Overzicht influencer marketing platforms

De kleuterklas van influencer marketing platforms
De hier gepresenteerde influencer marketing platforms doen denken aan een klas met kleuters. Ze schreeuwen hard maar zeggen niets, ze zijn de grootste of de beste, ze kunnen nog niet schrijven en moeilijke woorden als transparantie kennen ze niet.

Hard schreeuwen en niets zeggen is te zien op menig homepage, felle kleuren, veel foto's, veel beweging en nauwelijks tekst.

Iedereen lijkt de grootste of de beste. Loggershut is de ”Beste influencer website van Nederland” (386 influencers). Maar TIM is de “grootste influencer agency van Nederland”. En JOIN is “Het slimste en grootste platform van Europa”. Hulc doet ook mee, “grootste database van Nederland”. Meltwater is nog groter, “ruim 500 miljoen influencers”.

Schrijven is moeilijk voor onze platforms. Een kleine bloemlezing:
“ Marketeer vrijwaart verplicht zichzelf om …… van de Oppasovereenkomst.”
“De abonnee zijn overeenkomsten met de influencers zijn 100% de verantwoordelijkheid van de abonnee in ieder aspect zonder enige limitaties.”
“ De adverteerder moet het werk van de invloeder onmiddellijk onmiddellijk controleren, ...”

Transparantie betekent duidelijk en gedetailleerd aangeven welke functionaliteit het platform kent, wat de influencer mag verwachten en wat het kost voor zowel adverteerder als de influencer. Die transparantie is bij geen enkel platform aanwezig. Twee voorbeelden.
ShowMB heeft de kosten voor de influencer verborgen in de FAQ:
“A small fee is deducted on the payment to the worker.”
Juulr schrijft dat de inschrijving voor influencers gratis is en dat er geen contracten of addertjes onder het gras zijn. Maar in artikel 16 van de algemene voorwaarden komen we wel een commissie van 20% tegen, te betalen door de influencer.

Na deze preview keren we terug naar de kern van de activiteiten van een influencer marketing platform. Een dergelijk bedrijf beheert een database met gegevens over vele influencers. Van elke influencer zijn vele grootheden opgenomen waaronder naam, leeftijd, geslacht, social media met aantallen volgers en hun interesses.
De database wordt door het bedrijf beschikbaar gesteld aan adverteerders. Wil een adverteerder op enig moment een campagne starten, dan kan via de database een selectie worden gemaakt van influencers. Vervolgens kan, ook via het platform, een voorstel aan de geselecteerde influencers worden gestuurd of influencers kunnen worden uitgenodigd in te schrijven op een project. Na het starten van de campagne, laat het platform de voortgang volgen en geeft informatie over het resultaat in de vorm van allerlei statistieken.

In dit artikel komen de influencer marketing platforms aan bod die zich richten op de Nederlandse markt. Daarbij hopen wij dat deze platforms dan ook over influencers beschikken die zich richten op Nederlandse producten en diensten. Met andere woorden, influencers die voornamelijk Nederlandse volgers kennen. Het is immers weinig zinvol om een influencer in te zetten met ook veel Duitse volgers als voor een Nederlands product/dienst reclame moet worden gemaakt. Die hoop gaat in de praktijk niet altijd in vervulling.

Om de influencer marketing platforms te selecteren die zich richten op de Nederlandse markt, hebben we in eerste instantie gekeken naar bedrijven die zich via Internet presenteren met een Nederlandstalige site (december 2020). Die selectie bestaat voor ongeveer de helft uit Nederlandse bedrijven en de andere helft heeft zijn wortels in de USA, België, Frankrijk of Denemarken. Deze selectie van influencer marketing platforms wordt hiernavolgend gepresenteerd. Daarbij komen eerst de Nederlandse bedrijven, op volgorde van naam, aan bod. De gestandaardiseerde presentatie is gebaseerd op de informatie zoals die op de site van de bedrijven was te vinden begin december 2020.

1 Hulc (hulc.nl)
2 Influencer DNA (www.influencer-dna.com)
3 Influentials (www.influentials.com/)
4 JOIN (join.marketing)
5 Juulr (www.juulr.com)
6 LinkPizza (linkpizza.com)
7 TIM (www.jointim.io)
8 Influence4You (www.influence4you.com)
9 Influencernetwork (www.influencernetwork.be)
10 Loggershut (loggershut.nl/)
11 Meltwater (www.meltwater.com)
12 ShowMB (www.showmb.nl)
13 Trackfluence (trackfluence.com/)

1 Hulc (hulc.nl)
Algemeen
Hulc trekt de aandacht op de homepage van haar site, ze is de grootste en ze noemt het woord gratis.
“Op Hulc vind je gratis de beste bloggers en andere publishers in de grootste database van Nederland.”
Kwaliteit database
De database bevat voornamelijk influencers die met een blog werken, 80%, de resterende 20% betreffen de social media. Voor de rest is er weinig concrete informatie over de kwaliteit, andere kenmerken worden namelijk niet genoemd.

Selectie influencers
Geen informatie is aanwezig of en zo ja hoe influencers, of publishers in de woorden van Hulc, zijn te selecteren. Wat wel mogelijk is: “Blader door alle publishers”.

Marketingcampagne
Het is mogelijk een campagne op het platform te starten, meer informatie is afwezig. Ook is het mogelijk om de hele marketingcampagne uit te besteden aan Hulc.

Kosten
Over de kosten voor de influencer, oftewel publisher, meldt Hulc in haar algemene voorwaarden voor de publisher: “Wanneer er een voorstel wordt uitgebracht door de Publisher wordt hierin een door de Publisher vastgestelde verkoopprijs getoond, inclusief de commissie aan Hulc. ”
Een soortgelijke bepaling is te vinden in de algemene voorwaarden voor de adverteerder. Over de kosten van het gebruik van de database door de adverteerders is geen informatie te vinden.

2 Influencer DNA (www.influencer-dna.com)
Algemeen
Op de homepage legt Influencer DNA in 10 woorden uit wat de essentie van haar business is.
“Find screened top influencers within minutes using 50+ breakthrough filters”
Tevens laat ze op de homepage een schermkopie zien, die de essentie van haar diensten weergeeft. We zien aan de bovenkant van de kopie hoe is geselecteerd op drie criteria: social media (Instagram en Youtube), interesses (Fashion en Food) en Age (21-30). Daaronder is het resultaat van die selectie zichtbaar, voor elke influencer één rij met een foto en enkele persoonsgegevens, enkele Instagram statistieken en de audience data (wie wordt bereikt).

Kwaliteit database
De database bevat de gegevens van meer dan 3000 influencers. Influencers worden door Influencer DNA gespot, gescreend en kunnen dan eventueel worden toegelaten tot het platform. Daarbij worden meer dan 100 variabelen per influencer vastgelegd. De meeste influencers zijn afkomstig uit Nederland en België.

Selectie influencers
Influencers zijn aan de hand van de nodige criteria te selecteren (zie voorbeeld hiervoor), die criteria zijn op te slaan en desgewenst later weer te gebruiken. Ook is selectie mogelijk aan de hand van de kenmerken van de volgers, bijvoorbeeld alleen vrouwelijke volgers, jonger dan 30 jaar en uit Nederland. De derde vorm van selectie betreft de social media (welke media, hoeveel followers en de gewenste engagement rate). Al of niet handmatig aangepaste selectie van influencers zijn op te slaan als een “list”.
De selectie van influencers wordt duidelijk en uitgebreid uitgelegd op de site van het bedrijf.

Marketingcampagne
Functionaliteit voor campagnes is afwezig. Het platform laat alleen influencers selecteren en vervolgens contacteren via mail en WhatsApp, individueel of via een “list”.

Informatie voor influencers
De informatie voor influencers is beperkt en enigszins wollig met uitspraken als “Only high-quality and long term collaborations” en “Make more money”.
Influencers kunnen zich niet aanmelden, ze kunnen zich “pre-aanmelden”, dat is, een invitatie aanvragen. Als de screening vervolgens positief verloopt, kan de influencer zich daadwerkelijk aanmelden.

Kosten
De kosten bedragen 3468 euro’s per jaar voor adverteerders. De mogelijkheid voor een free trial is aanwezig. Over mogelijke kosten voor influencers is geen informatie aanwezig.

3 Influentials (www.influentials.com)
Algemeen
Op de homepage van het Nederlandse Influentials wordt in de Engelse taal in enkele woorden uitgelegd wat hun kernactiviteit is.
”Influentials is an end-to-end marketing platform that lets brands work with influencers. It takes care of all the heavy lifting and enables you to focus on running successful campaigns that grow your business.”
Op de homepage wordt aangestipt dat adverteerders binnen het platform ook met hun eigen influencers kunnen werken, dat zijn dus influencers die niet geregistreerd zijn bij Influentials. Verder kan het platform ook als een tool voor influencers fungeren.
Influencers kunnen namelijk binnen het platform een koppeling leggen met hun social media, waarna het platform de nodige informatie produceert.
Verder worden extra faciliteiten genoemd voor marketing bureaus die campagnes uitvoeren voor hun cliënten.
Het geheel wordt gecomplementeerd met verschillende cursussen.

Kwaliteit database
Het aantal influencers dat de database bevat wordt niet bekend gemaakt, wel de som van aantal influencers en aantal adverteerders: “15.000+ Premium brands and influencers use Influentials.”
Verder wordt ergens anders aangegeven ”600+ Premium brands are already using Influentials.” Het verschil tussen beide waarden is dus het aantal influencers,
dat is 15000+ - 600+. Een rekensom zonder exact antwoord.

Selectie influencers
Zoekfaciliteiten en -criteria zijn aanwezig om een selectie van influencers te creëren.

Marketingcampagne
Een al of niet aangepaste selectie van influencers is uit te nodigen voor een campagne “with one click”. Daarna kunnen de opdrachten worden verstrekt en na publicatie is informatie (“valuable insights and demographics”) beschikbaar. Vervolgens kunnen de influencers worden betaald met een druk op de knop. Het controleren van facturen is overbodig geworden. Maar waarom dat overbodig is geworden, wordt niet uitgelegd.

Informatie voor influencers
Op de pagina voor Influencers leren we als eerste dat er “15.000+” influencers zijn. Dat is niet helemaal compatibel met de eerder gepresenteerde cijfers.
Bij de informatie voor adverteerders werd de indruk gewekt dat het de adverteerders zijn die influencers uitnodigen. Maar influencers kunnen klaarblijkelijk ook op zoek gaan: “Use search and filters to find campaigns that match your identity.”
Bij de aanmelding worden influencers geacht hun inloggegevens voor al hun social media af te staan aan Influentials. Dat lijkt op het geven van de huissleutel aan de schoonmaakster, het gaat meestal goed, maar niet altijd.

Kosten
Influentials schrijft dat ze graag influencer marketing transparant willen maken. Daar slaagt ze niet in bij het onderdeel kosten. Geen indicatie wordt gegeven over de tarieven, niet voor de adverteerders, niet voor de influencers.

4 JOIN (join.marketing)
Algemeen
JOIN geeft op de homepage van haar site in alle onbescheidenheid weer wie ze is en wat ze kan doen voor haar cliënten met haar database van 21.000 influencers.
“Het slimste en grootste platform van Europa. Vind binnen no-time de juiste influencers en laat unieke content creëren en verspreiden via social media. ”
Als we dan even kijken in Europa, dan zien we al snel dat in ieder geval een vraagteken geplaatst kan worden bij die claim van “grootste platform van Europa”.
Het Duitse ReachHero meldt “ÜBER 80000+ INFLUENCER HABEN SICH BEREITS REGISTRIERT” op haar website.
Het Franse Influence4You heeft 8 miljoen influencers en claimt “Influence4You est une plateforme d’influence marketing leader en Europe”. Maar zo eenvoudig ligt de zaak niet. JOIN meldt ergens ook dat de database 21 miljoen influencers kent.

Kwaliteit database
De database bevat naar eigen zeggen meer dan 21 duizend/miljoen influencers van over de hele wereld. Welk gedeelte uit Nederland/Europa komt, wordt niet aangegeven.

Selectie influencers
De informatie over de wijze van selectie is gering, aanwezige criteria zijn in ieder geval bereik en doelgroep. Selecties van influencers zijn te bewaren.

Marketingcampagne
Tools zijn aanwezig om een campagne te beheren. Wat die tools precies doen is onduidelijk, de uitleg bestaat uit zinnen als “Organiseer je campagne met geautomatiseerde planning en notificaties”.
Een dashboard is aanwezig met “relevante data”, oftewel “alle relevante metrics”. Een gepubliceerde schermkopie laat zien dat een van die grootheden de “costs per engagement” is.

Informatie voor influencers
JOIN lijkt open voor elke (would-be)influencer, iedereen kan zich aanmelden. Na aanmelding kan een profiel worden aangemaakt en vervolgens gaat het vanzelf: “Onze technologie zorgt ervoor dat je alleen gevonden wordt door relevante bedrijven”.
De door de influencer te hanteren prijzen worden door de applicatie berekend, voorgesteld en kunnen dan al of niet geaccepteerd worden. Verder garandeert JOIN dat de influencer altijd betaald krijgt.

Kosten
Voor een influencer is de aanmelding “gratis”. Over latere kosten wordt niet gerept. Ook wordt geen informatie gegeven over de prijzen voor adverteerders. Wel kunnen deze het systeem gratis proberen.

5 Juulr (www.juulr.com)
Algemeen
Ook Juulr krijgt geen prijs voor bescheidenheid.
“Hoogste ROI
Influencer marketing met Juulr levert een ROI van €8 voor iedere uitgegeven € op”
Alsof elke via Juulr geïnvesteerde euro, door welk bedrijf dan ook, voor welke campagne dan ook, hetzelfde bedrag aan sales zou opleveren en dat zou ook nota bene het “hoogste” zijn. Daar zetten wij bescheiden een vraagteken bij.

Kwaliteit database
Juulr is exact, de database bevat 5.845 influencers (10 december 2020).

Selectie influencers
Over de manier waarop influencers geselecteerd kunnen worden, is geen informatie voorhanden.

Marketingcampagne
We lezen dat er een functie is voor “Content reviewen & goedkeuren”, dat je met je influencers kunt chatten en dat er een dashboard is. De details blijven echter verborgen.

Informatie voor influencers
De influencer kan zich gratis inschrijven en dat duurt 60 seconden. Of er verdere kosten in rekening wordt gebracht is onduidelijk (zie volgende paragraaf).
De betaling van opdrachten gebeurt door Juulr.

Kosten
De inschrijving voor influencers is gratis en dat “zonder contracten of addertjes onder het gras”. Dat klopt, als er geen contract is, kunnen er ook geen addertjes onder het gras zitten. Maar, is dat een voordeel?
Een contract regelt de rechten en plichten van beide partijen, van de influencer en Juulr. Als een influencer zonder contract via Juulr werkt, dan zijn de rechten en plichten dus niet geregeld. Maar die zijn wel geregeld, en wel in de “Algemene Voorwaarden Juulr platform”. En daar zitten wel de nodige addertjes onder het gras, zoals artikel 16 die aangeeft dat 20% in rekening wordt gebracht bij de influencer na een succesvol afgeronde campagne. Verder zijn de voorwaarden in krom Nederlands geformuleerd, zoals “ De adverteerder moet het werk van de invloeder onmiddellijk onmiddellijk controleren, ...”.

De kosten voor de adverteerder bedragen 5988 euro’s per jaar. Het is mogelijk om een “full demo” te bekijken, wat dat precies inhoudt is niet duidelijk.
JOIN heeft ook de mogelijkheid voor een “Managed Influencer Campaign”, het tarief daarvan begint bij 25.000 euro’s.

6 LinkPizza (linkpizza.com)
Algemeen
Op de homepage van LinkPizza wordt zonder overdrijving en superlatieven de essentie van haar diensten weergegeven.
“LinkPizza verbindt adverteerders met het miljoenenbereik van onze 3.600+ influencers. Ons platform maakt samenwerking tussen adverteerders en influencers gemakkelijk en efficient.”
Kwaliteit database
De database telt 3600 influencers. Naar eigen zeggen het “Grootste netwerk” en dat is wel overdreven.
Dat totaal van 3600 spoort niet helemaal met een van de pagina’s waar een verdeling naar kanaal (social media) is te vinden. Daar zien we 1490 websites, 125 Youtube, 1400 Instagram, 276 Facebook, 43 Twitter en 73 TikTok. Dat geeft een totaal van 3407 mits elke influencer maar op één kanaal actief is.

Selectie influencers
In de FAQ wordt uitgebreid ingegaan om de verschillende manier waarop influencers zijn te selecteren. Dat is op kanaal (website, YouTube of Instagram) en product (post, review of een link). Verder zijn er demografische criteria (leeftijd en geslacht), het interessegebied van de influencer en het bereik (aantal volgers).

Marketingcampagne
Voor een campagne kan een selectie van influencers worden uitgenodigd om te participeren. Ook is het mogelijk om een selectie van influencers een voorstel te laten doen. Communicatie met influencers kan via een chat-sessie verlopen. Is alles naar tevredenheid, dan moet worden betaald, waarna publicatie kan plaatsvinden. Vervolgens kan het verloop van de campagne via het dashboard via de nodige variabelen worden gevolgd.

Informatie voor influencers
De informatie voor influencers in de FAQ is uitgebreid, veel vragen die in detail worden beantwoord.

Kosten
Informatie over de kosten voor de influencer is te vinden in de FAQ. Het door een influencer gehanteerde tarief voor een adverteerder is geheel voor de influencer, dus geen directe commissie aan de kant van de influencer. Wel dient de adverteerder een commissie te betalen aan LinkPizza gelijk aan 42.85% van het gehanteerde tarief. Dat betekent dat de influencer 70% ontvangt van het door de adverteerder te betalen bedrag. Stel dat de influencer een tarief hanteert van 140 euros, dan betaalt de adverteerder 200 euro’s aan LinkPizza en deze verdient dan een commissie van 60 euro’s, oftewel 30% van het bedrag dat de adverteerder betaalt.
Voor affiliate-inkomsten voor de influencer geldt een commissie van 30%.
Adverteerders betalen naast de eerder genoemde commissie ook een fee voor het gebruik van het platform. Die fee is gelijk aan 100 euro’s per campagne. Er kan ook worden gekozen voor een abonnement à 1080 euro’s per jaar. De geboden functionaliteit van beide vormen is niet volledig gelijk.

7 TIM (www.jointim.io)
Algemeen
Ook TIM hoort bij de grote club van de allergrootste.
“Ontdek de grootste influencer agency van Nederland
Vind en activeer influencers die perfect passen bij jouw merk. Snel, makkelijk en kwalitatief.”
Ze zijn trouwen niet alleen de “grootste”, ze zijn ook “het leidende influencer marketingplatform voor merken, agency’s en influencers .”

Kwaliteit database
De database bevat meer dan 4000 influencers. Meer informatie is niet voorhanden.

Selectie influencers
De eerste selectie van influencers gebeurt door TIM aan de hand van de briefing van de adverteerder. Dat betekent dat de adverteerder niet kan nagaan of er daadwerkelijk meer dan 4000 influencers aanwezig zijn.

Marketingcampagne
De start van de campagne is de “briefing template” waarna vervolgens de campagne samen met de campagne manager van TIM wordt gemaakt. Dit klinkt vaag, maar meer informatie is niet voorhanden.
Daarna maakt TIM een voorselectie van influencers voor de adverteerder. Waarom de adverteerder dat niet zelf mag/kan doen, wordt ook verklaard: “Zo ben je gegarandeerd van een samenwerking op basis van oprecht enthousiasme.”
Op basis van de voorselectie maakt de adverteerder de definitieve selectie.
Daarna gaan de creators aan het werk, sturen hun content op naar TIM en TIM stuurt de content door naar de adverteerder. Na acceptatie wordt gepubliceerd.

Informatie voor influencers
Voor de influencer, creator door TIM genoemd, worden de te nemen stappen uitgelegd. Eenmaal aangemeld krijgt de influencer per mail ALLE campagnes toegezonden, de influencer kan daarop reageren en hoort vervolgens van TIM of hij in de selectie valt. Zo ja, dan vervolgt de adverteerder met zijn briefing. Daarna dient de content gecreëerd te worden en verzonden te worden naar TIM, die de content op zijn beurt weer doorstuurt naar de adverteerder. Tenslotte kan worden gepubliceerd en gefactureerd.

Kosten
Het is onduidelijk met welke kosten de influencer wordt geconfronteerd.
Dat geldt ook voor de adverteerder. Wel wordt een tipje van de sluier additionele kosten opgelicht. Voor 150 euro’s per influencer krijgt de adverteerder een “visueel rapport” van alle content en bijbehorende statistieken. Voor 35 euro’s per influencer wordt de facturering door TIM verzorgd, dat betekent één verzamelfactuur. Wordt met 100 influencers in zee gegaan, dan komt er maar één factuur binnen in plaats van 100 facturen en dat voor de som 3500 euro’s (een maandsalaris van een junior boekhouder).

Overig
Als de algemene voorwaarden worden opgeroepen, dan verschijnen er de nodige waarschuwingsboodschappen op het scherm die aangeven dat die operatie gevaarlijk is, boodschappen van drie verschillende browsers en het anti-virusprogramma. We hebben daarom maar een speciale procedure gevolgd.
Die algemene voorwaarden maken duidelijk dat de flexibiliteit van de adverteerder grenzen kent. Zo is het niet mogelijk een eenmaal gestarte campagne te wijzigen of te verwijderen zonder toestemming van TIM.
Ook roepen de krom geformuleerde algemene voorwaarden de nodige vragen op. Zo lezen we “ Marketeer vrijwaart verplicht zichzelf om The Influencers Movement te ex-honoreren voor alle schade …… door initiatie, implementatie en/of beëindiging van de Oppasovereenkomst.” Naast het woord “Oppasovereenkomst” komt ook “Oppasdienst” en “Oppas” naar voren. Wij staan hier paf.

8 Influence4You (www.influence4you.com)
Algemeen
Het Franse Influence4You verwelkomt ons op de homepage met tientallen kreten in felle kleuren, grote vermoeiende letters en soms tenenkrommend Nederlands.
”EN JA, HET IS WAAR!
Ja, sommige influencers misbruiken, kopen valse followers, misses transparantie, hebben geen redactionele intéresse... en het is ook waar dit de influence marketing niet relevant is voor sommige merken.”
Influence4You biedt de volgende diensten aan.
Als “marketing influence agentschap” kunnen ze voor internationale bedrijven, maar ook het mkb “het geheel van hun influence te beheren”. Dat schijnt te betekenen dat ze een marketingcampagne voor de adverteerder kunnen uitvoeren. Meer informatie is te vinden in een “witboek met de titel “Het Best Friend Effect”.
Met hun “marketing influence platform” kunnen adverteerders zelf hun marketing campagne implementeren.
De dienst “nano-influence / consumer marketing” roept de nodige vraagtekens op. We denken dat adverteerders via deze service producten kunnen sturen aan consumenten. Deze consumenten worden vervolgens geacht reclame te maken via het principe “van mond tot horen”. Influence4You beschikt over 3,5 miljoen van dergelijke “consumentenambassadeurs”. In welke landen deze ambassadeurs resideren is onbekend. Op de site kan iedereen zich inschrijven wel moet je verklaren: “Ik ben een invloeder en ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden”. Kwaliteit database
De database telt 37 miljoen influencers maar adverteerders zijn, afhankelijk van hun type abonnement, gelimiteerd tot 159.174 of 8 miljoen influencers. Maar misschien is het minder (zie hierna). In ieder geval wordt niet duidelijk hoeveel Nederlandse influencers tot de beschikking staan van de adverteerders. Dat is wel van belang, Influence4You is immers een Frans bedrijf met naar verwachting vele Franse influencers..

Selectie influencers
De pagina met informatie over het voeren van een campagne begint met de zin “Start uw campagnes met 130.000 micro- en middle-influencers”. Maar er wordt niet aangegeven in hoeverre deze influencers zijn te selecteren. En dat lijkt wel belangrijk want, ze schrijven ook: “statistieken, gegevens en contacten over 37 M profielen”.

Marketingcampagne
Een marketingcampagne lijkt uit de volgende stappen te bestaan. Je geeft je wensen aan, vervolgens “solliciteren” influencers waarna een keuze kan worden gemaakt. Daarna is het simpel: “stuur uw producten, overleg met ze, valideer hun publicaties”. De laatste stap is de rapportage.

Informatie voor influencers
Voor de influencer is er weinig informatie voorhanden op zijn pagina, de pagina “Beïnvloeder”. Er wordt aangegeven dat je kunt samenwerken met merken en dat je dan gratis producten krijgt, dat je gesponsorde berichten kan maken en als klap op de vuurpijl : “Het is GRATIS voor de invloed!”

Kosten
Over kosten voor de influencers wordt niets meegedeeld.
De kosten voor de kleine adverteerder (minder dan 10 werknemers) bedragen 5640 euro’s per jaar. Daarbij gelden wel enkele beperkingen: 159.174 influencers (in plaats van 36 miljoen), 20 influencers per campagne, één account en één merk. Het is wel inclusief “Keuze van influencers loeders” en “Influencer-compensatie volgens respect voor de korte”.
De versie voor een “Omroeper” kent meer functionaliteit en minder stringente beperkingen (bijvoorbeeld 8 miljoen influencers). Het tarief is op aanvraag.
Van hetzelfde laken een pak voor de versie voor een “Agentschap”.

9 Influencernetwork (www.influencernetwork.be)
Algemeen
De homepage van Influencernetwork heeft wel wat weg van een muziekclip, veel dansende, bewegende, nietszeggende beelden gelardeerd met felle kreten. Het geheel is een beetje vermoeiend en zinloos.
Bladert men naar beneden, dan wordt het wat rustiger en lezen we wat Influencernetwork doet.
”Influencernetwork is een all-in-one inflluencer marketing platform dat influencers en merken samenbrengt. Geef je marketing een boost met influencer marketing op maat van jouw merk.”
Kwaliteit database
We lezen dat de database “honderden influencers” bevat, maar niet hoeveel honderden.

Selectie influencers
Een selectie van influencers is te maken “dankzij de verschillende filters”.

Marketingcampagne
Een campagne is op te zetten “in enkele muisklikken”. Influencers zijn direct uit te nodigen en het is mogelijk om een campagne uit te zetten, waarna geïnteresseerde influencers kunnen reageren. Qua informatieverschaffing leren we dat er sprake is van “realtime statistieken en uitgebreide rapportage.”

Informatie voor influencers
Ook hier is de informatievoorziening beperkt en vaag met teksten als “Ons platform geeft je alle tools die je nodig hebt om je sociale media verder uit te bouwen.”

Kosten
Over kosten wordt niet gesproken, niet die voor de adverteerder en ook niet die voor de influencer.

Overig
Algemene voorwaarden zijn niet beschikbaar.

10 Loggershut (loggershut.nl)
Algemeen
Ook Loggershut, met haar oorsprong in Nederland, behoort tot de bedrijven die het woord bescheiden niet kennen, ze schrijven in zeer grote letters op de homepage van hun website het volgende.
”Beste influencer website van Nederland”
Verder schrijven ze op de homepage sinds wanneer influencer marketing effectief is in Nederland: “sinds de dag dat de traditionele platvormen voor te adverteren concurrentie krijgen”. Ook leggen ze uit wat content marketing niet is: “Content marketing gaat niet over het fotograferen van potentiële klanten met buckshots, zoals traditionele reclame.”

Kwaliteit database
De database telt 386 influencers en een groot gedeelte lijkt Nederlandse influencers te betreffen. We leren dat “Influencers uit het Nederland zijn in hoge geesten als we praten over sociale media.”

Selectie influencers
Het platform van Loggershut is geschikt voor “Het vinden van influencers die suites u” en “Om te controleren of influencers voldoen aan de Marketing Act”. Direct via de website is het ook mogelijk om in real-time zelf een selectie uit te voeren. Daarbij kan op een klunzige manier worden geselecteerd op interessegebied, media, geslacht en leeftijd. De selectie wordt gepresenteerd in de vorm van een serie foto’s van de influencers. Een klik op de foto geeft wat meer informatie, soms een naam, soms een beschrijving en soms helemaal niets.

Marketingcampagne
Hierover is geen informatie te vinden behalve de tekst dat het mogelijk is “Het effect van uw marketing campagne analyseren”.

Informatie voor influencers
Influencers kunnen zich direct inschrijven door naam- en adresgegevens, geboortedatum, interessegebied en een beschrijving in te voeren.

Kosten
Over de kosten voor de influencer is geen informatie aanwezig.
Voor de adverteerder zijn er drie verschillende abonnementen, te weten Standaard (96 euro’s/jaar), Pro (960 euro’s/jaar) en Onderneming (prijs op aanvraag) De verschillen tussen deze drie versies betreft de functionaliteit.
Meer informatie over de kosten geeft Loggershut in haar algemene voorwaarden: “De prijs voor een abonnee is minimal 10 EUR per maand met betrekking tot het huidige opzegtermijn, ...” Het is niet duidelijk wie die abonnee is, adverteerder of influencer, maar wij vermoeden dat het de adverteerder betreft.

Overig
De algemene voorwaarden van een bedrijf moeten duidelijk de rechten en plichten van alle partijen regelen, adverteerder, influencer en het influencer marketing platform. Daarin slaagt Loggershut niet door het gebruik van krom Nederlands in zinnen als “De abonnee zijn overeenkomsten met de influencers zijn 100% de verantwoordelijkheid van de abonnee in ieder aspect zonder enige limitaties.”

11 Meltwater (www.meltwater.com)
Algemeen
Het Amerikaanse Meltwater heeft één uitgebreide pagina in het Nederlands. De pagina komt naar voren als wordt gezocht via Google naar Nederlandse platforms en vervolgens op de advertentie van Meltwater wordt geklikt. Het is de informatie op deze pagina die hier naar voren komt.
Op die pagina staat in een notendop wat dit influencer marketing platform voor de adverteerder kan doen.
”Van het identificeren van de juiste influencers tot het meten van het effect van jouw campagnes: genereer meer authenticiteit en ‘go viral’ met ons influencer marketing platform.”
Kwaliteit database
De database bevat ruim 500 miljoen influencers. Gezien dit hoge aantal nemen wij aan dat deze influencers zich niet geregistreerd hebben bij Meltwater. Waarschijnlijk heeft Meltwater alleen maar hun data verzameld door de verzamelde social media leeg te zuigen. Dat zou betekenen dat zo’n Meltwater-influencer niet per se een influencer is. De vraag rijst dan of geselecteerde personen uit de database wel bereid zijn om te werken voor een adverteerder.

Selectie influencers
Selectie van Meltwater-influencers kan op “leeftijd, geslacht, locatie”. Verder wordt ook “expertise, kanaal en locatie” genoemd. Van Meltwater-influencers is de content van de afgelopen vijf jaar te raadplegen.

Marketingcampagne
Over marketingcampagnes is geen informatie te vinden.

Informatie voor influencers
Op de pagina wordt niet het woord gericht tot de influencers.

Kosten
Over kosten is geen informatie te vinden.

12 ShowMB (www.showmb.nl)
Algemeen
Het Amerikaanse ShowMB heeft een site met een nl-extensie. Op de homepage van die site lezen we bovenaan.
”Influencer Platform
Registreer, ontdek wat je sociale media rangorde is, en ontdek nieuwe zakelijke kansen.”
Kwaliteit database
Selecteert men op Nederland (zie hierna) dan komen 20 influencers naar voren. De selectie op België resulteert in 14 influencers.

Selectie influencers
Op de homepage krijgen we ook toegang tot de database. Bovenaan kunnen we selecteren op interesse en land/regio. Daaronder zien we alle influencers die aan die criteria voldoen. Kiezen we Noorwegen, dan zien we de foto’s van Julija, Raissa en Akhfah compleet met een kleine beschrijving, hun interesses en de social media waar ze actief zijn.
Kiezen we voor Nederland dan verschijnt als eerste Romén López, een werkloze Spanjaard, woonachtig in Nederland en actief als Youtuber. Op Youtube bekijken we een van zijn video’s waarin hij in de Spaanse taal uitleg geeft over een koffiezetapparaat.
De tweede influencer is Debra Barraud en op die regel lezen we “Claim gratis je profiel”. Dit suggereert dat deze influencer zich niet heeft aangemeld. We klikken op de foto van Debra waarna een nieuwe pagina met informatie over Debra verschijnt inclusief twee uitnodigingen.

De informatie over Debra betreft onder andere de “Collectieve Perception over Debra”, verbijzonderd naar “Mediteert”, “informeert”, “bepaalt trends”, “helpt”, “onderwijst” en “vermaakt”.
De eerste uitnodiging is gericht aan influencers en heeft als titel “Ontdek jezelf”. De influencer wordt uitgenodigd om zich in te schrijven voor onder andere “nieuwe opportuniteiten vinden”.
De tweede uitnodiging met als titel “Vergelijkbare profielen om Debra” is gericht aan “aannemers” en luidt als volgt.
“Debra is niet in onze Market, maar kunt u zich registreren als aannemer (Brand, Business, Agency, ...) in ShowMB, om te zoeken naar soortgelijke profielen en een voorstel van het werk te sturen op een snelle en eenvoudige manier.”
Marketingcampagne
Vier verschillende abonnementen zijn mogelijk (zie ook hierna). Wordt getracht te achterhalen wat die abonnementen voorstellen, dan lijkt het alsof een campagne misschien mogelijk is. Echter, door het kromme taalgebruik blijft de mist hangen.

Informatie voor influencers
De informatie voor influencers is onder andere te vinden bij de pagina over Debra. Daar wordt met enkele one-liners (“Wil je weten wat je sociale media rangorde is?”) de influencer geprest om zich in te schrijven.

Kosten
De kosten voor de influencer zijn verborgen in de Engelse FAQ. Daar lezen we “A small fee is deducted on the payment to the worker.” Daarbij wordt met “worker” de influencer bedoeld. Nergens is te vinden hoe groot “small” is.
De adverteerder kan kiezen uit vier verschillende abonnementen en wel Basic, Pro, Advanced en Premium. De eerste is beperkt in functionaliteit, alleen maar “Verified beïnvloeders” en “Economische Verhuren” en kost “Vrij Beperkt”. De tweede kost 168 euro’s per jaar en biedt de nodige extra onbegrijpbare functies. Dat geldt ook voor nummer drie (420 euro’s/jaar) en nummer vier (3060 euro’s/jaar).

13 Trackfluence (trackfluence.com)
Algemeen
Trackfluence geeft op de homepage in acht woorden aan wat ze doen.
”Track, analyseer en optimaliseer conversies uit influencer marketing!”
De homepage geeft nog wel wat meer informatie, maar het blijft schaars. We leren dat een brand snel in contact kan komen met passende influencers, dat Track Fluence graag advies geeft op influencer marketing gebied, dat je in de databank kan zoeken en dat het platform de sales kan optimaliseren. Kwaliteit database
Geen echte informatie is aanwezig over de kwaliteit van de database. Slechts een tipje van de sluier wordt opgelicht, alleen influencers met meer dan 500 volgers kunnen zich aanmelden en die influencers hebben gezamenlijk een bereik van meer dan 10.000.000 volgers.

Selectie influencers
Via een zogenaamde “resem parameters” (dat betekent een serie criteria, denken wij) zijn influencers te selecteren. Meer informatie is afwezig.

Marketingcampagne
We lezen dat een selectie van influencers met “één muisklik” te contacteren is en dat er de nodige faciliteiten zijn om een campagne te implementeren via het platform, waaronder het weergeven van de resultaten (wat dat dan ook moge zijn). Verder ontvangt de klant na elke campagne “een uitgebreide rapportage”. Waarom ontvangen? Alsof de klant niet zelf via het platform die rapportage kan produceren. De indruk dat de klant niet volledig zelfstandig met het platform kan werken, komt ook op andere plaatsen naar voren. Enkele citaten:
“Wij helpen je met alle fases van je influencermarketingstrategie ...”,
“Wij helpen je met het bepalen van de juiste influencerstrategie, het selecteren van de influencers die bij jouw brand passen en het kiezen van de juiste mix.”
”Daarnaast volgen we mee de campagnes op en zorgen we voor een uitgebreide rapportage.”

Informatie voor influencers
Op de site wordt is één pagina aan de influencers gewijd. Daar vinden we voornamelijk weinig concrete informatie. Zo wordt op enig moment gesteld dat je als influencer bij Trackfluence je netwerk en aantal volgers kunt vergroten. Ook wordt de reden daarvan uitgelegd, namelijk “dankzij de leuke wisselwerking tussen het TrackFluence platform, de merken en jijzelf.”

Kosten
Over kosten voor adverteerder en influencer wordt niet gesproken.