Influencer marketing platform in de praktijk, Publicfast

De keuze van Publicfast
Publicfast is een influencer marketing platform. Het is dit platform waarmee we een campagne hebben uitgevoerd om te laten zien hoe zoiets in zijn werk gaat. We hebben Publicfast gekozen gezien het gemak en de eenvoud om een campagne met dit platform op te zetten.

Een tweede reden om met Publicfast in zee te gaan is het gezegde “een gewaarschuwd man telt voor twee”. We vinden dat Publicfast door de geringe en verwarrende informatie over haar product en de afwezigheid van informatie over het bedrijf zelf niet meteen in aanmerking komt om op een shortlist geplaatst te worden. Daarnaast roept de wijze waarop met Publicfast een campagne kan worden geïmplementeerd de nodige vragen op.

Geringe informatie over het product is aanwezig op de homepage van de website. We leren dat het heel makkelijk is om influencers te zoeken. Ook leren we dat een campagne uit slechts drie eenvoudige stappen bestaat (“write a brief”, “approve content” en “analyse results”).
Voor influencers is één zin beschikbaar en wel de volgende.
“Get discovered by the world's largest brands With a robust search, growing brands and apps discover the best influencers daily.”
De verwarrende informatie betreft onder andere het aantal influencers. Op de homepage worden de volgende cijfers gepubliceerd.
“Publicfast helps hundreds of thousands of influencers”
“access to 20 million influencers”
“Get access to over 4M influencers across our database”
“8M influencers in the database”
“130K opted-in influencers”
We hebben op 28 december 2020 aan Publicfast gevraagd of ze deze cijfers kunnen toelichten, maar we hebben nog geen antwoord ontvangen.

Informatie over Publicfast Inc, het bedrijf zelf, is afwezig. Het enige gegeven dat wordt gepubliceerd is de naam zelf (Publicfast Inc). Dat is alles, dus geen adresgegevens, geen telefoonnummer, geen namen van het management, geen About us, zelfs het land waar het bedrijf gevestigd is, wordt niet onthuld.
Wordt in andere bronnen gezocht, dan wordt snel duidelijk dat het bedrijf geregistreerd is in Delaware (USA) maar gevestigd is in Kiev (Oekraïne).

De start van onze campagne
Publicfast biedt twee abonnementen aan “Discovery” en “Starter”. De eerste biedt meer functionaliteit dan de tweede, maar wat die extra functionaliteit inhoudt, is niet helemaal duidelijk. Wel is er een duidelijk verschil in tarief. Het Discovery-abonnement kost 828 dollars per jaar plus “10% budget fee”. Het lijkt erop dat voor elk campagnebudget een fee van 10% in rekening wordt gebracht. Het Starter-abonnement heeft geen vaste jaarlijkse kosten, maar wel een “25% budget fee”. Onze demonstratie vindt plaats met het Starter-abonnement.

De demonstratie betreft een marketingcampagne waarin deze site (www.het-spel-en-de-knikkers.nl) centraal staat. Onze boodschap aan de verzamelde Nederlandse influencers is de volgende.
“We willen deze site graag onder de aandacht brengen van vele influencers in Nederland. Daardoor zien ze hoe de harde wereld van influencer marketing in elkaar zit en leren ze waar ze op moeten letten om optimaal te fungeren als influencer. Kortom, ze leren wat het spel en de knikkers daadwerkelijk inhoudt.”
Hiernavolgend worden de stappen uiteengezet om deze marketingcampagne uit te voeren met Publicfast.

Stap 1: Naam en keuze van social media
Na een klikje op “Create Campaign” verschijnt een pagina op het scherm waar de naam van de campagne kan worden ingevoerd en de selectie van de gewenste social media. 


   

Stap 2: Topics, country and brand
Vervolgens worden een of meer “topics”, “country” en “about brand” ingevoerd. Bij de eerste grootheid is de keuze gering, wij moeten kiezen voor het algemene topic “Advertising, marketing and social media”. 


 

Stap 3: Product en Task for influencers
Bij deze stap wordt zowel het product als de taak voor de influencer beschreven. 


 

Stap 4: KPI, price, age en sex
KPI is de afkorting van “Key Performance Indicator”, oftewel een belangrijke grootheid om in dit geval het resultaat van een marketingcampagne te beoordelen. Bij Publicfast is één KPI aanwezig, en wel de “reach”, oftewel het bereik. Het begrip is echter niet eenduidig, zodat we ons kunnen afvragen welke “reach” het hier betreft.
Ook is het mogelijk hier een prijsrange (minimaal en maximaal) op te geven. Die prijs is niet te koppelen aan de verschillende social media en ook niet aan de “grootte” van een influencer.
De laatste variabelen zijn leeftijd en “sex”. Voor de laatste kan worden gekozen tussen “Female”, “Male” en “Pages”! 


 

Stap 5: Start
Bij de laatste stap wordt een samenvatting op het scherm weergegeven en kan op de startknop worden gedrukt. 


 

Stap 6: Een eventuele wijziging
We zagen een tikfoutje en we wilden dat corrigeren en klikten op de edit-knop. Het resultaat was onverwacht. In plaats van een edit-mode verscheen er een venster op het scherm waarmee een wijzigingsverzoek kon worden ingediend. Dat is, zachtjes uitgedrukt, onhandig en irritant. 


 

Stap 7: Het verloop van de campagne
De campagne loopt nu 2 weken en we hadden hier graag verslag gedaan over het verloop van de campagne. Er is echter niets te melden. Wij hebben niet alleen geen enkele reactie gehad, ook is geen informatie aanwezig hoeveel influencers we hebben bereikt, als we überhaupt al influencers hebben bereikt.

Nawoord
Met Publicfast is het mogelijk om snel een marketingcampagne op te zetten en uit te voeren. De haken en ogen van dit influencer marketing platform zijn echter groot.
Zo was bij geen enkele stap informatie voorhanden over het aantal influencers dat mogelijk bereikt kon worden. Zouden we met onze keuzes 3, 30, 300 of 30.000 influencers kunnen bereiken? Publicfast zwijgt. Datzelfde geldt voor het aantal influencers dat daadwerkelijk bereikt is. Oftewel, hoeveel influencers hebben ons voorstel gelezen? Ook dat blijft in het ongewisse. Dat maakt Publicfast alleen maar geschikt om ermee te spelen, maar niet voor de knikkers.