De commissie bij influencer marketing platforms

Wat vooraf ging
Eerder werd gepubliceerd het artikel Overzicht influencer marketing platforms in de sectie Intermediairs, waarin de Nederlandse aanbieders aan bod kwamen. Daar werd geconcludeerd dat er een opvallend gebrek aan transparantie was. Bij praktisch elke aanbieder werd niet duidelijk wat de functionaliteit van het platform was en met welke kosten de influencer en adverteerder geconfronteerd konden worden.

In grote lijnen is het verdienmodel van de platforms gebaseerd op een abonnementsprijs en een commissie over het door de influencer gehanteerde tarief. Die abonnementsprijs kan een paar duizend euro per jaar bedragen en die commissie kan oplopen tot 40%. Als een adverteerder voor bijvoorbeeld 50.000 euros via een platform aan influencerdiensten afneemt, kan hij worden geconfronteerd met een kostenpost van 20.000 euro’s aan commissie. De hoogte van die commissie wordt door alle platforms verborgen gehouden. Dat verbergen gebeurt door de hoogte van de commissie op te nemen in de FAQ, in de voorwaarden of door het helemaal niet te noemen. Dat laatste gebeurt door een grote meerderheid.

Om licht te laten schijnen op dit donkere plekje van de influencer marketing platforms, hebben we een klein onderzoek ingesteld. We hebben ons voorgedaan als een bedrijf dat op zoek was naar een influencer marketing platform en per mail informatie gevraagd over de hoogte van de commissie en, zonodig, over de abonnementsprijzen. De vraag hebben wij gesteld aan negen van de dertien door ons onderscheiden platforms. Bij twee influencer marketing platforms was het stellen van de vraag niet nodig, daar hadden we na het nodige zoekwerk het antwoord zelf gevonden. Bij twee andere platforms was het stellen van de vraag onmogelijk omdat er geen enkele wijze voor contact op de site werd aangeboden.

Ons onderzoek betreft de volgende influencer marketing platforms.

1 Hulc (hulc.nl)
2 Influencer DNA (www.influencer-dna.com)
3 Influentials (www.influentials.com/)
4 JOIN (join.marketing)
5 Juulr (www.juulr.com)
6 LinkPizza (linkpizza.com)
7 TIM (www.jointim.io)
8 Influence4You (www.influence4you.com)
9 Influencernetwork (www.influencernetwork.be)
10 Loggershut (loggershut.nl/)
11 Meltwater (www.meltwater.com)
12 ShowMB (www.showmb.nl)
13 Trackfluence (trackfluence.com/)

1 Hulc (hulc.nl)
Hulc geeft aan dat je “gratis” op haar platform de “beste bloggers en andere publishers” kan vinden. Wel verbergt ze in haar algemene voorwaarden dat er een commissie betaald moet worden. Over de hoogte daarvan wordt geen informatie gegeven.

Eind december 2020 hebben we Hulc per mail meer informatie gevraagd. Op 7 januari 2021 hadden we nog geen antwoord ontvangen en hebben we gevraagd wanneer het Hulc gelegen zou zijn om een antwoord te geven. Ook op die mail hebben we geen reactie gehad. Hulc hult zich in een diep stilzwijgen.

2 Influencer DNA (www.influencer-dna.com)
Influencer DNA is een van de weinige bedrijven die, in vergelijking met andere platforms, veel informatie geven over de functionaliteit van hun platform. Dat leek niet te gelden voor de kosten, er was geen informatie aanwezig over de hoogte van de commissie.

Wij hebben op 30 december 2020 gevraagd naar de hoogte van de commissie bij Influencer DNA. Enkele dagen later (3 januari 2021) kregen wij het volgende antwoord.
”De kosten voor het Influencer DNA platform zijn heel simpel. Je betaalt eenmalig een jaarlicentie om ongelimiteerd gebruik te maken van het platform. Deze jaarlicentie kost €3.468 excl. btw. (omgerekend €289 per maand). Hiervoor kun je ongelimiteerd zoeken naar influencers en ze rechtstreeks benaderen via e-mail of telefoon. Wij zitten daar als platform niet tussen en je betaalt ons dus ook geen commissie fee. ”


3 Influentials (www.influentials.com)
Begin december werd er nog gezwegen als het graf over prijzen op de site van Influentials. Wij hebben hen daarom ook op 30 december 2020 naar de prijzen en kosten gevraagd. Enkele uren later kregen wij antwoord.
”Stel je betaald een influencer €100, dan betaal je €120 aan ons in het advanced pakket.”
Maar wat is het “advanced pakket”? Wij hebben weer de site bezocht en constateerden dat er een nieuwe pagina is toegevoegd, de pagina “Pricing”. Daar is informatie te vinden over zowel de abonnementsprijzen als de te betalen commissie voor de drie onderscheiden varianten van het platform: Advanced (3540€/jaar en 20% commissie), Professional (5940€/jaar en 15% commissie) en Enterprise (prijs op aanvraag en 10% commissie).

4 JOIN (join.marketing)
JOIN geeft geen informatie over de kosten voor influencer en adverteerder op haar site. Wij hebben hen daarom op 30 december 2020 naar prijzen en kosten gevraagd. Enkele uren later kregen wij een eerste reactie (“Mijn collega zou contact met je kunnen opnemen”) , maar geen antwoord. Wij hebben nogmaals gevraagd naar een adequaat antwoord en kregen daarna snel een goed antwoord. Dat antwoord kwam in de vorm van een flyer en de volgende tekst.
“De commissie per samenwerking is 15% bij een brand pakket.”
In de flyer werd informatie gegeven over de functionaliteit van de drie onderscheiden varianten en de prijzen: Starter (1788€/jaar), Business (2700€/jaar) en Enterprise (5388/jaar).

5 Juulr (www.juulr.com)
Het was niet nodig om Juulr te mailen. De informatie over de kosten is te vinden op haar site. Die kosten bedragen voor de adverteerder 5988 euro’s per jaar en voor de influencer geldt dat de inschrijving gratis is en dat nota bene “zonder contracten of addertjes onder het gras”.

We constateerden al in het hiervoor genoemde artikel dat dit geen voordeel is. Een contract legt namelijk zowel de rechten als de plichten vast van twee partijen, de influencer en Juulr. Als er geen contract is, zijn de rechten en plichten dus niet vastgelegd. Niemand weet dan waar zich aan te houden.
Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend dankzij de “Algemene Voorwaarden Juulr platform”. Daar zijn wel de nodige addertjes onder het gras te vinden. Artikel 16 geeft aan dat 20% als commissie in rekening wordt gebracht bij de influencer na een succesvol afgeronde campagne. Die voorwaarden zijn trouwens in krom Nederlands geformuleerd, bijvoorbeeld: “ De adverteerder moet het werk van de invloeder onmiddellijk onmiddellijk controleren, ...”.

6 LinkPizza (linkpizza.com)
LinkPizza is de tweede uitzondering op de regel dat geen enkel platform over commissies praat. We schreven in het eerder genoemd artikel het volgende.
Informatie over de kosten voor de influencer is te vinden in de FAQ. Het door een influencer gehanteerde tarief voor een adverteerder is geheel voor de influencer, dus geen directe commissie aan de kant van de influencer. Wel dient de adverteerder een commissie te betalen aan LinkPizza gelijk aan 42.85% van het gehanteerde tarief. Dat betekent dat de influencer 70% ontvangt van het door de adverteerder te betalen bedrag. Stel dat de influencer een tarief hanteert van 140 euros, dan betaalt de adverteerder 200 euro’s aan LinkPizza en deze verdient dan een commissie van 60 euro’s, oftewel 30% van het bedrag dat de adverteerder betaalt.
Adverteerders betalen naast de eerder genoemde commissie ook een fee voor het gebruik van het platform. Die fee is gelijk aan 100 euro’s per campagne. Er kan ook worden gekozen voor een abonnement à 1080 euro’s per jaar. De geboden functionaliteit van beide vormen is niet volledig gelijk.


7 TIM (www.jointim.io)
TIM geeft geen informatie over de kosten voor influencers en adverteerders op haar site. Een uitzondering daarop zijn de prijzen voor enkele aanpalende diensten.

Eind december 2020 hebben we daarom TIM meer informatie gevraagd. Op 7 januari 2021 hadden we nog geen antwoord ontvangen, we hebben toen beleefd gevraagd wanneer TIM een antwoord zou kunnen geven. Op 11 januari 2021 kregen wij een reactie. De kosten voor de adverteerder zijn als volgt.
€1750,- (campagne starttarief) + 20% van wat de influencers ontvangen.


8 Influence4You (www.influence4you.com)
Algemeen
Het Franse Influence4You is zuinig met informatie over de tarieven. Begin december gaf ze in krom en onduidelijk Nederlands informatie over de prijs van één variant, die voor bedrijven met minder dan 10 werknemers ( 5640€/jaar). De tarieven voor de twee andere varianten, “Omroeper” en “Agentschap” waren op aanvraag. Over commissies werd niet gesproken..

We hebben daarom eind december 2020 aan Influence4You meer informatie gevraagd. Dat kon niet per mail, dat moest via een formulier, waar in totaal twaalf rubrieken ingevoerd moesten worden. Ondanks die zee van informatie die wij beschikbaar stelden via dat formulier, hadden we op 7 januari 2021 nog geen antwoord ontvangen. We hebben daarom op die dag wederom zo’n formulier ingevuld. Uiteindelijk werd op 12 januari een reactie ontvangen:
- how much dutch opt-in influencers in your database --> around 12k
- is there a succes fee, if so, which percentage --> there is no success fee, the remuneration of influencers is fixed and in proportion of the visibility they offer


9 Influencernetwork (www.influencernetwork.be)
Influencernetwork is zuinig met informatie over de door haar gehanteerde tarieven op haar site, zeer zuinig, die informatie is er namelijk niet.
Wel was het platform prompt met het beantwoorden van onze vragen over tarieven en commissie.
”Op het te betalen bedrag nemen we geen commissie.”
Dat te betalen bedrag bedraagt 395 euro’s per campagne, met een maximum van vijf influencers. Zijn meer influencers gewenst, dan moet meer worden betaald. Dat meer betalen gaat in tranches van 750 euro’s. Voor dat bedrag krijg je er 50 influencers bij. Dat bedrag kan ook worden gebruikt voor een extra reporting per post.

10 Loggershut (loggershut.nl)
Loggershut geeft op haar site informatie over haar drie verschillende abonnementsvormen: Standaard (96€/jaar), Pro (960€/jaar) en Onderneming (prijs op aanvraag). Over commissie wordt niet gesproken en het antwoord op onze vraag maakte duidelijk dat er geen sprake was van commissie.
”As a customer at Loggershut you are paying a subscription: https://loggershut.nl/prijzen
The deal between the influencer and the company/the subscriber relates to these two parties only.
So the subscriber does not have to pay an extra commision fee to Loggershut.”


11 Meltwater (www.meltwater.com)
Het Amerikaanse Meltwater heeft niet meer dan één uitgebreide pagina in het Nederlands. Over kosten is daar geen informatie te vinden. Ook is geen email-adres aanwezig. Van hetzelfde laken een pak voor een telefoonnummer. Verder is er ook geen contactformulier. Het enige dat je kan doen, is een demonstratie van het platform aanvragen.

12 ShowMB (www.showmb.nl)
Bij ShowMB is de hoogte van de commissie verborgen in de Engelse FAQ. Daar is te lezen “A small fee is deducted on the payment to the worker.” Onduidelijk hoe groot “small” is.
Over de hoogte van de abonnementsprijzen is ook informatie aanwezig maar door het kromme Nederlands is een en ander niet helemaal duidelijk.

Bij ShowMB wordt contact niet op prijs gesteld, er is dus geen contactformulier, geen telefoonnummer en ook geen email-adres. Het enige dat een adverteerder kan doen is zich aanmelden.

13 Trackfluence (trackfluence.com)
Trackfluence geeft geen informatie over de kosten op haar site. We hebben daarom eind december 2020 per e-mail Trackfluence geschreven met het verzoek om meer informatie. Op 7 januari 2021 hadden we nog geen antwoord ontvangen en hebben daarom onze vragen herhaald. Ook daarop is nog geen reactie binnengekomen.

12 Resumé
We begonnen met dertien platforms. Twee daarvan konden we meteen wegstrepen omdat de hoogte van de commissie keurig verborgen was op de site, te weten:
- Juulr (20%)
- LinkPizza (43%)
Vervolgens vielen er twee af omdat er geen enkele mogelijkheid tot contact werd aangeboden op de site, dat waren:
- Meltwater
- ShowMB
Zeven influencer marketing platforms reageerden uiteindelijk op onze vragen:
- Influencer DNA (0 %)
- Influentials (20 %)
- JOIN (15 %)
- Influencernetwork (0 %)
- Loggershut (0 %)
- TIM (20 %)
- Influence4You (0 %)
Tenslotte zijn er twee influencer marketing platforms die, zelfs na een vriendelijke reminder, niet hebben gereageerd:
- Hulc
- Trackfluence