor eigen rekening en risico, zich inschrijft bij Onfluence en promotieactiviteiten op sociale media ten behoeve van een Afnemer kan verrichten."
Van hetzelfde laken een pak bij HelloSparkle:
"Influencer: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een opdrachtovereenkomst werkzaamheden verricht voor HelloSparkle dan wel voor een Opdrachtgever van HelloSparkle, tevens aanvaarder van deze Voorwaarden."