Waar (il)legaal followers kopen in Nederland

De verkoop van followers is (il)legaal
De Autoriteit Consument & Markt heeft duidelijk gemaakt dat de verkoop van followers en aanverwante producten als likes en retweets niet meer door de beugel kan. Zie ook het artikel Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de sectie Adverteerders. Ze schreven op 25 juni 2020 het volgende:
“De ACM spoort bedrijven op die nepreviews, nepvolgers en neplikes aanbieden en draagt ze vervolgens op hun praktijken te stoppen. Daarbij vordert de ACM hun klantbestanden. Op basis daarvan gaat de ACM bedrijven, influencers en anderen die de misleidende beoordelingen gebruiken aanspreken. Weigeren de partijen die misleidende beoordelingen aanbieden of gebruiken hun overtredingen te staken, dan kan de ACM andere instrumenten inzetten, zoals het opleggen van boetes.”
Dit heeft effect gehad op de aanbieders van followers en aanverwante zaken. Het gros van deze bedrijven geeft in oktober 2020 duidelijk aan dat ze niet (mogen) leveren aan bedrijven. Opmerkelijk is dat ze daarmee impliciet aangeven dat ze “nepreviews, nepvolgers en neplikes” verkochten.
Ze zijn niet met hun praktijken gestopt. Klaarblijkelijk is het decreet van de ACM geïnterpreteerd als stoppen met hun praktijk om die nepproducten aan bedrijven te verkopen, want de verkoop aan particulieren gaat onverminderd door. Is dat een juiste interpretatie? Wij hebben op 6 november 2020 aan de ACM gevraagd of die interpretatie juist is. Binnen een week hadden we keurig een positief antwoord:
“Bij het gebruik van ‘niet-authentieke engagement’ (verzamelterm die de ACM hanteert voor neplikes/nepvolgers etc.) door consumenten is niet per definitie sprake van een oneerlijke handelspraktijk. In ieder geval niet zolang deze consumenten niet tevens handelaar (dus bijv. een bedrijf of een influencer) zijn. Als zij geen handelaar zijn, kan er namelijk ook geen sprake zijn van een (oneerlijke) handelspraktijk. ”
Nederlandse leveranciers van followers beoordeeld
Ondanks de missive van de ACM blijven bedrijven followers en aanverwante producten verkopen. In dit onderzoek lichten wij de desbetreffende bedrijven door. Daartoe hanteren wij vier verschillende criteria.
Het eerste betreft de volledigheid van naam- en adresgegevens, zoals die op hun website naar voren komen. Immers, van een bonafide bedrijf mag je verwachten dat ze duidelijk maken wat hun naam is en waar ze gevestigd zijn.
Het tweede criterium betreft de aanwezigheid van gegevens over de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, met andere woorden, is het een echt bedrijf, of is het een fake bedrijf. Het derde criterium gaat over de bereikbaarheid. Is er de mogelijkheid om per mail(formulier) een vraag te stellen en wordt daar ook een antwoord op gegeven. Twee vragen hebben we gesteld.
1 Kan ik als stichting bij u followers kopen? Als deze eerste vraag werd beantwoord
2 Zijn de followers echt, dus door personen beheerde accounts?
Tenslotte, vierde criterium, is gedetailleerde informatie over hun producten en/of diensten aanwezig, bijvoorbeeld informatie over de echtheid van de followers (personen of bots), waar ze vandaan komen, of ze actief zijn, of ze gematched worden met je eigen profile, etc.
Aan de hand van deze vier criteria zijn de nodige Nederlandse bedrijven beoordeeld.
De resultaten van ons onderzoek zijn teleurstellend. Veel bedrijven geven geen duidelijkheid omtrent hun bedrijfsnaam. Ook geeft de helft van de bedrijven niet aan waar ze zijn gevestigd of onder welk nummer ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wel geeft elk bedrijf de mogelijkheid om een vraag te stellen via een mailadres of een mailformulier. Echter, als daadwerkelijk een vraag wordt gesteld geeft het gros van de leveranciers geen antwoord. Van hetzelfde laken een pak bij gedetailleerde productinformatie, die is afwezig.

Welke Nederlandse bedrijven zijn actief (november 2020)
We hanteren hier de term Nederlandse bedrijven en daartoe rekenen wij ook bedrijven die zich met een Nederlandstalige site expliciet op de Nederlandse markt richten. Begin november 2020 waren de volgende bedrijven actief.
1 Eenstapvoor (www.eenstapvoor.nl)
2 PowerVolgers (www.powervolgers.nl)
3 SocialMediaVolgers (www.socialmediavolgers.nl)
4 Onlinevolgers (www.onlinevolgers.nl)
5 Instagrow (www.instagrow.nl)
6 Followersnet (nl.followersnet.com)
7 Social Paradise (www.socialparadise.eu)
8 Insta Likes Kopen (www.instalikeskopen.nl)
9 Likes-Kopen.nl (www.Likes-Kopen.nl)
10 Gebruikersnamen.nl (www.gebruikersnamen.nl)
11 Premlike.com (www.premlike.com)
12 FollowerHigher (www.followerhigher.com/nl)

1 EenStapVoor (www.eenstapvoor.nl)
Leverancier EenStapVoor valt al op door haar algemene voorwaarden, daar lijkt niet echt over nagedacht, ze schrijven:
“Leverancier”, “wij”, “ons”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eenstapvoor, gevestigd te Roosendaal aan de Postbus 3097
Een controle bij de Kamer van Koophandel maakt duidelijk dat de “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eenstapvoor” niet bestaat. Daarnaast kan een bedrijf, zelfs als het niet bestaat, niet gevestigd zijn op een postadres.

Bedrijfsnaam aanwezig: het is niet duidelijk of “Eenstapvoor” een bedrijfs- of een handelsnaam is
Vestigingsadres aanwezig: nee, alleen een postadres
Inschrijving KvK: afwezig
Aanwezigheid van mail(formulier): ja, mailformulier
Vraag “Kan ik als stichting bij u followers kopen?: geen antwoord
Vraag “Zijn de followers echt, dus door personen beheerde accounts?: n.v.t.
Gedetailleerde productinformatie: nee

2 PowerVolgers (www.powervolgers.nl)
Deze site is een kopie van www.eenstapvoor.nl.

3 SocialMediaVolgers (www.socialmediavolgers.nl)
Deze site is een kopie van www.eenstapvoor.nl.

4 Onlinevolgers (www.onlinevolgers.nl)
Deze site is een kopie van www.eenstapvoor.nl.

5 Instagrow (www.instagrow.nl)
Instagrow is de handelsnaam van het bedrijf RVD Media. Ze noemen zichzelf een “e-business company” en ze richten zich op het maken van webshops en het online verkopen van producten en diensten aan consumenten.

Bedrijfsnaam aanwezig: ja
Vestigingsadres aanwezig: ja
Inschrijving KvK: ja
Aanwezigheid van mail(formulier): ja
Vraag “Kan ik als stichting bij u followers kopen?”: correct antwoord ontvangen
Vraag “Zijn de followers echt, dus door personen beheerde accounts?”: correct antwoord ontvangen
Gedetailleerde productinformatie: gedeeltelijk, zo kan je bijvoorbeeld “instagram volgers” en “Echte NL volgers nl” kopen. Bij de tweede categorie wordt dan aangegeven dat het “echte & actieve Instagram” betreft die “daadwerkelijk actief zijn en je foto’s liken” en “Gemiddelde leeftijd van de volgers is tussen de 12 en 18 jaar oud.”

6 Followersnet (nl.followersnet.com)
Ook bij Followersnet komen wij een opmerking tegen waarin gewag wordt gemaakt van de ACM:
Hoewel wij kunnen bevestigen dat wij in de afgelopen 5 jaar nooit problemen hebben ervaren, wil de ACM dat consumenten weten dat Instagram het op deze manier gebruiken van engagement niet goedkeurt. Gebruik onze producten op eigen risico en alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
De site geeft ook min of meer uitgebreide informatie over het type Instagram volgers die ze verkopen. Daarbij trekt één zin de aandacht, namelijk die over het product “Actieve Instagram volgers”. Ze schrijven:
“Dit zijn accounts die wij niet zelf hebben gemaakt. Wij hebben enkel toestemming om met het account personen te volgen. De persoon die het account heeft aangemaakt maakt gewoon nog gebruik van zijn of haar account. Doordat wij enkel toestemming hebben om personen te volgen.”
Het lijkt erop dat de dus twee soorten accounts zijn, accounts die ze zelf hebben aangemaakt en bestaande accounts van bestaande personen.

Bedrijfsnaam aanwezig: ja
Vestigingsadres aanwezig: ja
Inschrijving KvK: ja
Aanwezigheid van mail(formulier): ja, email-adres
Vraag “Kan ik als stichting bij u followers kopen?”: ja, een goed antwoord
Vraag “Zijn de followers echt, dus door personen beheerde account?”: vraag beantwoord op site
Gedetailleerde productinformatie: ja

7 Social Paradise (www.socialparadise.eu)
Er is geen bedrijfsnaam te vinden en ook het vestigingsadres ontbreekt. Wel is er een KvK nummer en dat is identiek aan dat van nummer 6, Followersnet.

8 Insta Likes Kopen (www.instalikeskopen.nl)
Opvallend is de waarschuwing Insta Likes Kopen:
Het is voor ons helaas niet toegestaan likes en volgers te verkopen aan bedrijven. Hieronder vallen ook influencers. De ACM heeft ons op het feit gewezen dat gekochte volgers en likes bij bedrijven vallen onder Oneerlijke handelspraktijken.
Ze geven zelfs keurig een link naar de “Leidraad Bescherming van de online consument” van de ACM.

Bedrijfsnaam aanwezig: ja
Vestigingsadres aanwezig: ja, in Engeland
Inschrijving KvK: ja
Aanwezigheid van mail(formulier): ja, mail-adres en mailformulier
Vraag “Kan ik als stichting bij u followers kopen?”: geen antwoord
Vraag “Zijn de followers echt, dus door personen beheerde accounts?”: n.v.t.
Gedetailleerde productinformatie: nee

9 Likes-Kopen.nl (www.Likes-Kopen.nl)
Likes-Kopen maakt duidelijk dat hun producten alleen voor particulieren zijn bedoeld met zinnen als “Wij verkopen niet aan bedrijven of influencers, alleen aan particulieren”. Gelijktijdig ondergraaft ze die beweringen door hier en daar aan te geven dat hun producten ook voor bedrijven geschikt zijn, bijvoorbeeld:
“De Instagram volgers kun je zowel komen voor prive account als voor zakelijke accounts. Het is een dienst welke door verschillende personen en bedrijven worden gebruikt. Ben jij een dj, blogger, fitness school of architect? Alles is mogelijk, zolang jij wilt groeien op Instagram. Wanneer je een prive account hebt staan een groot aantal volgers aantal altijd beter dan een klein aantal.”
Bedrijfsnaam aanwezig: ja
Vestigingsadres aanwezig: ja
Inschrijving KvK: ja
Aanwezigheid van mail(formulier): mailadres
Vraag “Kan ik als stichting bij u followers kopen?”: Binnen een minuut werd keurig het goede antwoord gegeven.
Vraag “Zijn de followers echt, dus door personen beheerde accounts?”: antwoord (nee)
Gedetailleerde productinformatie: gering

10 Gebruikersnamen.nl (www.gebruikersnamen.nl)
Opvallend is dat dit bedrijf eerlijk aangeeft wat hun Instagram volgers (niet) zijn:
Zijn gekochte Instagram volgers echte mensen? Als je instagram volgers koopt zijn dit in 99% van de gevallen geen echte mensen. Vrijwel altijd zijn dit geautomatiseerde “bots” (ofwel geprogrammeerde computer programma’s). Vervolgens kunnen deze “bots” aangestuurd worden om anderen massaal te volgen. Hierdoor is het mogelijk om in één klap veel volgers te krijgen.
Ook geven ze keurig aan wat de nadelen zijn aan het kopen van Instagram volgers. Een dergelijke transparantie heeft weinig volgers in de wereld van leveranciers van followers.

Bedrijfsnaam aanwezig: ja
Vestigingsadres aanwezig: ja, in Engeland
Inschrijving KvK: nee
Aanwezigheid van mail(formulier): mailadres
Vraag “Kan ik als stichting bij u followers kopen?”: Binnen een paar minuten een keurig antwoord
Vraag “Zijn de followers echt, dus door personen beheerde accounts?”: vraag beantwoord op hun site
Gedetailleerde productinformatie: ja

11 Premlike.com (www.premlike.com)
Premlike.com lijkt in eerste instantie een Nederlands bedrijf, maar het kromme taalgebruik doet vermoeden dat de oorsprong niet in Nederland te zoeken is. Dat vermoeden wordt versterkt als getracht wordt te achterhalen over welk bedrijf het hier gaat. We lezen onder andere:
“PremLike.com is een website gepubliceerd door het bedrijf WEBOPLOSSINGEN.”

“MYWEBTECH - 6 Easter Truce Street, 69660 - Collonges at the Golden Mountain - (omhoog 33.7.56.83.99.11).”

“Copyright © 2020 - PremLike.com App's Corporation”

“Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.”
En als je op de link “Maak je reputatie opschonen” klikt, dan kom je op een Franse site en klik je op de link “Crisiscommunicatie” dan verschijnt er een pagina met een contactformulier. Deze onduidelijkheden geven weinig vertrouwen in deze leverancier.

Bedrijfsnaam aanwezig: misschien
Vestigingsadres aanwezig: misschien
Inschrijving KvK: nee
Aanwezigheid van mail(formulier): mailformulier en mailadres
Vraag “Kan ik als stichting bij u followers kopen?”: Het antwoord, in het Frans, kwam de volgende dag met het verzoek de vraag opnieuw te stellen. Dat hebben wij gedaan en enkele dagen later kregen wij een onbevredigend antwoord.
Vraag “Zijn de followers echt, dus door personen beheerde accounts?”: n.v.t.
Gedetailleerde productinformatie: nee

12 FollowerHigher (www.followerhigher.com/nl)
FollowHigher is een van de weinige Nederlandse bedrijven die niet aangeeft dat ze alleen aan particulieren willen/mogen verkopen. Het lijkt alsof de Autoriteit Consument & Markt en FollowHigher elkaar nog niet kennen.

Bedrijfsnaam aanwezig: ja
Vestigingsadres aanwezig: nee
Inschrijving KvK: ja
Aanwezigheid van mail(formulier): ja, mailadres
Vraag “Kan ik als stichting bij u followers kopen?”: geen antwoord
Vraag “Zijn de followers echt, dus door personen beheerde accounts?”: n.v.t.
Gedetailleerde productinformatie: nee