Waarom geen Followers kopen

Wammes Waggel koopt followers
Wammes Waggel is de vrolijke gans uit de strips van Tom Poes en Olivier B. Bommel. Hij is niet zo slim en hij zou daarom zonder nadenken followers kopen voor zijn Instagram account. Dat moet hij echter niet doen, dat moet niemand doen, dat is namelijk onverstandig. In dit artikel leggen we uit waarom het beter is geen followers te kopen.

Een onmogelijke belofte
Stel dat wij aan een kwijnende sportclub aan de andere kant van het land beloven om binnen vijf minuten 1000 supporters te leveren voor de geringe som van 100 euro’s. We voegen daar aan toe dat we niet hoeven te weten welke sport het betreft, onze supporters vinden namelijk elke sport leuk, of het nu kanoën, paaldansen of schaken is.

Daar zal de club niet intrappen. Je kan niet in vijf minuten 1000 mensen vinden die stante pede bereid zijn supporter te worden voor een voor hen onbekende club met een voor hen onbekende sport aan de andere kant van het land. Wel zou het mogelijk zijn om binnen enkele maanden een marketingcampagne te ontwikkelen voor pakweg 15000 euro’s met als doel om binnen één jaar het supportersaantal met 1000 te verhogen.

Dezelfde redenering geldt in grote lijnen voor followers. Het is niet mogelijk om binnen korte tijd honderden, duizenden of tienduizenden serieuze personen over te halen om follower te worden van een ander account. Daarnaast is het economisch niet haalbaar. Voor ongeveer 1 à 2 centen kan je bij een twitter- of instagram-boer een follower kopen. Stel dat 1 cent als vergoeding naar de follower gaat. Wie wil voor één cent weken, maanden of jaren een ander account volgen en regelmatig een like of een comment geven? Niemand wil dat en niemand doet dat, followers kan je niet kopen.

Toch lijkt het te gebeuren, na een aankoop van een serie followers stromen ze snel binnen. Hoe is dat mogelijk? De reden is dat die followers niet echt zijn, het zijn fake followers, “followers” waarachter een robot schuilt, oftewel een bot en dat is niets meer of minder dan een eenvoudig computerprogramma dat een account beheert. Het is daarom niet verrassend dat een van de followers-boeren (www.gebruikersnamen.nl) op zijn site zijn waren aanprijst met de volgende tekst:
Wat zou je ervan vinden als…
✅ je honderden tot DUIZENDEN volgers erbij krijgt op je account?
✅ je account er direct populair uitziet?
✅ je hierdoor ÉCHTE volgers gaat aantrekken?
Er is wel een uitzondering, er zijn ook bedrijven die “echte” followers verkopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van click farms. Een click farm betreft een lokaal waar tientallen of honderden laag betaalde werknemers elk een serie terminals bedienen (PC of smartphone) om likes, followers, retweets of advertentie-kliks te genereren. De leveranciers van followers zijn echter onduidelijk met betrekking tot de producten die ze leveren, of cru gezegd, ze geven niet aan wat ze verkopen, zie ook het artikel “Waar (il)legaal followers kopen in Nederland” in de sectie Followers.

Er bestaat ook nog een hybride vorm, cyborgs. Dat zijn personen die een serie bots aansturen en zo nu en dan zelf ingrijpen om de bot meer menselijk te laten overkomen, zodat ze minder snel als bot zijnde worden ontmaskerd.

Tenslotte bestaan er ook applicaties die een netwerk van bestaande accounts mede beheren. Met andere woorden, Jannie heeft haar social media account waar ze regelmatig foto’s op plaatst en een computerprogramma deelt dagelijks, via haar account, de nodige likes uit of gaat andere accounts volgen. Deze hybride vorm lijkt echt, “lijkt” omdat Jannie niet weet wie in haar naam wordt gevolgd of wat in haar naam wordt geliked.

Fake followers, ongeacht de wijze waarop ze zijn gecreëerd (bot, click farm, cyborg, hybride) hebben geen voordelen, wel de nodige nadelen.

Nadeel 1, de kwaliteit van het account daalt
Engagement rate is een heilige grootheid uit de marketingwereld. Het geeft het aantal reacties weer op een post ten opzichte van het aantal personen dat die post kan zien. Of simpeler gezegd het percentage followers dat heeft gereageerd op een post.
Een voorbeeld: 1000 followers en een post die 10 reacties oplevert, geeft een engagement rate van 1%.
Fake followers reageren niet, de engagement rate daalt dus en de influencer wordt minder aantrekkelijk voor een adverteerder. Het voorgaande voorbeeld geeft bij een toename met 1000 fake followers nog maar een engagement rate van 0.5%.
Wordt een geavanceerde vorm van fake toegepast, waardoor wel wordt gereageerd door de fake followers, dan daalt de engagement rate niet. Het plaatje lijkt dan wel rooskleurig, maar de adverteerder heeft geen hoger resultaat. Fake followers kopen immers niet.
Followers kopen lijkt daardoor wel op extra water toevoegen aan een soep met balletjes, je hebt wel meer soep, maar niet meer balletjes en de smaak wordt er ook niet beter op.

Nadeel 2, de sancties van de social media
De social media maken in hun algemene voorwaarden duidelijk kenbaar dat fake niet op prijs wordt gesteld en dat sancties kunnen volgen.
Zo geeft Instagram aan dat als fake reacties worden ontdekt, deze worden verwijderd:
“we will begin removing inauthentic likes, follows and comments from accounts that use third-party apps to boost their popularity.”
Ook is het mogelijk dat Instagram een account in de ban doet, en wel een “shadowban”. Een dergelijke ban is niet zichtbaar voor het onderhavige account, alles wordt keurig weergegeven; Ook de followers van het account krijgen in principe de content te zien. Daar blijft het echter bij, de posts worden niet verder verspreid, niet-followers kunnen de posts dus niet zien.

Bij Facebook is sprake van de zogenaamde “Facebook jail” bij onaangepast gedrag. Deze straf betreft het geheel of gedeeltelijk blokkeren van een account voor dagen, weken of langer. Zelfs levenslang is mogelijk, het account wordt dan eenvoudigweg gesloten.

Twitter is open over haar regels en sancties:
If we identify an account or Tweet that violates the Twitter Rules, there are a range of enforcement options we may pursue. These include limiting Tweet visibility, requiring a user to delete a Tweet, placing accounts in read-only mode or, for more serious or repeat offences, permanently suspending an account.
Een influencer die na jaren hard werken een grote schare followers heeft opgebouwd en dankzij die followers een bestaan heeft, neemt dus een zeker risico door followers of reacties te kopen.

Nadeel 3, het is niet legaal
Op veel plaatsen kan je lezen dat followers kopen niet verboden is, met andere woorden, dat het legaal is. Sinds medio 2020 is dat niet meer correct. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat de digitale consument niet misleid mag worden met fake followers en andere digitale onwaarheden. We laten graag de ACM aan het woord:
Op het internet zijn partijen actief die handelen in nepreviews, neplikes en nepvolgers. Deze misleidende beoordelingen worden gebruikt om consumenten te beïnvloeden op sociale media en andere online diensten zoals webshops en online marktplaatsen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het van groot belang dat consumenten goede informatie krijgen op basis waarvan zij beslissen of zij een product of dienst willen kopen. Daarom treedt de ACM op tegen partijen die misleidende beoordelingen online aanbieden en gebruiken.
Meer informatie over de ACM is te vinden in het artikel Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Sectie Adverteerders.

Nadeel 4, het geeft een juridisch probleem
De ACM heeft verordend dat influencers geen fake followers mogen gebruiken. Dergelijke eisen kan ook een adverteerder stellen. Als een gecontracteerde influencer toch gebruik maakt van fake followers, dan is er sprake van contractbreuk en zoiets kan nare consequenties hebben.

Nadeel 5, het geeft een vals beeld
Enigszins gechargeerd kan je zeggen dat een influencer leeft van en voor zijn followers. Als je dan als influencer met nepvolgers, neplikes of anderszins de zaak nept, geef je een vals beeld aan je echte followers. Dat is niet netjes, je speelt immers vals spel, je bent een valsspeler. Verder is het mogelijk dat er followers zijn die dat valse spel doorzien, dat niet waarderen en daarom afhaken. Het middel is dan erger dan de kwaal.

Nadeel 6, een werkloze influencer
Het is niet moeilijk om te achterhalen of een influencer fake followers heeft. Je kan het meestal snel zien aan enkele statistieken. Nog makkelijker is om een digitale tool te gebruiken die al het opzoek- en rekenwerk in enkele seconden uitvoert. Het hoeft geen betoog dat een professional, die een of meer influencers wilt inschakelen voor een campagne, een digitale screening uitvoert. Influencers met (teveel) fake followers vallen dan uit de boot.