Social media zijn cash cows

Albert Heijn is geen Facebook
Albert Heijn is geen Facebook, dat is geen nieuws, maar het is wel interessant om de opmerkelijke verschillen tussen beide bedrijven te onderzoeken.
Het meest in het oog springend is de leeftijd van beide bedrijven. Mark Zuckerberg richtte met zijn maten in 2004 Facebook op. Albert Heijn zette de eerste stap voor het concern in 1887 met de overname van de kruidenierswinkel van zijn vader. Honderd jaar later, Mark Zuckerberg was toen 3 jaar oud, werd door koningin Beatrix het predicaat Koninklijk verleend aan het concern.

In het jaar dat Facebook werd opgericht, 2004, realiseerde Albert Heijn een omzet van 44 miljard en een winst van 0.65 miljard euro’s. In 2015 waren die cijfers respectievelijk 33,8 miljard en 0.61 miljard euro’s. Met andere woorden, een forse daling van de omzet en een kleine daling van de winst in die 11 jaar. In het jaar 2016 fuseerde Albert Heijn met de Belgische onderneming Delhaize Groep tot Koninklijke Ahold Delhaize NV.

Het jaarverslag van 2019 van Ahold Delhaize noteert een omzet van 66.3 miljard euro’s bij een winst van 1.766 miljard euro’s, dat komt overeen met een nettomarge van 2.66%. Als je dus bij een van de winkels van het concern boodschappen doet voor 1 euro, dan is resulteert dat in een winst voor Ahold Delhaize van gemiddeld ruim 2 en een halve centen. Dat is niet veel, zeker niet in vergelijking met Facebook.

Facebook realiseerde over 2019 een omzet van bijna 70 miljard dollars en een winst van ruim 18 miljard dollars. Dat is dus van 0 dollar naar 70 miljard dollars in 15 jaar. Op het gebied van omzetgroei en winst is de kloof dus enorm tussen Facebook en Ahold Delhaize.
Die kloof is ook aanwezig bij het aantal klanten. Volgens het jaarverslag van 2019 van Ahold Delhaize doen wekelijks 54 miljoen consumenten hun boodschappen bij het concern. In dat jaarverslag, dat 219 pagina’s telt, komt trouwens de term “influencer marketing” niet voor.
In de onlangs door Facebook gepubliceerde cijfers over de eerste 9 maanden van het jaar 2020 (“Facebook Reports Third Quarter 2020 Results”) telde Facebook 2.74 miljard maandelijks actieve gebruikers.

Nog een laatste opmerking over de verschillen tussen Ahold Delhaize en Facebook. We hadden een nettowinstmarge berekend van 2.66% voor Ahold Delhaize en 34% voor Facebook. Dat is bijna 13 keer zoveel. Dat is een groot verschil. Maar het verschil is helemaal opmerkelijk als je je realiseert dat de klanten van Ahold Delhaize bij de kassa hun boodschappen moeten betalen, terwijl bij Facebook de kassa nooit rinkelt. Facebook is immers gratis voor de klant.

Die hoge nettowinstmarge voor Facebook en de lage nettowinstmarge voor Ahold Delhaize vertalen zich ook in de beurswaarde van beide bedrijven, waarvan de omzet elkaar niet veel ontloopt. Facebook had een beurswaarde van 793.5 miljard dollars op 10 november 2020, dat komt overeen met 675 miljard euro’s. Ahold Delhaize kwam op die dag uit op 29.3 miljard euro’s.

Facebook is een cash cow
De term cash cow komt uit de financiële sector. Het is een bedrijf of product dat maar geld blijft produceren zonder de echte noodzaak tot investeren. De vergelijking met een melkkoe moge duidelijk zijn, een melkkoe, eenmaal volwassen blijft maar produceren. Nu is Facebook wel een speciale vorm van een cash cow. Facebook blijft namelijk wel investeren en de geldproductie blijft maar toenemen, het is een super cash cow. We gaan daarom dieper in op de financiële cijfers van het bedrijf. 

De beginjaren waren financieel gezien hectisch. Zo werd in 2007 bij een omzet van 153 miljoen dollars een verlies gerealiseerd van 138 miljoen dollar. Dit is in de grafiek niet goed te zien gezien de enorme stijging van de omzet en het resultaat in de daarop volgende jaren. In het begin bedroeg de jaarlijkse omzetstijging zelfs meer dan 100%. De daaropvolgende jaren vlakte die stijging af; over de afgelopen 3 jaren bedroeg de jaarlijkse stijging (nog) maar 37%. De winst vertoonde een grilliger verloop, maar bleef zowel absoluut als relatief op een zeer hoog niveau.

Kijken we naar de huidige cijfers, en wel die over de eerste 9 maanden van het jaar 2020, dan zien we nog steeds die sterke stijging in vergelijking met de cijfers van de eerste 9 maanden van het jaar 2019. Zo is de omzet over die eerste 9 maanden gestegen van 49.6 (2019) naar 57.9 (2020) miljard dollars. De winst steeg zelfs van 11.1 miljard dollars naar 17.9 miljard dollars.

Wordt naar de kostenposten gekeken, dan zien we dat Facebook 14.4% van zijn omzet over die eerste 9 maanden van 2020 uitgaf aan “Marketing and sales”. Nog hoger zijn de uitgaven aan “Research and development”, 22.9% oftewel 13.2 miljard dollars. Op jaarbasis is dat 17.7 miljard dollars. Om een vergelijking te maken, Philips gaf in het jaar 2019 in totaal 1.9 miljard euro’s uit aan research.

Ook de balans van Facebook ziet er anders uit dan die van andere bedrijven. Daar waar de meeste bedrijven op de balans een bescheiden post liquide middelen laten zien, barst bij Facebook de kas uit zijn voegen. Op 30 september 2020 bedroegen de liquide middelen bijna 46 miljard dollars. Aan de andere kant van de balans, de kant van de passiva is er ook een groot verschil. Het is daar waar we voor praktisch elk bedrijf een forse schuldenpost zien. Schulden die meestal zijn aangegaan voor het financieren van investeringen. Bij Facebook is dat niet het geval, die maakt zoveel winst dat ze niet hoeft te lenen.

Facebook realiseert deze fraaie cijfers met maar één hoofdactiviteit, advertenties verkopen (99% van hun omzet). De verkoop van die advertenties geschiedt niet alleen via het social medium Facebook, maar ook via Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram. Facebook. Het bedrijf, kocht Instagram in het jaar 2012 voor een miljard dollars en WhatsApp werd in 2014 aangeschaft voor 19 miljard dollars.

Facebook is niet het enige bedrijf uit de categorie Social Media dat veel winst maakt en snel groeit. Wel is Facebook het grootste bedrijf in termen van bereik, omzet en winst. In de volgende paragraaf geven we voor de andere spelers enkele kerncijfers weer.

De andere social media
Het Chinese ByteDance is bekend door zowel TikTok als door de problemen met Trump die TikTok wilde laten overnemen door een Amerikaans bedrijf. De omzet en winst van ByteDance waren in 2019 respectievelijk 17 miljard dollars en 3 miljard dollars. Over het jaar 2020 wordt een omzet van 28 miljard dollars verwacht. Het bedrijf werd in 2012 opgericht, de groeisnelheid van de omzet is daarmee nog hoger dan die van Facebook. Naast Tik Tok heeft ByteDance nog andere social media in haar portefeuille, waaronder Xigua Video.

YouTube is, net als Google, een van de onderdelen van moederconcern Alphabet. In het jaarverslag over 2019 heeft Alphabet voor het eerst aangegeven hoeveel YouTube opbracht. Dat was 15 miljard dollars.

Tencent Holdings Limited, Tencent genoemd, is in 1998 opgericht. Met haar producten Tencent QQ (instant messenger) en WeChat (uitgebreid social medium) is ze zeer actief in met name China. Tencent had op 11 november 2020 een beurswaarde van 723 miljard dollars en over het jaar 2019 resulteerde een omzet van 54.6 miljard dollars. Die omzet werd niet alleen bereikt door de social media, deze nemen minder dan een kwart voor hun rekening.

Twitter is zowel de naam van het product als dat van het bedrijf. Twitter, het bedrijf, had op 11 november 2020 een beurswaarde van 34.3 miljard dollars. Dat is ietsje minder dan dat van Albert Heijn. Ook de omzet is een stuk kleiner dan dat van Albert Heijn. Over die jaren 2017, 2018, 2019 bedroeg die afgerond 2.5, 3 en 3.5 miljard dollars. De winst is weinig stabiel. In 2018 en 2019 werden forse winsten geboekt, respectievelijk 1.2 en 1.5 miljard dollars. Maar in 2017 werden rode cijfers geschreven en dit jaar, 2020, wordt waarschijnlijk een verlies gerealiseerd.

Snap Inc. is de producent van Snap. Het bedrijf werd in 2011 opgericht en is beursgenoteerd. De beurswaarde bedroeg 58.7 miljard dollars (11 november 2020). Over de jaren 2017, 2018 en 2019 werd een snelgroeiende omzet gerealiseerd met respectievelijk 0.8, 1.2 en 1.7 miljard dollars. Tevens werd in die drie jaren het verlies steeds kleiner, maar bedroeg in 2019 nog steeds 1 miljard dollars. Voor het jaar 2020 wordt Weer een hogere omzet verwacht en een verlies dat niet veel zal afwijken dan dat van 2019.

Deze kleine financiële rondgang in de wereld van de social media maakt twee zaken duidelijk. Ten eerste maakt Facebook nog steeds de dienst uit en ten tweede is er bij de concurrenten sprake van een snelle groei van omzet en winst, waardoor de positie van Facebook op termijn minder dominant kan worden.
Verder geldt dat het geheel, afgezien van enkele zwakke broeders, gezien kan worden als een “crowd of cash cows”.