Tools: Audience growth

De categorie nader verklaard
Tools voor audience growth laten je volgers op je social media op een geforceerde maar min of meer natuurlijke wijze toenemen. Het principe is simpel en is in grote lijnen een kopie van de handmatige manier. De handmatige manier is dat je een interessante post ziet en dat je het desbetreffende account vervolgens gaat volgen, een like uitdeelt aan de post, deze van commentaar voorziet en/of een DM zendt.
Het gros van de tools uit deze categorie werkt ook zo. Je geeft eerst aan in welke type accounts/posts je bent geïnteresseerd. Daarna gaat de tool op zoek en gaat vervolgens automatisch of semi-automatisch accounts volgen, likes uitdelen, commentaar geven en/of DM's zenden.
Het risico van deze tools is niet verwaarloosbaar.

Wil je een tool voor Audience growth gebruiken, dan moet je een groot vertrouwen hebben in het bedrijf dat de tool heeft ontwikkeld. Een heel groot vertrouwen zelfs, omdat je in praktisch alle gevallen de sleutel van je content-fabriek, de inloggegevens, afgeeft aan de ontwikkelaar. De eerste vraag die dan ook naar voren komt, is, of je een bedrijf kan vertrouwen.
Nee, niet altijd en niet elke bedrijf.

Bedrijven kunnen fouten maken, ze kunnen sjoemelen en ze kunnen ronduit de zaak belazeren. En dat zijn niet altijd kleine en onbekende bedrijven, dat kunnen ook grote en bekende bedrijven zijn. We geven enkele voorbeelden.

De Franse postbank (La Banque Postale) maakte 19 januari 2021 bekend, dat ze een fout hadden gemaakt. Ze hadden per ongeluk 30.000 lening-dossiers laten vernietigen. Dat is een fraai voorbeeld hoe een groot bedrijf een grote fout kan maken

Bedrijven kunnen ook sjoemelen. Het grote Volkswagen maakte dat duidelijk toen enkele jaren geleden bekend werd, dat haar dieselauto's waren uitgerust met sjoemelsoftware om de testresultaten te beïnvloeden, oftewel dieselgate.

Bedrijven kunnen nog een stapje verder gaan en de consument direct of indirect belazeren, zoals Bernard L. Madoff Investment Securities. Hij had een zogenaamde ponzifraude opgezet. Hij beloofde gouden bergen met zijn investeringen, oftewel een superrendement. Dat superrendement werd de eerste jaren gerealiseerd door de inleg van nieuwe investeerders als winst uit te betalen aan oude investeerders. Dat is goedgegaan totdat de nieuwe inleg niet meer toereikend was om bestaande klanten tevreden te houden. De totale schade voor de investeeerders werd geschat op 65 miljard dollars.

Kortom, bedrijven zijn niet altijd te vertrouwen. De bedrijven die in dit artikel naar voren komen zijn vaak: klein en onbekend, hebben geen website, maken niet duidelijk waar ze zijn gevestigd en zijn alleen bereikbaar via GMail. Verder vragen ze de inloggegevens van je social media om namens jou in te loggen. Ze hebben dan in principe alle vrijheid om je account te misbruiken, in plaats van te gebruiken om volgers te winnen.

Misbruik kan plaatsvinden door in jouw naam, of posts te publiceren, of op andere posts te reageren. Heeft een tool bijvoorbeeld 5 miljoen klanten, dan is de vuurkracht enorm. Die vuurkracht kan worden gebruikt om miljoenen mensen naar een commerciële site of een geïnfecteerde pagina te loodsen.
Het kan ook zijn dat hun database, met onder andere de inloggegevens, niet goed is beveiligd, waardoor een derde partij zich meester kan maken van een paar miljoen inloggegevens.

Een heel ander risico dat de gebruiker van deze audience growth tools loopt, is te vinden bij de social media zelf. Instagram, Twitter en andere social media kunnen op elk moment een account stilleggen of opheffen als de "term of service" met voeten wordt getreden. Als je aan een tool toegang geeft tot je account en deze tool doet zaken die niet door de beugel kunnen, loop je het risico dat je account wordt opgeheven/stilgelegd.

Een laatste algemene opmerking over het risico. Een influencer die voor zijn brood afhankelijk is van betaalde content voor zijn 100.000 volgers, loopt een groter risico dan onze buurman die zijn social media gebruikt voor zijn vakantiekiekjes. Gaat het mis, dan is de influencer zijn broodwinning kwijt, maar de buurman alleen zijn vakantiekiekjes. 22/01/2021

Hiernavolgend komen de door ons onderscheiden tools uit de categorie Audience growth aan bod. Per tool worden naam, uitgever, reviewdatum en een korte beschrijving gepubliceerd.

1 Ektora
2 Everliker Standalone
3 Follow Adder
4 Gramista
5 GrowBot Automator for Instagram
6 IG Follower
7 Ingramer
8 Instagram Bot (1)
9 Instagram bot (2)
10 Instamacro
11 Instato
12 Instavast
13 Instech
14 Instoo
15 Jarvee
16 Kenji
17 Kicksta
18 Nitreo
19 Owlead
20 Owligram
21 Social Media Bot
22 SocialCaptain
23 SocialMeep
24 Socinator
25 Somiibo
26 Superpowers for Instagram
27 Superpowers for LinkedIn
28 Superpowers for Twitter
29 TikTok Bot (1)
30 TikTok Bot (2)
31 Tweepi
32 TweetFull
33 Twitter Follower (Pro)

1 Ektora
Op de homepage van Ektora wordt in grote letters geschreeuwd wat de tool doet: "POWERFUL & EFFORTLESS INSTAGRAM GROWTH" gevolgd door "Gain Active Followers & Boost Your Engagement. No Bots, Spam or Fake Results."
De daaropvolgende regel laat al de button “GET STARTED” zien om je te abonneren op de service. Ektora heeft klaarblijkelijk haast.

Maar wat stelt Ektora voor als het geen bot is? Onder de get-started-button wordt aangegeven dat Ektora wordt gebruikt door 4300 marketers, waaronder die van MPSocial. Dat is opvallend, MPSocial is geen marketer, maar een forum, een forum over tools voor audience growth. Op dat forum wordt Ektora genoemd en wel in een bijdrage met als titel “Ektor.io? anyone try it?”. De antwoorden liegen er niet om,
“Their support seems to be terrible also - I’ve sent them four messages over the course of a week and not received a single reply!”
“Not only does the system consistently throw errors, but it compromises instagram accounts. Don’t waste time”
“huge scam”
“DO NOT BUY THIS PROGRAM! IT’S A SCAM!”
“But it is totally a scam. I can not even log into any account or get an update for the thing I payed for.”

Het zou ook worden gebruikt door marketers van Ycombinator (ook een forum). Daar lezen we onder andere “ It looks scammy and should be flagged by anyone who sees this. ”

Het zou ook worden gebruikt door marketers van Hootsuite, een van de echt grote bedrijven in de markt van influencer marketing software. Wishful thinking?

Ektora zou geen bot zijn, maar wat is het dan wel? Nog steeds op de homepage wordt aangegeven “how it works”. Het antwoord is simpel:
- “Add Your Profile”
- “Define Your Audience”
- “Track Your Results”
Dat is alles, we weten dus nog niet veel meer.

De algemene voorwaarden lichten een klein tipje van de sluier op. We leren dat het noodzakelijk is om je login-gegevens voor Instagram af te staan aan het bedrijf. Dat is risicovol. Je hebt namelijk niet de zekerheid dat het bedrijf als een goede huisvader zorgt voor die inloggegevens. En ander risico met het werken met Ektora is de “ risk of losing your Instagram account”. Daarom schrijven ze ook “We are not to blame if your Instagram account is banned for any reason.”
We lezen ook dat Ektora gebruik maakt van “third-party vendors and hosting partners” voor haar service. Verder wordt gemeld dat “If your bandwidth usage or load significantly exceeds the average bandwidth usage” de service kan worden gestopt. Beide zinnen suggeren dat de service webbased is. Met andere woorden, Ektora kan via een browser worden gebruikt. Het is dus niet een programma dat lokaal werkt.

Ektora is dus een service die op een onbekende manier, met de nodige risico’s, het aantal followers van je Instagram-account zou laten toenemen. Voor die service wordt $99/maand voor één profile in rekening gebracht. Een free trial is niet mogelijk.

Uitgever: Ektora
Reviewdatum: March 22, 2021
Meer Informatie

2 Everliker Standalone
Everliker is een uitzondering in de wereld van growth tools. Het is zelfs een verademing, geen schreeuwende koppen, geen verkoopverhalen, geen fake-reviews, geen superlatieven en geen torenhoge prijzen. Dat wordt meteen op de homepage duidelijk:
“Everliker, social automation assistant, delegates your liking to a Chrome Extension. Everliker is a little plugin that saves time and brings attention to your Instagram account by liking posts on your behalf.” Dat is het hele verkoopverhaal.

Everliker doet dus niets meer dan de naam suggereert, posts liken, met de verwachting dat zoiets meer interesse voor je eigen profile wekt. Welke posts worden geliked, wordt gestuurd door een aantal tags op te geven. Everliker zal dan op zijn tijd random een van die tags kiezen en vervolgens de laatste 200 posts met die tag analyseren en een aantal daarvan liken. Een tweede mogelijkheid is die waarbij een of meer accounts worden opgegeven, waarna everliker de followers van zo’n account oproept om vervolgens posts van die followers te liken.
Het proces kan worden verfijnd door verschillende filters te activeren, bijvoorbeeld alleen posts die niet ouder zijn dan x dagen of geen posts die woorden als xxx of yyy bevatten.

De gebruikers van Everliker zijn blij met de tool. De Chrome store geeft aan dat het programma 100.000+ is gedownload en dat 5.417 gebruiker een beoordeling hebben gedeponeerd met als gemiddeld rapportcijfer 4.8. Dat is een, fraaie prestatie.

Everliker is gratis. Voor hen die iets meer willen, is er een betaalde versie (Pro) beschikbaar voor 5$/maand.

Uitgever: Everliker Standalone
Reviewdatum: March 23, 2021
Meer Informatie

3 Follow Adder
Followadder laat op de homepage van haar site zien dat ze in grote letters gelooft. In koeienletters lezen we “Get More Real Instagram Followers in 2021”. Followadder gelooft echter niet in bescheidenheid, ze vervolgt met “The most powerful Organic Instagram Growth Service”. Dat alles is mogelijk niet door gebruik te maken van bots maar door “smart software organic automation.”

Vervolgens lezen we dat Followadder “top rated” zou zijn door de beste social marketing experts, waaronder Social media examiner, Smart Rapper, Hustle Life en Quantum Marketer.
Op de site van de eerste expert is Followadder onvindbaar.
Op de site van de tweede expert is wel een review te vinden. Maar het artikel komt onbetrouwbaar over (binnen enkele maanden van 5.000 naar 100.000+ followers). Daarnaast wordt de lezer te vaak uitgenodigd om via een button (ook weer koeienletters) het programma 7 dagen gratis te gebruiken. Wordt uiteindelijk op die link geklikt, dan moet eerst een email-adres worden ingevoerd, waarna een nieuwe pagina verschijnt waarin in olifantenletters wordt geschreeuwd dat alles in de aanbieding is, maar Followadder is niet meer te vinden.
De derde expert publiceert ook een review over Followadder en probeert gelijktijdig via affiliate marketing het programma te verkopen. Op vier plaatsen in het artikel wordt met een grote banner getracht de lezer over te halen het programma te gaan gebruiken. Dat heet belangenverstrengeling.
De vierde expert begint zijn verhaal met het bericht dat hij een coupon aanbiedt voor een korting van 20% op de tool, kortom ook hier belangenverstrengeling.

Weer terug naar de homepage waar we na een sales-pitch de nodige concrete informatie tegenkomen. De tool kan automatisch (ontvolgen), liken (ook like back), commentaar geven en direct messages sturen. Ook is het mogelijk om selecties van profiles te importeren en te exporteren in csv-formaat.
Verder bevat het een scheduling module die posts laat plannen om ze automatisch op het gewenste moment te publiceren.

Followadder kost $24/maand (één account), $48/maand (10 accounts) of 94$/maand (25 accounts).

Een laatste opmerking betreft het bedrijf achter Followadder, daarover hebben we niets kunnen vinden op de site. We weten dus niet wat de bedrijfsnaam is, wat het vestigingsland is, hoe ze telefonisch of per email zijn te bereiken, kortom de bedrijfsidentiteit wordt volledig verborgen gehouden. Dat komt niet betrouwbaar over. Daarnaast is het risicovol. Om de tool te gebruiken moet het programma worden gedownload en geïnstalleerd op de eigen computer. Vervolgens moeten de inloggegevens van je Instagram-account aan het programma bekend worden gemaakt, zodat deze in jouw naam kan inloggen. Maar wat gebeurt er nog meer met die inloggegevens? Daar kom je niet achter bij deze BV Onbekend.

Uitgever: Follow Adder
Reviewdatum: March 23, 2021
Meer Informatie

4 Gramista
Gramista is de naam van het product en lijkt ook de bedrijfsnaam te zijn. Over het bedrijf zelf is namelijk praktisch niets bekend. De pagina "About" spreekt alleen maar over "we" en "The Gramista Team". Dat is alles, dus geen vestigingsland, bedrijfsadres, telefoonnummer, inschrijvingsnummer of email-adres. De identiteit van de makers blijft volledig duister. Er is maar één manier om met die makers in contact te komen en dat is via het contactformulier op te roepen onderaan de pagina Support.

Over de werkwijze van Gramista, het product, wordt ook niet veel verteld. De onbekende makers beloven echte Instagram volgers die "in love" zijn met jouw profiel en die dan ook de nodige likes uitdelen. Dat gebeurt doordat Gramista automatisch volgt, ontvolgt en likes uitdeelt in jouw naam. Het enige dat je hoeft te doen, is het opgeven van de nodige hashtags en/of lokaties. Dat is alles

In de "Terms of Service" wordt vaag aangegeven hoe de inlogprocedure is: "You need to use your login credentials - username and password - to connect to our application and avail the services. "
Waarschijnlijk worden de inloggegevens door het bedrijf opgeslagen, ze schrijven namelijk:
"Our system servers are secured using high level encryption to prevent unauthorized access of your account. However, in case of security breach and loss of data, we are not responsible for the consequences that follow the event."
Wie geeft aan een dergelijk (onbekend) bedrijf zijn inloggegevens, oftewel, hoeveel klanten heeft Gramista? Veel bedrijven schrijven in grote letters op de homepage hoeveel klanten ze al hebben. Bij Gramista blijft ook dat duister.

In de winkel van Gramista is de keuze groot, er zijn 6 versies. Het verschil tussen die versies betreft de prijs en gedeeltelijk de functionaliteit. De eerste drie versies werken respectievelijk 1, 3 en 7 dagen. Daarna stopt de service. De kosten van die drie versies, berekend op maandbasis, zijn respectievelijk 53.70$, 49.90$ en 47.10$ per maand. Vervolgens zijn er drie versies waarbij expliciet wordt aangegeven:
- "unlimited use of Liker, Follower and Unfollower"
- "lots of targeting options: Hashtags, Usernames, Locations and Gender"
- "unlimited Support"
Dit wordt niet aangegeven bij de eerste drie versies, daar wordt goedbeschouwd helemaal niets aangegeven.
Die tweede serie versies werken respectievelijk 30, 60 en 90 dagen en kosten, op maandbasis, 39.99$, 32.50$ en 30.00$

Een laatste opmerking betreft de faciliteit om automatsich te volgen en te ontvolgen, goedbeschouwd de belangrijkste functie van het product. In de algemene voorwaarden staat ergens te lezen dat die functie een "extra" is en dat het goed mogelijk is dat die functie niet werkt.

Uitgever: Gramista
Reviewdatum: January 23, 2021
Meer Informatie

5 GrowBot Automator for Instagram
GrowBot Automator for Instagram is een tool waarmee de nodige taken binnen Instagram geautomatiseerd kunnen worden. Die taken hebben alle betrekking op de groei van het aantal volgers. Op de site van GrowBot wordt een en ander summier uitgelegd.
Verder is informatie over GrowBot te vinden op de site van Google. Growbot is namelijk een extensie voor de Google-browser en de tool is dan ook te vinden in de Chrome Web Store. Daar is ook de nodige informatie over deze tool is te vinden. Beide bronnen van informatie sporen niet helemaal met elkaar.

Volgens de site start de gewenste groei met het aanwijzen van een account dat op je eigen account lijkt, een voorbeeld-account. Vervolgens kan je met een muisklik alle volgers van dat voorbeeld-account in een lijst laten verschijnen. Die hele lijst kan handmatig worden doorgelopen om bepaalde volgers te verwijderen. Is het resultaat naar wens, dan kan opdracht worden gegeven om de accounts van deze lijst één voor één automatisch te volgen (met de hoop dat ze je terug volgen).

Een andere functie laat automatisch ontvolgen. In principe zijn dat de accounts die jij wel volgt, maar die niet (terug)volgen. Desgewenst kunnen, via een omweg, de accounts die je al volgt, worden uitgezonderd.
Het is mogelijk om te filteren. Er wordt echter niet uitgelegd wat kan worden gefilterd.

In de Chrome Web Store is meer informatie te vinden. Filters zijn te gebruiken voor het selecteren van accounts op basis van het aantal followers (min/max), following (min/max), ratio followers/following (min/max), aantal posts (min/max), laatste postdatum en of de account al of niet geverifieerd en/of privé is.
Verder zijn er nu ook wat meer mogelijkheden om het ontvolgingsproces te sturen.
Tenslotte wordt nu ook gepraat over automatisch liken.

Andere interessante informatie die hier te vinden is, gaat over de reviews, 497 om precies te zijn en het daarbij behorende rapportcijfer is 4.2. Dat is hoog. Verder zijn er volgens Google 50.000+ downloads geweest.
Zowel op de site als op de desbetreffende pagina van de Chrome Web Store wordt niet bekend gemaakt wie de ontwikkelaar is, er is dus geen bedrijfsnaam. Alles wordt goed verborgen gehouden. Wel wordt een adres in de Verenigde Staten gepubliceerd.

Het tarief van Growbot is volgens de site naar keuze $6.99/maand of $69.99/year. Verder lezen we in de Web Store dat er sprake is van “In-app Products” met een tarief van “€3.69 - €49.98 per item”. Het is onduidelijk wat dat voorstelt.

Uitgever: Growbotfollowers
Reviewdatum: February 13, 2021
Meer Informatie

6 IG Follower
Onder de naam Multi Follow worden op de gelijknamige site enkele tools voor social media gepresenteerd. Een daarvan is IG Follower. Op de site worden drie zuinige regels aan deze applicatie besteed. De eerste regel geeft nog de meeste informatie: “IG Follower is a Chrome extension to make multi-following (or unfollowing) of Instagram accounts much easier.”

Wel is op de desbetreffende pagina van de Chrome web store wat meer informatie te vinden. Het blijkt een applicatie die semi-automatisch laat volgen en ontvolgen.
Eerst roep je zelf een gewenste Instagram profile op, vervolgens klik je op “followers”, waarna Instagram in een kleiner venster de eerste serie followers laat zien. Op dat moment moet IG Follower de button “Follow them all” laten zien. Wordt daarop geklikt, dan worden alle accounts gevolgd. Heeft de account 60.000 volgers, dan probeert IG Follower ze alle 60.000 te volgen. Instagram laat dat echter niet toe en stopt de actie na een paar honderd follows met een boodschap dat verdachte activiteiten werden gedetecteerd.
Een tweede button, “Unfollow all” moet naar voren komen als je de accounts oproept die je zelf volgt. Door op de button te klikken, worden één voor één de accounts die je volgt, ontvolgd. Ook hier geldt weer dat je zelf op tijd op de rem moet trappen.

Het gebruik van IG Follower is daarmee niet zonder risico. Wordt niet op tijd de actie gestopt, dan kan Instagram dat gedrag classificeren als agressief volg/ontvolg-gedrag en je account beperken of uitschakelen.

De reviews op de Chrome web store geven niet een erg positief beeld van de app. Sommige zijn zelfs zeer ontevreden (“id give it zero stars if i could. doesnt even work”). Ook lijkt het niet altijd correct te werken.

De applicatie is 10 dagen te proberen, daarna moet worden betaald, €5/maand of €35/jaar. Dat is toch nog veel geld voor een product dat slechts semi-automatisch werkt (als het al werkt).

Over het achterliggende bedrijf is op de site geen informatie aanwezig, de identiteit wordt verborgen gehouden. Wel worden op de Chrome web store een adres en een email-adres gepubliceerd. Een virtuele visite met Streetview laat op dat adres een keurige flat in Spanje zien.
De Chrome web store laat ook een Support-pagina voor de applicatie zien. Daar zijn ook de door anderen gestelde support-vragen te raadplegen. De laatste vraag die daar werd gesteld luidt “how do i cancel subscription”.

Uitgever: Multifollow
Reviewdatum: April 4, 2021
Meer Informatie

7 Ingramer
Zoals de naam al suggereert, is Ingramer gericht op Instagram. De tool is ontwikkeld door Wiseway SIA. Het bedrijf publiceert keurig in haar algemene voorwaarden haar naam, inschrijvingsnummer en adres. Daardoor is bijvoorbeeld na te gaan dat het bedrijf 26 augustus 2020 is opgericht in Latvia.

Op de homepage wordt uitgelegd welke nodige tools en services Ingramer biedt.
De "Direct Module" laat messages in bulk verzenden en auto-replies. Daarnaast is er een "advanced" chat-service.
De sectie "Posting" laat posts schedulen zodat ze één voor één op de gewenste tijd/datum automatisch worden gepubliceerd.
De sectie "Tools" bevast een hashtag generator en laat Instagram profiles en stories downloaden.

Op de homepage is te lezen "Ingramer is not endorsed or certified by Instagram." Dat betekent dat de inlogprocedure niet via Instagram kan verlopen, met andere woorden Ingramer heeft de logingegevens nodig om te kunnen functioneren. Dat is, ook al is bekend waar het bedrijf gevestigd is - en dat is uitzonderlijk bij deze categorie tools - een risico.

De prijslijst laat vier modules zien:
- module "Direct" (1) voor 29$/maand
- module "Scheduled posting" (2) voor 18$/maand
- module "Hashtag generator" (3) voor 22$/maand
- module "Promo" (4) voor 57$/maand
Deze prijslijst roept wel vragen op. Wat stellen die modules voor?
Module "Direct" (1) refereert waarschijnlijk naar de eerder genoemde "Direct Module".
Module "Scheduled posting" (2) hoort vast bij de sectie "Posting".
Module "Hashtag generator" (3) is ongetwijfeld de eerder genoemde sectie "Tools". Module "Promo" (4) blijft over, deze dure module is niet te koppelen.
Maar op de homepage staat, een beetje verloren, ergens te lezen:
"Ingramer will interact with the profiles like you normally do – liking their posts and watching their Stories" en ook
"The in-built engagement booster is powered with filters by location, hashtags, demos."
Het zou mogelijk zijn, dat deze twee zinnen refereren aan de module "Promo" (4).

Uitgever: Wiseway SIA
Reviewdatum: January 26, 2021
Meer Informatie

8 Instagram Bot (1)
Op de site van Instazood leren we dat het bedrijf de nodige tools en services levert, alle op het gebied van social media. Maar wie is dat bedrijf? In de sectie "About Us" komt "Us" niet aan bod. Daar leren we dat influencers met miljoenen followers een uitgebreid social media team achter zich hebben om hun accounts te beheren. We leren ook dat zoiets niet meer nodig is, omdat de tools van Instazood dat ook doen. We leren nog meer, maar niets over “Us”. Goedbeschouwd is er niets te vinden over het bedrijf op de site. Ook wordt geen mogelijkheid geboden om in contact te treden met Instazood. Er zijn zelfs geen algemene voorwaarden “direct” beschikbaar.

Die algemene voorwaarden zijn wel indirect te raadplegen, namelijk op het moment dat je je inschrijft. Maar die algemene voorwaarden helpen niet veel verder, ook daar komt geen bedrijfsnaam naar voren. Van hetzelfde laken een pak voor de “Privacy Policy”. Wel is in die privacy policy aan het einde een email-adres te vinden (support@instazood.com). Maar in grote lijnen blijft Instazood een onbekende voor ons.

Op de pagina over Instagram Bot wordt kort en krachtig uitgelegd wat de vier vier belangrijke functies zijn. Auto follow laat automatisch andere accounts volgen. Auto Liker, geen verrassing, laat automatisch posts liken. Auto Comment geeft de mogelijkheid om automatisch een comment te geven op een verschenen post. Auto unfollow, tenslotte, laat gevolgde accounts ontvolgen.

In de “Privacy Policy” staat te lezen dat de inloggegevens afgestaan moeten worden: “Also to be able to work in our service you will need to provide credentials of your several or single Instagram accounts.” Dat is altijd een risico en zeker in het geval van een onbekend bedrijf waarvan we niet eens de officiële naam weten, laat staan vestigingsland, bedrijfsadres of email-adres.

De prijs van Instagram Bot bedraagt $11.99/maand.

Uitgever: Instazood
Reviewdatum: January 30, 2021
Meer Informatie

9 Instagram bot (2)
Op de homepage van Instamber wordt meteen kleur bekend, ze schrijven “The unparalleled solution to amplify your growth on social media”. Ze geven ook aan hoe ze dat doen, “Instamber develops comprehensive services to cover all your needs on Instagram, TikTok, and Twitter marketing.” We hebben nagegaan of Instamber ook zelf op die social media aanwezig is en zo ja met hoeveel tienduizenden volgers. Het resultaat is teleurstellend, hun Twitter-account van december 2017 laat 6 mei 2021 slechts 32 followers zien, dat is gemiddeld bijna één follower per maand erbij. Bij Facebook zien we 57 volgers sind maart 2018, dat komt overeen met gemiddeld bijna twee nieuwe volgers per maand.

Van giswerk is ook sprake bij de ontwikkelaars van de Instamber-tools. Is er wel sprake van een bedrijf en zo ja, wat is de bedrijfsnaam, het vestigingsland, het vestigingsadres, het email-adres en het inschrijvingsnummer. Al die gegevens worden niet bekend gemaakt op de site. Ook zijn algemene voorwaarden of een About-pagina niet aanwezig. Het enige lijntje met de ontwikkelaars is een contactformulier. Dat alles geeft niet veel vertrouwen. Wat ook niet veel vertrouwen geeft, is hun verkoop van likes en views voor Instagram-accounts. Nepviews en neplikes zijn niet alleen verboden in Nederland, maar ook zinloos en zelfs gevaarlijk. Instagram houdt niet van fake en kan hard optreden door bijvoorbeeld je account uit te schakelen. Geen enkel bedrijf dat nepviews en neplikes verkoopt schept vertrouwen.

Dat vertrouwen is echter wel noodzakelijk. Om met Instamber te kunnen werken moeten de inloggegevens worden overgedragen. Met andere woorden je moet de username en wachtwoord overdragen aan een “bedrijf” dat zijn identiteit volledig verborgen houdt. Instamber schrijft zelf over dit hete hangijzer het volgende: “However, it is significant to consider that your password and your data will be safe and secure with Instamber.”

Op de site is aangegeven (6 mei 2021 ) dat er 3500 “users using Instamber” zijn. Wordt één jaar terug in de tijd gegaan, dan is dat aantal users ook gelijk aan 3500! Die 3500 users kunnen gebruik maken van verschillende producten, waaronder Instagram Bot.

Wat doet Instagram Bot? Het antwoord liegt er niet om: “ Increase organic followers, likes and comments”. Dat gebeurt in twee stappen. In de eerste stap wordt je target audience gedefiniëerd aan de hand van hashtags, locatie, geslacht, taal en gelijksoortige accounts. Aan de hand van deze definitie wordt vervolgens door de bot geliked, gevolgd/ontvolgd, commentaar gegeven en worden stories bekeken.

Het tarief van Instagram Bot is niet bepaald duidelijk. De prijslijst laat “$30 / 2 months” zien, gevolgd door “25$ > 15$” waarbij de 25$ is doorgestreept.

Op de bekende site Trustpilot zijn 43 reviews te vinden over Instamber gedurende de afgelopen twee jaar. Dat komt neer op ongeveer twee reviews per maand. Van de vijf positieve reviews (5 sterren) zijn er drie op praktisch dezelfde datum gepubliceerd en dat is verdacht.
Het overgrote gedeelte van de reviews, 70%, heeft één ster, oftewel “bad”. Met andere woorden, het overgrote deel is niet tevreden en we zien titels als “Garbage”, “nothing works”, “Doesn't work 70% of the time” of “very disappointed”. We geven één voorbeeld van zo’n review: “It's amazing how bad they can be, when you believe they have reached the lowest levels of disservice they manage to amaze you and get even worse. Their customer service is a joke, so useless and ridiculous ....”

Uitgever: Instamber
Reviewdatum: May 10, 2021
Meer Informatie

10 Instamacro
De naam Instamacro komt 16 keer voor op de homepage en het refereert daarbij naar het product, een growth tool voor Instagram, en misschien ook naar de ontwikkelaars. Maar dat laatste is niet zeker. Op de pagina "About" wordt alleen gesproken over "we" en "our Team". Goedbeschouwd is er niets over het bedrijf bekend, geen informatie over het vestigingsland, het bedrijfsadres, het telefoonnummer of het inschrijvingsnummer. Contact kan alleen worden geïnitieerd via een email-adres of contactformulier. Het blijft duister

Over de werkwijze van Instamacro, het product, blijven de makers ook erg duister. Er zijn voldoende vrijblijvende en vage formuleringen, zoals: “Let Instamacro help you automate your daily activity and get you the crowd you deserve and desire”. Wat Instamacro nu werkelijk doet en hoe het echt werkt, wordt echter niet uitgelegd. Wel wordt in de algemene voorwaarden een tipje van de sluier opgelicht. Daar lezen we dat de functies “auto-follow” en “auto-unfollow” extra zijn en dat het goed mogelijk is dat ze niet functioneren “as expected”.

De makers van Instamacro zijn wel duidelijk over de gevaren die de gebruiker loopt met hun product. In de algemene voorwaarden wordt op drie risico’s gewezen.
Het eerste risico betreft het opheffen of blokkeren van je Instagram account ("We are not responsible if your Instagram account is locked, blocked or banned.")
Het tweede risico betreft de inlogprocedure. Het lijkt erop dat de inloggegevens afgestaan moeten worden aan Instamacro om te kunnen functioneren. Bij een onbekend bedrijf dat zich volledig verborgen houdt, is dat geen prettig idee.
Het derde risico is een hack van hun servers. Ze geven fijntjes aan in een dergelijk geval: “we are not responsible for the consequences that follow the event.".

Op de prijslijst komen 30 versies naar voren. Het enige verschil daarbij is de duur van de licentieperiode. Die is 1, 3, 7, 14, 21, 30, 100, 110, 1120, 130, 140, 150 … 350 dagen. De prijs op dagbasis start bij 3$ en loopt langzaam af naar ruim1$ per dag. Deze prijzen gelden voor één account. Bij meer dan één account is er een korting.
Voor hen die aarzelen om in zee te gaan met deze onbekende ontwikkelaars van Instamacro is er nog een aantrekkelijke regeling: "Try for 5 hours before buying".

Een laatste opmerking betreft ons vermoeden van een tweeling. We denken dat Instamacro het tweelingbroertje is van Gramista. De opmerkelijke prijslijst, de algemene voorwaarden en de algehele mistigheid van Instamacro lijken als twee druppels water op die van Gramista.

Uitgever: Instamacro
Reviewdatum: January 30, 2021
Meer Informatie

11 Instato
De eerste zin op de homepage van Instato luidt “The Instagram Manager you’ve always wanted!”. Vervolgens leren we dat je met deze tool content (foto’s, video’s en stories) kan plannen, op commentaar kan reageren, de nodige statistieken kan raadplegen en automatisch kan liken, (ont)volgen, commentaar geven en DM’s sturen.

Op de homepage is ook te lezen (5 mei 2021) dat er de nodige gebruikers zijn:
“Join over 1,000 users that trust us”, maar ook “Over 5000 users have exploded their Instagram growth with us!”
Wordt één jaar terug in de tijd gegaan, dan komen dezelfde zinnen (zowel 1000 als 5000 gebruikers) op de site naar voren, het is dus onzin wat ze schrijven. Dat betekent dat we op onze hoede moeten zijn voor dit bedrijf.

Maar welk bedrijf? Op de site wordt de identiteit van de ontwikkelaars goed verborgen gehouden, geen bedrijfsnaam, geen vestigingsland, geen vestigingsadres en geen inschrijvingsnummer. Het enige lijntje met de ontwikkelaars is een contactformulier en een email-adres. Dat alles geeft geeft niet veel vertrouwen. Maar dat vertrouwen is wel nodig. Ze schrijven:
“We require your Instagram username and password to obtain required information for Instagram. We don’t store, give away, or otherwise distribute your password to any third parties.”

Vertrouwen komt ook niet naar voren bij de reviews op de bekende site Trustpilot. In totaal 24 gebruikers hebben een review gepubliceerd sinds juni 2019 en al die gebruikers geven dezelfde score, één ster, oftewel “bad”. We geven één min of meer representatief voorbeeld.
“SCAM COMPANY.
The company do not respond to any emails. There is no button to cancel your account subscription. We have been blocked from posting on our own Instagram account for a week now with no response from the company. I have called my bank to block the payments and issue a charge back.”

De Instagram Manager van Instato heeft geen bescheiden tarief. De tool kost voor één account $29.95/maand. Er zijn ook versies die met meer accounts laten werken met prijzen van $49.95/maand en $99.95/maand. Dat zijn hoge tarieven in vergelijking met andere soortgelijke tools.

Uitgever: Instato
Reviewdatum: May 18, 2021
Meer Informatie

12 Instavast
Op de site komt veelvuldig de naam Instavast naar voren, maar ook een jungle van vijftien andere namen waaronder "Promotion", "Instavast Automation Tool", "Instavast Instagram Bot", "Post Scheduler", "Instagram Post Schedule", "Scheduled Posting", "Instagram Comment Manager", "Comment Manager", "Auto DM", "Direct Marketing", "Comment Tracker", "Instagram Comment Tracker", "Instavast DM Bot", "Buy Likes & Views" en "Buy Instagram Likes & Video Views".

We denken dat het uiteindelijk om vijf verschillende produkten/diensten gaat. Van die vijf komen er drie naar voren in de prijslijst. Instavast zelf is waarschijnlijk de overkoepelende naam, of misschien de handelsnaam of misschien de bedrijfsnaam. We weten het niet. Wat we ook niet weten is in welk land "Instavast" is gevestigd en wat hun bedrijfsadres, telefoonnummer of inschrijvingsnummer is. Alles wordt goed verborgen gehouden.

De "All-In-One Cloud-Based Instagram Automation Tool" laat bepaalde taken automatisch verrichten en zorgt voor meer followers.
Auto DM laat automatisch een DM versturen naar accounts, bijvoorbeeld een message naar een nieuwe volger. Ook is het mogelijk een message naar een selectie accounts te versturen.
Comment Tracker is een toool waarmee comments beheerd kunnen worden.
Automated Instagram Post Scheduler heeft weinig uitleg nodig. Het verstuurt op een zelf te bepalen tijd en datum een of meerdere posts.
De service Buy Instagram Likes & Video Views laat voor een of meerdere posts likes en/of video views kopen. Daarbij wordt benadrukt dat die likes/views van "real Instagrammers" komen.

Op de site is een handleiding aanwezig die uitlegt hoe de verschillende tools van Instavast gebruikt kunnen en moeten worden. Daar staat ook aangegeven dat de inloggegevens niet afgestaan hoeven te worden aan Instavast. Ze geven aan dat je eerst bij Instavast een account moet creëren. Daarna dient bij Instavast ingelogd te worden, maar eerst: "add and log in with your Instagram account". Waar dat gebeurd is niet duidelijk. We weten dus niet in hoeverre de inloggegevens afgestaan worden. Wel geeft Instavast aan dat het niet het geval is, maar dat ze het wel gebruiken: "We will not have access to your password and our system use it just to get the necessary information for Instagram API."

Voor drie producten wordt een prijs genoemd: "Promotion" kost 15$/maand, Scheduled Posting is 10$/maand en "Direct Marketing" kost 10$/maand. Alle drie zijn beperkt tot één account. Het trio samen, voor één account, kost dus 35$/maand.

Uitgever: Instavast
Reviewdatum: January 26, 2021
Meer Informatie

13 Instech
Op de homepage van Instech staat in koeienletters wat deze tool doet: “Best instagram managing chrome extension” en daaronder staat: “YOUR POWERFUL INSTAGRAM AUTOMATION CHROME EXTENSION” en “No Sign in, No password, No API and No proxy required with fully customizable safe settings”.
Na deze drie korte zinnen wordt vervolgd met een link, om deze extensie direct toe te voegen aan je Chrome-browser. Instech heeft klaarblijkelijk haast.

De eerste vraag is natuurlijk wat deze tool doet. Dat wordt niet meteen duidelijk, de informatie is summier en verspreid over de ellenlange homepage.
We leren uiteindelijk dat deze tool het mogelijk maakt om je te richten op de doelgroep. Die doelgroep kan worden gedefinieerd aan de hand van hashtags, lokatie en interesses.
Verder leren we dat de tool functies heeft voor “auto like”, “auto unfollow”, “auto story watching” en “auto follow”. Die functies zijn toe te passen op je zelf gedefinieerde doelgroep.

Op de homepage wordt de lezer geharceleerd met de button (ADD TO CHROME) om de extensie toe te voegen, de button komt in totaal zeven keer voor. Wordt echter op de button geklikt, dan wordt een zip-bestand gedownload. Dat zip-bestand moet vervolgens op een speciale wijze worden geïnstalleerd, namelijk in de “developer mode” van Chrome. Dat is niet de makkelijke weg voor een Chrome-extensie

Instech blinkt niet uit in transparantie. We hebben niets gevonden over het bedrijf, geen bedrijfsnaam, geen vestigingsland, geen bedrijfsadres, geen telefoonnummer en geen inschrijvingsnummer, alles wordt verborgen gehouden. Er is zelfs geen email-adres of een contactformulier.
We hebben ook geen informatie gevonden over de prijs, ook dat is niet echt transparant.
Tenslotte ontbreken de algemene voorwaarden en de privacy policy. In schooltermen betekent dat een zware onvoldoende voor deze onbekende.

Vanuit de site van Instech is de tool te downloaden en te installeren. Het blijft echter een extensie voor Chrome en is dus waarschijnlijk ook daar te vinden. Dat klopt en op de store leren we iets meer over het bedrijf. De naam wordt niet onthuld, maar wel een email-adres (instatechapp@yahoo.com) en iets wat op een adres lijkt (Shenyang, Liaoning 110000 China). Dat “adres” helpt echter niet veel verder. Liaoning is de naam van een provincie in China en Shenyang is de hoofdstad van die provincie. Er wonen ruim 8 miljoen mensen in Shenyang, zodat ons bedrijf zonder naam daar niet makkelijk te vinden zal zijn.

Verder, en dat is amusant, is er een link naar de “Privacy Policy”. De desbetreffende pagina begint met de zin:
“This Privacy Policy governs the manner in which Tweet Full collects, uses, maintains … of the https://Twitech.com website ("Site").”
Met andere woorden in dat document wordt verwezen naar een andere tool en een andere website. Die andere tool bestaat wel, maar de oorspronkelijke website bestaat niet meer, de domeinnaam staat nu te koop: “Buy now: $5,595”.

Wordt gezocht naar die tool (TweetFull), dan komen we op de website tweetfull.com terecht en daar is wel een privacy policy te vinden. Die lijkt als twee druppels water op die van Instech. Niet alleen is de tekst identiek, ook de opmaak van de pagina is hetzelfde.
Heeft de een van de ander gekopieerd of is er sprake van één bedrijf dat één tool onder verschillende namen uitbrengt. Het lijkt erop dat het bedrijf achter TweetFull in India is gevestigd, daarnaast is TweetFull geen Chrome-extensie. Het lijkt daarom niet één bedrijf, waarschijnlijk is het alleen maar kopieerwerk.

Maar er is meer kopieerwerk. We zien het gebruik van dezelfde verkoopteksten bij een andere vergelijkbare tool, namelijk Owligram. We geven één voorbeeld. “Instech categorizes, filters, and finds the most attractive Instagram accounts to increase your audience. Don't waste time engaging with worthless followers.”
“Owligram categorizes, filters and finds the most attractive Instagram accounts to increase your audience. Don't waste time engaging with worthless followers.”
We weten niet wie hier kopieert, maar we hebben niet veel vertrouwen in Instech en haar onbekende makers.

Uitgever: Instech
Reviewdatum: February 13, 2021
Meer Informatie

14 Instoo
Op de homepage van growth tool Instoo wordt duidelijk gemaakt wat het leitmotiv van Instoo is. Het is een tool voor “Supercharge Growth!”, “effectively grow authentic followers”, “optimize your daily growth”, “ growing authentic followers”, “Maximize your growth targeting”, “Automated Business Growth”, “constantly growing followers” en nog meer.

Die ruim uitgemeten groei werkt voor verschillende social media, Instagram, Tinder, TikTok en Twitter. De technische implementatie gebeurt via een Chrome-extensie. Dat betekent dat Instoo geschikt is voor elke computer waarop deze Google-browser werkt.
Volgens de makers van Instoo heeft deze technische oplossing een groot voordeel, je wordt niet geband door Instagram.

Maar kunnen we die makers van Instoo vertrouwen? Dat weten we niet, ze verbergen zich volledig. We hebben niets gevonden op de site, geen bedrijfsnaam, geen vestigingsland, geen bedrijfsadres, geen telefoonnummer, geen inschrijvingsnummer. Het enige lijntje met de makers van Instoo is een email-adres (support@mg.instoo.com). Er zijn ook geen algemene voorwaarden en/of privacy policy direct beschikbaar.
Alleen als je de aanmeldingsprocedure start, zijn twee links zichtbaar, die van de “End User License Agreement” and die van de “Privacy Policy.” Beide links verwijzen echter naar hetzelfde document en wel de “End-User License Agreement”. Daarin wordt wel een tipje van de sluier opgelicht, de wetten van Californië zijn van toepassing. Het bedrijf is dus misschien in de VS gevestigd.

De prijzen zijn opmerkelijk. De standaardprijs per maand is 9.99 dollars. Deze versie is geschikt voor drie accounts te kiezen uit de waaier van Instagram, Tinder, TikTok en Twitter.
Het is ook mogelijk te kiezen voor de versie met betaling per jaar. Die versie laat dan met 10 accounts werken. De prijs is 79.99 dollars, waardoor de prijs per maand zakt naar 6.66 dollars. Dat is een korting van 33%, dat is opvallend hoog. Dat suggereert dat veel gebruikers na enkele maanden al afhaken.
Nog vreemder is de “Lifetime Deal”. Ook deze versie laat met 10 accounts werken, er is echter geen abonnement, maar een éénmalige betaling van 79 dollars. Dat is nog minder dan de versie waarbij 79.99 dollars per jaar wordt betaald.

Uitgever: Instoo
Reviewdatum: February 13, 2021
Meer Informatie

15 Jarvee
Jarvee is de naam van het product, een windows-programma. Wie de ontwikkelaar is, wordt niet bekend gemaakt. Er wordt alleen gesproken over het "the team behind JARVEE". Wel lezen we in de algemene voorwaarden dat SMAG Services de eigenaar van de website is. Dat is alles, dus geen vestigingsland, bedrijfsadres, bedrijfsnaam, telefonnummer, inschrijvingsnummer, alles wordt verborgen gehouden. De enige manier om met de ontwikkelaars in contact te komen, is een contact-formulier. Van die mogelijkheid hebben wij gebruik gemaakt om een simpele, neutrale vraag te stellen en wel welke minimale internet-snelheid nodig is om met Jarvee te werken. Twee uur later werd een uitgebreid antwoord ontvangen.

Jarvee is een uitgebreid product. Ten eerste werkt het met praktisch alle social media en wel Twitter, Instagram, Tumblr, Quora, Facebook, Pinterest, Reddit, LinkedIn en YouTube.. Ten tweede kent Jarvee een uitgebreide functionaliteit. Het is niet alleen geënt op groei van het aantal volgers, maar het laat ook posts plannen (schedulen) en het heeft een aantal specifieke social media afhankelijke functies. Zo zijn automatisch Facebook-groepen te vinden, lid te worden daarvan en dat weer ongedaan te maken.

Het bedrijf achter Jarvee mag goed verborgen zijn, dat geldt niet voor de wijze waarop de applicatie bediend moet worden. Op de site zijn in totaal 117 artikelen aanwezig, die in detail beschrijven hoe het programma werkt en hoe het bediend moet worden. Een dergelijke transparantie is uitzonderlijk in deze categorie tools. Wel wordt duidelijk als die artikelen worden doorgenomen, dat een en ander wel tijd vergt om het systeem te doorgornden en er goed gebruik van te maken.

Jarvee is een windows-programma. Het moet dus worden gedownload en geïnstalleerd. Na installatie van Jarvee is de eerste stap het aanmaken van profielen, één voor elk social media account. Daarbij moet voor elk profiel de login-gegevens ingevoerd worden. Jarvee is dus op de hoogte van de inloggegevens van elke account. Jarvee is volgens de informatie op de site niet cloud-georiënteerd, alle data worden dus lokaal opgeslagen. Er is dus geen noodzaak om de inloggegevens het Internet op te zenden naar de servers van Jarvee, maar er is ook geen garantie dat zoiets niet gebeurd.

De prijzen van Jarvee bedragen 29.95$/maand voor de versie Starter, 49.95$ voor de versie Regular en 69.95$/maand voor de versie Professional. De verschillen tussen deze versies betreffen het aantal social media acounts dat kan worden beheerd, dat is respectievelijk 10, 30 en 70 accounts.

Uitgever: Jarvee
Reviewdatum: January 25, 2021
Meer Informatie

16 Kenji
Op de homepage van growth tool Kenji is ongeduld koning. Na één zin over “The best Instagram bot” kan je al je email-adres invoeren om je in te schrijven. En als je nog twijfelt, staat daaronder dat de setup maar 60 seconden duurt, dat je een geld-terug-garantie hebt van 14 dagen en dat ze al meer dan 110.000 klanten hebben gewonnen.

Als je nog niet over de streep bent, dan kunnen de daarna volgende namen van bekende media je overtuigen. We zien Huffpost, Yahoo Japan en Hackernoon, maar een zoektocht naar artikelen over Kinji in deze drie media levert niets op. Dit lijkt dus op fake suggesties.

Terug naar Kenji. Op dezelfde homepage wordt kort uiteengezet wat de verschillende onderdelen van deze tool zijn.
De Instagram Follow Bot laat automatisch volgen en ontvolgen.
De Instagram Auto Liker laat automatisch likes uitdelen aan vergelijkbare accounts.
Het onderdeel Live Reactions wordt niet uitgelegd maar het zou wel je account laten groeien.
Insta Story Viewer is het laatste onderdeel, deze laat automatisch stories raadplegen.
Meer echte informatie over de werking van Kenji is niet te vinden op de site. Dat is erg mager.

Mager is ook de informatie over de makers van Kenji. De vraag wie het bedrijf is dat Kenji op de markt brengt, wordt niet beantwoord. Er is geen “About us” en in de algemene voorwaarden en de “Privacy Policy” wordt alleen gesproken over “we”, maar wie “we” is wordt niet uitgelegd. Er is dus geen bedrijfsnaam, geen vestigingsland, geen telefoonnummer, geen bedrijfsadres, geen inschrijvingsnummer. Het enige dat we hebben gevonden in de privacy policy is een email-adres.

De prijzen van Kinji zijn hoog, versie Simple kost $47/maand en versie Pro laat $78/maand op het prijskaartje zien. Bij die laatste zou je een betere support krijgen, verder een betere tagging en “Smart & Auto Optimizations” in plaats van “Basic Optimizations”

Kortom, we zien dus hoge prijzen, magere produktinformatie, een bedrijf dat zijn identiteit verbergt, maar wel 110.000 gebruikers. Dat klinkt ongeloofwaardig.
Wat ook ongeloofwaardig klinkt, is de rating, ze schrijven: “Rated 9.1/10 by over 110,000 users”. Met andere woorden, niet alleen heeft élke klant een rapportcijfer gegeven, ze hebben ook allen een heel hoog rapportcijfer gegeven.

Als dat waar is, dan zou dat in grote lijnen ook bij Trustpilot naar voren moeten komen. Bij Trustpilot zijn echter maar 8 reviews over Kenji te vinden met een gemiddelde van 2.3.

Uitgever: Kenji
Reviewdatum: February 12, 2021
Meer Informatie

17 Kicksta
Kicksta is de naam van het produkt en waarschijnlijk ook de bedrijfsnaam. Maar dat weten we niet zeker,; er is geen informatie op de site over het bedrijf achter Kicksta, zelfs niet in de algemene voorwaarden. Alles wordt goed verborgen gehouden.

Die geheimzinnigheid is niet aanwezig bij het product zelf. Er wordt duidelijk uitgelegd wat de werking is. Na registratie dien je een aantal Instagram-accounts op te geven en wel accounts die op de jouw account lijken, concurrenten of collega's. Daarna gaat Kicksta aan het werk. Van alle volgers van de opgegeven accounts worden een à twee foto's geliked. Vervolgens zal een gedeelte van die volgers naar aanleiding van die like je profile bekijken en je volgen. Per maand worden rond de 10.000 fotos geliked. Voor alle duidelijkheid Kicksta houdt zich alleen bezig met het uitdelen van likes in jouw naam, er wordt dus niet gevolgd en ook niet ontvolgd.

In de algemene voorwaarden komt naar voren dat de gebruiker zijn inloggegevens moet afstaan aan Kicksta en dat bij wijziging van die inloggegevens het de verantwoordelijkheid van de cliënt is om Kicksta daarvan op de hoogte te stellen. Met andere woorden, Kicksta heeft je inloggegevens en dat is zoals altijd een risico, zeker voor een bedrijf dat zich zo goed verbergt.

De kosten verbonden aan het gebruik van Kicksta bedragen 49$/maand voor versie "Standard plan" en $149/maand voor versie "Premium plan". De laatste versie is nu (januari 2021) in de aanbieding, het tarief is gedurende een onbepaalde tijd 99$/maand. De verschillen tussen beide versies komen voornamelijk naar voren in de groeisnelheid van het aantal volgers. Bij de eerste versie is die snelheid "moderate" en bij de tweede versie is die snelheid "maximaal". In hoeveel nieuwe volgers per maand beide snelheden resulteren, wordt niet aangegeven.
Deze prijzen zijn hoog, maar Kicksta heeft, naar eigen zeggen, 10.000+ klanten.

Uitgever: Kicksta
Reviewdatum: January 24, 2021
Meer Informatie

18 Nitreo
Op haar homepage windt Nitreo Technologies er geen doekjes om. Haar product, Nitreo, is in 2 minuten op te zetten, het geeft je meer Instagram followers, 5000 nieuwe klanten per maand en vul hier je email-adres in om je in te schrijven. Is dat aan te raden? Op diezelfde homepage, onder de derde regel, de regel om je in te schrijven, staat in koeienletters BuzzFeed, New York Post en Forbes.

Waarom staan BuzzFeed, New York Post en Forbes daar zo opvallend op de Homepage? Het zijn geen links, je kan er dus niet op klikken om bijvoorbeeld een review van Nitreo te lezen. Dat zou niet mogelijk zijn, Buzzfeed heeft geen artikel over Nitreo. De New York Post en Forbes hebben ook geen artikel over Nitreo. De drie namen staan daar voor spek en bonen, ze wekken alleen maar de indruk dat deze belangrijke media aandacht aan Nitreo hebben besteed.

Dat geldt ook voor een fraai Instagram-plaatje van een jonge vrouw, Ineslove genaamd, die met een grafiekje haar indrukwekkende groei van volgers laat zien. Ineslove bestaat niet, ze is fake. Van hetzelfde laken een pak voor andere zogenaamde Instagram-accounts op de homepage, fake. Fake is ook de lovende tekst van een niet-bestaand marketingbureau. En de classificatie fake is ook van toepassing op teksten en zogenaamde bedrijven. Het is geen homepage, het lijkt eerder een fakepage.
Dergelijke fake-praktijken geven geen vertrouwen in Nitreo Technologies. Naar eigen zeggen hebben ze wel 77.000 klanten, maar misschien is dat cijfer ook fake.

Nitreo Technologies, de vraag rijst nu of dit bedrijf ook fake is. We hebben de algemene voorwaarden, de “ Privacy Policy”, de pagina “About Us” en de contact-pagina doorgenomen. We hebben niets gevonden over de identiteit van het bedrijf, geen vestigingsland, geen bedrijfsadres, geen inschrijvingsnummer, geen telefoonnummer, geen email-adres. Er is alleen een contactformulier aanwezig. Verder wordt in de algemene voorwaarden aangegeven dat eventuele geschillen door de rechtbank in Maleisië worden behandeld.

De tarieven van Nitreo zijn niet fake, versie Essential kost $46/maand en versie Speed zelfs $79/maand. Wordt per jaar betaald dan zijn de tarieven, op maandbasis teruggerekend, opvallend lager, respectievelijk $29/maand en $47/maand. Dat is respectievelijk 37% en 40% korting. Je vraagt je af waarom het bedrijf zo graag wil dat haar klanten vooruit betalen?

Uitgever: Nitreo Technologies
Reviewdatum: February 11, 2021
Meer Informatie

19 Owlead
De ontwikkelaar van deze applicatie is Owlead. Op de site van de ontwikkelaar is na het nodige zoekwerk alleen een adres te vinden in de "Privacy policy" en wel Bvar. Batlle y Ordoñez 1432 Of. 102 Montevideo, Uruguay 11500, onvindbaar voor Google Maps. Naast dit bedrijfsadres is ook een email-adres te vinden.

In de "Terms of service agreement" wordt gesteld dat het bedrijf niet aansprakelijk als Twitter je account opheft of stillegt: "While associating your account under Owlead’s platform you agree and acknowledge that your Twitter account could be temporarily or definitively suspended from the Twitter platform."
In die voorwaarden wordt ook aangegeven dat bij een conflict met met Owlead een juridische procedure aangespannen dient te worden in de "City of Montevideo, Uruguay".

Over de werking van de service is Owlead vaag. De homepage laat 23 keer het woord "grow(th)" zien. Maar hoe een en ander in zijn werk gaat blijft mistig. Ons spitwerk levert het volgende op.
Owlead belooft om de meest aantrekkelijke accounts, waarna deze automatisch worden gevolgd en zonodig ontvolgd. Daarbij moet wel eerst worden aangeven in welke richting Owlead moet zoeken naar volgers. Dat gebeurt door het Twitter-account van een concurrent op te geven, waarna via trefwoorden, lokatie, geslacht en taal een nadere selectie kan worden gemaakt.
Naar eigen zeggen heeft Owlead nu "5,000 customers" in meer dan 10 landen.

Het is voor ons onduidelijk hoe Owlead toegang krijgt tot je Twitter-account. In principe kan dat op twee manieren. De eerste, de gevaarlijke manier, is het afstaan van je inloggegevens aan Owload, waarna hun programma onder jouw naam inlogt bij Twitter en zijn acties uitvoert. De tweede manier, met minder risico, is dat de inlogprocedure door Owlead wordt geleid via Twitter, waarna expliciet toestemming wordt gegeven door jou aan Twitter om Owlead toegang te geven.
Welke optie bij Owlead speelt, is onduidelijk. Ze schrijven: "In order to operate on your behalf, Owlead needs some data to keep your account logged in. As soon as you enter your credentials, Owlead will gather the information to keep you authenticated and your account will be associated with Owlead."

Owlead heeft drie versie van haar service: Starter (19$/maand), Medium (29$/maand) en Pro (49$/maand). Het verschil tussen deze versies betreft alleen het aantal nieuwe volgers per maand, respectievelijk 100-150 volgers, 200-300 volgers en 350-500 volgers. Verder is er nog de versie Agency (99$/maand) met 350-500 volgers per maand en geschikt voor vijf accounts.

Owlead geeft de mogelijkheid om haar service 10 dagen te proberen, wel moeten de gegevens van een creditcard worden gegeven.

Uitgever: Owlead
Reviewdatum: January 21, 2021
Meer Informatie

20 Owligram
Op de homepage van Owligram staat bovenaan in koeienletters wat deze tool doet:
“Instagram Growth Service, get real and organic Instagram followers”. Daaronder, in een iets kleinere letter, is te lezen:
“Get real Instagram followers was never been so simple, get organic followers on autopilot.”
Onder deze twee zinnen wordt vervolgd met een opvallend gekleurde button met de tekst “ADD TO CHROME NOW” en “10-day Free Trial Period”. Dat is keurig, eerst gratis proberen. Maar er is een addertje onder het gras. Je moet wel je creditcard-gegevens afstaan om te profiteren van die test-periode. De vraag rijst dan ook of je zonder risico die gegevens kan afstaan aan dit bedrijf.

Het antwoord op die vraag is lastig, het is namelijk niet duidelijk wie het bedrijf is achter Owligram. We hebben niet veel gevonden over het bedrijf op de site, geen bedrijfsnaam, geen telefoonnummer en geen inschrijvingsnummer, praktisch alles wordt verborgen gehouden. Het enige dat naar boven kwam, is een email-adres (help@owligram.com) en een adres in de algemene voorwaarden (1434 Bv. José Batlle y Ordóñez, Montevideo). Wordt via StreetView dit adres bezocht, dan zien we een verlaten betonnen gebouw vol met graffiti.

Over Owligram zijn de onbekende makers minder geheimzinnig. Ze geven aan, zeer summier, wat deze tool doet. Er is een functie voor “Auto-follow and auto-unfollow”, die zich richt op de “Relevant audience”. Het enige dat nodig is om dit proces te starten, is het opgeven van een vergelijkbaar account. Waarschijnlijk gaat Owligram dan automatisch en in jouw naam de volgers van dat account volgen in de hoop dat ze terugvolgen. Deze methode kan echter alleen werken als er de nodige vergelijkbare accounts zijn met voldoende volgers. Daarom bieden andere tools uit deze categorie vaak meer mogelijkheden, zoals een doelgroep definiëren aan de hand van hashtags en filters, waarna die accounts worden gevolgd. Owligram lijkt in dit opzicht een beperkte functionaliteit te bieden.

De prijzen voor het gebruik Owligram zijn 19, 29 of 99 dollars per maand. Die van 19 dollars zou 150 followers per maand moeten geven en die van 29 dollars het dubbele aantal followers. Versie 99 dollars geeft ook 300 followers per maand, maar laat wel drie verschillende Instagram accounts werken. Op 13 februari 2021 was er sprake van een aanbieding, niet 19, 29 en 99 dollars, maar 9, 19 en 49 dollars per maand. Die korting van pakweg 50% zou geldig zijn tot 27 februari. Een éénmalige kortingsactie? Nee, gaan we terug in de tijd, dan zien we dat op 11 januari 2021 dezelfde kortingen van toepassing waren, de "kortingen" lijken permanent.

Uitgever: Owligram
Reviewdatum: February 13, 2021
Meer Informatie

21 Social Media Bot
Onder de naam PElock presenteert Bartosz Wójcik de nodige producten en diensten. Het gemeenschappelijke kenmerk van die producten en diensten lijkt beveiliging in de meest ruime zin te zijn. Zo biedt hij een steganography-service aan die een geheime tekst verbergt in een foto. Die foto kan bijvoorbeeld naar een derde worden verstuurd en met de juiste sleutel kan die derde die geheime tekst lezen. Andere diensten zijn juist om een beveiliging te breken, zoals die waarbij een code kan worden gecreëerd om een autoradio van een Renault aan de praat te krijgen. Een andere tool laat wachtwoorden kraken. Onder al die verschillende producten is ook Social Media Bot aanwezig.

Social Media Bot werkt met Instagram, Twitter, TikTok, SoundCloud and LinkedIn en laat automatisch (ont)liken, (ont)volgen en retweeten. Daarbij zijn de stuurmogelijkheden beperkt. Zo is voor Instagram alleen maar op te geven welke accounts niet gevolgd of ontvolgd mogen worden. De bot laat tevens foto’s en video’s van Instagram en TikTok downloaden.
Social Media Bot is een browser-extensie geschikt voor Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi en elke (andere) browser die gebaseerd is op Chromium.
Dat betekent ook dat het niet nodig is om de inloggegevens af te staan en dat beperkt het risico.
Er is een beperkte gratis versie en een betaalde versie. Die laatste versie kost $19/jaar en dat is, in vergelijking met andere tools, een zeer laag tarief.

Uitgever: PElock
Reviewdatum: May 22, 2021
Meer Informatie

22 SocialCaptain
SocialCaptain belooft “Real Instagram Growth”, dat is de eerste zin, in koeienletters, die we tegenkomen als we de site bezoeken. De desbetreffende webpagina is ellenlang is. Dat is geen overdrijving, op een groot beeldscherm moet ongeveer 80 keer op de PageDown-toets worden geklikt om aan het einde van de pagina te komen. Als de webpagina wordt afgedrukt, dan neemt dat 64 pagina’s A4 in beslag.

We proberen in het kort aan te geven wat er allemaal op deze enorme pagina naar voren komt.
Het eerste onderdeel is een artikel met als titel “12 Ways to Get More Instagram Followers With Automation”. Vervolgd wordt met het artikel “I Used Instagram Bots for 365 Days”. Daarna is het de beurt aan het artikel “How to Get Real Followers for Instagram in 2020”. Zo gaat dat artikel na artikel door tot aan praktisch het einde, waar een nieuwe webpagina kan worden opgeroepen. Deze tweede webpagina is 56 A4-pagina’s lang. Aan het einde van die pagina herhaalt het verhaal zich nog één keer en verschijnt een derde webpagina van 32 A4-pagina's lang. Het uiteindelijke resultaat bestaat dus wel uit vele pagina’s, maar geen informatie over SocialCaptain.

Op de drie lange webpagina's zijn nog wel andere links te vinden en wel “Live Demo”, “Features”, “Why SocialCaptain”, “Affiliate Program”, “Pricing”, “Blog”, “Get Started for FREE” en “Search”.
De pagina “Live Demo” resulteert in een error, de pagina bestaat niet.
De pagina “Features” laat de al bekende eerste webpagina, die van 64 A4-pagina’s, verschijnen.
De pagina “Why SocialCaptain” roept ook de eerste webpagina weer op.
De pagina “Affiliate Program” bestaat eenvoudigweg niet (404 error).
De pagina “Pricing” laat wel een pagina verschijnen met als titel “Pricing”, maar de pagina is voor de rest leeg.
De pagina “Blog” laat de eerste ellenlange webpagina weer terugkeren.
De pagina “Get Started for FREE” resulteert weer in een error en de pagina “Search” is er niet, het betreft een fake-link.

Zijn de klanten van SocialCaptain tevreden? Nee, niet echt. Het bekende Trustpilot laat op zijn site een opmerkelijk groot aantal reviews over SocialCaptain zien, 296 om precies te zijn, die allen in grote lijnen dezelfde mening over deze tool hebben. Het rapportcijfer is 1.2 en dat is erg laag. In die reviews worden dan ook veel problemen gesignaleerd.

Een laatste opmerking betreft de ontwikkelaars van SpcialCaptainl, die willen anoniem blijven. Nergens op de site zijn de bedrijfsgegevens te vinden, dus geen vestigingsland, geen bedrijfsadres, geen telefoonnummer, geen inschrijvingsnummer en geen email-adres, alles wordt verborgen gehouden.

Uitgever: SocialCaptain
Reviewdatum: February 21, 2021
Meer Informatie

23 SocialMeep
LKR Social Holding Group is de naam van het bedrjif achter SocialMeep. Die naam hebben we gevonden in de "Terms of Service" en dat is ook de enige plaats waar de naam naar voren komt. Het bedrijf is onbekend op de social media en ook een search bij Google geeft geen resultaten. Verder worden geen vestigingsland, bedrijfsadres of telefoonnummer op de site gepubliceerd. Het enige, dat we van het bedrijf konden vinden, was een email-adres. Wel is is er een chat-service. We hebben via die service de vraag gesteld in welk land en waar het bedrijf gevestigd is. Als antwoord werd gevraagd een email-adres op te geven. Dat hebben we gedaan en dezelfde dag kregen we mistig antwoord: "We are based in CA"

Over de werking wordt niets gezegd. Wel wordt een resultaat voorgespiegeld. Dat gebeurt door je Instagram-account in te voeren, waarna SocialMeep vertelt hoeveel volgers erbij kunnen komen in een maand.
Ook worden vele vage beloftes gedaan, bijvoorbeeld 5 minuten spenderen aan de setup geeft "730 hours of growth" elke maand en dat alles automatisch en organisch. Het geheel wordt gelardeerd met fraaie one-liners als "Our AI-Powered Targeting analyzes millions of users and interacts only with the ones relevant to your account." Nog mooier zijn de kreten onder het kopje "Cloud":
- "smart Follower Magnet"
- "viral Content Library"
- "top Growth Insights"

Wordt de site verder doorgeploegd, dan wordt het steeds duisterder. Aan de ene kant wordt aangegeven (zie bijvoorbeeld hierboven) dat computers bij SocialMeep voor de resultaten zorgen. Nog een voorbeeld:
"Get more real Instagram followers automatically with our AI growth engine"
Aan de andere kant wordt aangegeven dat het mensen zijn die voor dit resultaat zorgen:
"The best Instagram bot to use is SocialMeep, even though humans are the 'bot' here"

De pers komt ook aan bod op de site van SocialMeep. Zo zou Forbes een lovende tekst hebben gepubliceerd over SocialMeep (een gedeelte van die tekst wordt gepubliceerd). Op de site van Forbes komt het woord SocialMeep echter nergens voor. Datzelfde geldt voor de zogenaamde reviews in de The Wall Street Journal en TechCrunch, die reviews zijn onvindbaar.

Het is onbekend hoe wordt omgegaan met de inloggegevens, we kunnen dus niet aangegven hoe groot het risico hier is.

Er is een "free trial" van SocialMeep, de duur is echter zeer beperkt, één dag. Daarna moet worden betaald, 49$/maand voor versie Basic en 99$/maand voor versie Pro. De laatste biedt in vergelijking tot de eerste "Turbo Speed", "Premium support" en "SocialMeep Cloud ".

Uitgever: LKR Social Holding Group
Reviewdatum: January 22, 2021
Meer Informatie

24 Socinator
Socinator schrijft pontificaal op haar homepage “Easy Automation For Busy Marketers” gevolgd door “Manage and Grow All Your Social Accounts Safely and Organically”. Dat is tegenstrijdig. Een bot of applicatie die je followers laat groeien, is inherent onveilig. Social media registreren continu de activiteiten van een social account en als ze vaststellen dat die likes en comments door een een bot worden uitgevoerd, wordt dat account, in het ergste geval, uitgeschakeld. Als een bedrijf zich presenteert met een dergelijke tekst, mag de vraag worden gesteld of een dergelijk bedrijf te vertrouwen is.

Op de site van Socinator wordt de bedrijfsidentiteit verborgen gehouden. Er is geen bedrijfsnaam, vestigingsland, vestigingsadres, email-adres, inschrijvingsnummer, algemene voorwaarden of About-pagina te vinden. Wel is er een telefoonnummer en een contactformulier aanwezig. Per saldo geeft het geheel niet heel veel vertrouwen. Dat vertrouwen is echter wel noodzakelijk. Voor elk account dat beheerd gaat worden met Socinator dienen de inloggegevens ingevoerd te worden. Socinator is dus bekend met alle inloggegevens en de onbekende ontwikkelaars kunnen daarmee doen wat ze willen. Er is geen enkele controle daarop.

Socinator is aanwezig op de social media. Het aantal volgers is echter beperkt, hun Twitter-account kent 172 followers (2 mei 2021) en hun Facebook-account noteert 1170 followers. Je zou verwachten dat de ontwikkelaars van een growth-tool vele tienduizenden volgers zou hebben. Dit is in ieder geval geen reclame voor hun eigen pakket.

Socinator is een windows-applicatie en is goedbeschouwd een growth tool en een publishing tool. Het is geschikt voor veel social media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn,; Quora, Pinterest, YouTube, Tumblr, Instagram en Reddit. Het lijkt op een kloon van het hier besproken Jarvee.
Als growth tool heeft ze een indrukwekkend aantal functies om het handwerk te vervangen waaronder Auto Follow, Auto Unfollow, Auto Follow Back, Auto Like, Auto Like Comments, Auto Comment, Auto Repost en Auto Messages. Er is zelfs een functie om automatisch de profielfoto te vervangen. Verder zijn er uitgebreide zoekfuncties aanwezig.
De publishing tools zijn ook uitgebreid. Zo is het mogelijk om Socinator de natuur in te sturen op zoek naar geschikte posts bij Facebook, Pinterest en Twitter om deze vervolgens te publiceren op een of meer eigen accounts.

Het tarief van Socinator wordt in grote lijnen bepaald door het aantal te beheren accounts. De versie voor 10 accounts kost $9.95/maand, die voor 70 accounts kost $29.95/maand en voor 150 accounts wordt $49.95/maand gefactureerd. Verder is er nog een versie met een ongelimiteerd aantal accounts voor $69.95/maand. Er is geen free trial, maar wel kan het pakket voor één dollar vijf dagen worden gebruikt, maar gezien de complexiteit van het pakket is vijf dagen gering. Op de site is een soort van manual aanwezig, deze geeft veel informatie over de functionaliteit van het pakket.

Uitgever: Socinator
Reviewdatum: May 13, 2021
Meer Informatie

25 Somiibo
De belofte van Somiibo op haar homepage is aantrekkelijk, ze schrijft “A free social media automation platform that organically grows your online presence and gets you more followers”. Die fraaie belofte wordt geïllustreerd met een video waarin op een gegeven moment de teller van het aantal followers in korte tijd van 250 naar een half miljoen schiet. De gratis tool is volgens Somiibo geschikt voor maar liefs negen social media en wel Instagram, Twitter, SoundCloud, Spotify, YouTube, TikTok, Web Traffic, YouLikeHits en Proxy Browser. Dat roept wel een vraagteken op, Web Traffic, YouLikeHits en Proxy Browser worden niet bepaald beschouwd als social media. Kan je Somiibo vertrouwen als ze dat al niet weten.

Laten we eerst kijken hoe deze gratis tool van Somiibo werkt. Dat wordt uitgelegd in de paragraaf “How does Somiibo work?”. Het schijnt heel simpel te zijn, namelijk “Get unlimited free reposts, likes, comments, plays and followers on just about every social media platform.” Dat is het enige en daarmee onbevredigende antwoord op de vraag.
Gelukkig is er nog aan het einde van de homepage een link aanwezig met als titel “How it works”. Op de desbetreffende pagina is een soortgelijke vage uitleg te vinden met zinnen als “Somiibo finds users who are likely to follow you and builds a relationship with these users”. Het blijft dus duister en vaag.

Het gebrek aan informatie geldt ook voor het “bedrijf” zelf. Het wordt niet duidelijk wie of wat zich achter Somiibo verbergt. Er is geen bedrijfsnaam, geen vestigingsland, geen vestigingsadres, geen inschrijvingsnummer en geen telefoonnummer. De identiteit van de ontwikkelaars wordt goed verborgen gehouden.

Als de balans wordt opgemaakt, resulteert dat in een duister plaatje: een gratis tool, om het aantal followers sterk te laten stijgen, waarvan de werking niet wordt uiteengezet en is ontwikkeld door een bedrijf waarvan de identiteit verborgen wordt gehouden. Kortom alle seinen staan op oranje. Worden de algemene voorwaarden van Somiibo geanalyseerd, dan springen die seinen op rood.

Op de homepage stond in grote letters “A free social media automation platform” en even verderop is te lezen “Somiibo is free. No credit card required”. De algemene voorwaarden maken echter duidelijk dat die credit card wel een rol speelt:
“If you apply for a subscription, you must ensure all the information that you submit is true and accurate (including, without limitation, your credit/debit card number and expiration date …”,
Een tweede stoplicht betreft cryptocurrencies. In de algemene voorwaarden wordt duidelijk gemaakt dat de services van de site coinhive.com actief wordt op je computer.
“You understand and accept that some services offered by coinhive.com will be active from within the Somiibo application during your use of the application.”
Die site, coinhive.com, wordt gebruikt om op je PC in de achtergrond berekeningen uit te voeren om cryptocurrencies te genereren. Wordt deze site bezocht, dan verschijnt de volgende verontrustende tekst op de homepage
“This website attempted to run a cryptominer in your browser, Click here for more information”
De site lijkt echter gehackt te zijn door een derde, want onder die tekst verschijnt de volgende boodschap.
“I Now Own the Coinhive Domain. Here's How I'm Fighting Cryptojacking and Doing Good Things with Content Security Policies.”
De beerput is nog niet leeg. We lezen ook in die algemene voorwaarden dat je wordt geacht niet alleen voorgeschotelde advertenties te lezen, maar ook nog eens daarop te reageren.
In using the Somiibo Program you understand that you may be required to view advertisements, view sponsored content, and/or interact, either manually or automatically, with online content including but not limited to other Somiibo users’ and/or their promoted content.
Verder is er nog een min of meer cryptische formulering die waarschijnlijk ook niet het belang van de gebruiker betreft.
You agree that purchasing or receiving plays, reposts, shares, or any other promotional packages that Somiibo offers may include having your content interacted with by other users of Somiibo, either manually or automatically.
Kortom, in onze ogen is er een groot risico verbonden aan het gebruik van Somiibo, we raden het dan ook van harte af.

Uitgever: Somiibo
Reviewdatum: May 24, 2021
Meer Informatie

26 Superpowers for Instagram
Superpowers for Instagram is ontwikkeld door Clemens Teichmann. Op de site van zijn bedrijf wordt dat keurig gepubliceerd, dat geldt ook voor het vestigingsadres, in Duitsland, en een email-adres. Clemens Teichmann verbergt dus niet zijn (bedrijfs)identiteit. Clemens voert drie producten en alle zijn het “Superpowers”. Naast die voor Instagram zijn er ook varianten voor Twitter en LinkedIn. De vraag rijst natuurlijk of hier echt sprake is van superpower.

Superpowers for Instagram is een browser-extensie voor Chrome of Firefox. Dat betekent dat het programma met enkele muisklikjes is te downloaden en te installeren binnen de browser. De desbetreffende pagina op de Chrome Store laat zien dat het programma 10.000+ keer is gedownload en dat 24 gebruikers hun mening hebben gegeven, resulterend in een score van 3.4.
Op die pagina wordt ook kort en krachtig aangegeven wat het programma doet. Er is, en dat is aangenaam, geen verkoopverhaal te vinden.

De site volgt hetzelfde stramien, geen verkoopjargon, maar voor elke functie een heldere tekst, aangevuld met een korte video.
Die functies betreffen het semi-automatisch volgen, ontvolgen en liken. Deze drie functies zijn alle te regelen. Zo kan voor de functie Volgen onder andere worden aangegeven:
- het maximum aantal accounts dat gevolgd moet worden per keer,
- de tijdsduur tussen de opeenvolgende volgacties en
- of een profielfoto gewenst is van het te volgen account.
In totaal zijn met zeven parameters de functie af te stellen.

Een functie kan op twee manieren gestart worden. De eerste is handmatig. Zo kan bijvoorbeeld de pagina www.instagram.com/minpres/followers worden opgeroepen, dat is de pagina met de followers van Mark Rutte, waarna, als het goed, is de knop “Follow All” verschijnt. Een klikje op die knop, laat vervolgens automatisch de volgers van Mark Rutte volgen.
De tweede manier van starten is semi-automatisch. Via de “Auto-pilot” is een aantal “acties” te definiëren. Zo’n “actie” bestaat uit een pagina en de opdracht om iets te doen met die pagina. Bijvoorbeeld de pagina www.instagram.com/resminp/followers en als opdracht “Follow All”. De andere mogelijke opdrachten zijn ontvolgen en liken.

De tool is zeker geen ”superpower”. De functionaliteit is beperkt en de nodige acties moeten handmatig worden uitgevoerd. Maar, Superpowers for Instagram heeft wel enkele voordelen ten opzicht van de vele andere tools. Het eerste voordeel is dat er geen noodzaak is om de inloggegevens af te staan. Het is voldoende dat er een Instagram-account actief is in de browser.
Een tweede voordeel is de prijs. In vergelijking met andere tools is de prijs zeer laag. De Pro-versie kost €17.99/jaar en de free-versie is gratis. Die laatste versie is enigszins gelimiteerd in functionaliteit. Zo kan de free-versie per keer niet meer dan 50 accounts volgen, terwijl de Pro-versie geen limiet kent.

Uitgever: Clemens Teichmann
Reviewdatum: February 21, 2021
Meer Informatie

27 Superpowers for LinkedIn
Superpowers for LinkedIn is ontwikkeld door Clemens Teichmann. Op de site van zijn bedrijf wordt dat keurig gepubliceerd, dat geldt ook voor het vestigingsadres, in Duitsland, en een email-adres. Clemens Teichmann verbergt dus niet zijn (bedrijfs)identiteit. Clemens voert drie producten en alle zijn het “Superpowers”. Naast die voor LinkedIn zijn er ook varianten voor Instagram en Twitter. De vraag rijst natuurlijk of hier echt sprake is van superpower.

Superpowers for LinkedIn is een browser-extensie voor Chrome. Dat betekent dat het programma met enkele muisklikjes is te downloaden en te installeren binnen de browser. De desbetreffende pagina op de Chrome Store laat zien dat het programma 1.000+ keer is gedownload en dat 5 gebruikers hun mening hebben gegeven, resulterend in een score van 3.4.
Op die pagina wordt ook kort en krachtig aangegeven wat het programma doet. Er is, en dat is aangenaam, geen verkoopverhaal te vinden.

De site volgt hetzelfde stramien, geen verkoopjargon, maar voor elke functie een heldere tekst, aangevuld met een korte video.
Die functies betreffen “Mass Connect”, “Mass Withdraw Invitation” en “Mass View Profile”. Deze drie functies zijn alle te parametriseren. Zo kan voor de functie “Mass Connect” onder andere worden aangegeven:
- het maximum aantal profiles dat connected moet worden per keer,
- de tijdsduur tussen de opeenvolgende connectacties en
- of een message verstuurd moet worden.
In totaal zijn met acht parameters de functie af te stellen.

Een functie kan op twee manieren gestart worden. De eerste is handmatig. Zo kan bijvoorbeeld eerst een search worden uitgevoerd, waarna de profiles op de te verschijnen lijst alle bestookt kunnen worden met een message via de functie “Mass Connect”.
De tweede manier van starten is semi-automatisch. Via de “Auto-pilot” is een aantal “acties” te definiëren. Zo’n “actie” bestaat uit een pagina en de opdracht om iets te doen met die pagina. Bijvoorbeeld de pagina www.linkedin.com/search/results/people/?keywords=marketing en als opdracht “Mass Connect”.

De tool is zeker geen ”superpower”. De functionaliteit is beperkt en de nodige acties moeten handmatig worden uitgevoerd. Maar, Superpowers for LinkedIn heeft wel enkele voordelen ten opzicht van de vele andere tools. Het eerste voordeel is dat er geen noodzaak is om de inloggegevens af te staan. Het is voldoende dat er een LinkedIn-account actief is in de browser.
Een tweede voordeel is de prijs. In vergelijking met andere tools is de prijs zeer laag. De Pro-versie kost €17.99/jaar en de free-versie is gratis. Die laatste versie is enigszins gelimiteerd in functionaliteit. Zo is de functie “Mass Connect” bij de free-versie beperkt tot 20 profiles, terwijl de Pro-versie geen limiet kent.

Uitgever: Clemens Teichmann
Reviewdatum: February 21, 2021
Meer Informatie

28 Superpowers for Twitter
Superpowers for Twitter is ontwikkeld door Clemens Teichmann. Op de site van zijn bedrijf wordt dat keurig gepubliceerd, dat geldt ook voor het vestigingsadres, in Duitsland, en een email-adres. Clemens Teichmann verbergt dus niet zijn (bedrijfs)identiteit. Clemens voert drie producten en alle zijn het “Superpowers”. Naast die voor Twitter zijn er ook varianten voor Instagram en LinkedIn. De vraag rijst natuurlijk of hier echt sprake is van superpower.

Superpowers for Twitter is een browser-extensie voor Chrome of Firefox. Dat betekent dat het programma met enkele muisklikjes is te downloaden en te installeren binnen de browser. De desbetreffende pagina op de Chrome Store laat zien dat het programma 60.000+ keer is gedownload en dat 102 gebruikers hun mening hebben gegeven, resulterend in een score van 3.4.
Op die pagina wordt ook kort en krachtig aangegeven wat het programma doet. Er is, en dat is aangenaam, geen verkoopverhaal te vinden.

De site volgt hetzelfde stramien, geen verkoopjargon, maar voor elke functie een heldere tekst, aangevuld met een korte video.
Die functies betreffen het semi-automatisch (ont)volgen, (ont)liken en (ont)retweeten. Deze zes functies zijn alle te regelen. Zo kan voor de functie Volgen onder andere worden aangegeven:
- het maximum aantal accounts dat gevolgd moet worden per keer,
- de tijdsduur tussen de opeenvolgende volgacties,
- of een profielfoto gewenst is van het te volgen account,
- of een bio gewenst is van het te volgen account,
- hoeveel followers een account minimaal moet hebben en,
- hoeveel followers een account maximaal moet hebben.
In totaal zijn met 20 parameters de functie af te stellen.

Een functie kan op twee manieren gestart worden. De eerste is handmatig. Zo kan bijvoorbeeld de pagina https://twitter.com/MinPres/followers worden opgeroepen, dat is de pagina met de followers van Mark Rutte, waarna, als het goed, is de knop “Follow All” verschijnt. Een klikje op die knop, laat vervolgens automatisch de volgers van Mark Rutte volgen.
De tweede manier van starten is semi-automatisch. Via de “Auto-pilot” is een aantal “acties” te definiëren. Zo’n “actie” bestaat uit een pagina en de opdracht om iets te doen met die pagina. Bijvoorbeeld de pagina https://twitter.com/MinPres/followers en als opdracht “Follow All”. De andere mogelijke opdrachten zijn (ont)volgen, (ont)liken en (ont)retweeten.

De tool is zeker geen ”superpower”. De functionaliteit is beperkt en de nodige acties moeten handmatig worden uitgevoerd. Maar, Superpowers for Twitter heeft wel enkele voordelen ten opzicht van de vele andere tools. Het eerste voordeel is dat er geen noodzaak is om de inloggegevens af te staan. Het is voldoende dat er een Twitter-account actief is in de browser.
Een tweede voordeel is de prijs. In vergelijking met andere tools is de prijs zeer laag. De Pro-versie kost €17.99/jaar en de free-versie is gratis. Die laatste versie is enigszins gelimiteerd in functionaliteit. Zo kan de free-versie per keer niet meer dan 50 accounts volgen, terwijl de Pro-versie geen limiet kent.

Uitgever: Clemens Teichmann
Reviewdatum: February 21, 2021
Meer Informatie

29 TikTok Bot (1)
Op de site van Instazood leren we dat het bedrijf de nodige tools en services levert, alle op het gebied van social media. Maar wie is dat bedrijf? In de sectie "About Us" komt "Us" niet aan bod. Daar leren we dat influencers met miljoenen followers een uitgebreid social media team achter zich hebben om hun accounts te beheren. We leren ook dat zoiets niet meer nodig is, omdat de tools van Instazood dat ook doen. We leren nog meer, maar niets over “Us”. Goedbeschouwd is er niets te vinden over het bedrijf op de site. Ook wordt geen mogelijkheid geboden om in contact te treden met Instazood. Er zijn zelfs geen algemene voorwaarden “direct” beschikbaar.

Die algemene voorwaarden zijn wel indirect te raadplegen, namelijk op het moment dat je je inschrijft. Maar die algemene voorwaarden helpen niet veel verder, ook daar komt geen bedrijfsnaam naar voren. Van hetzelfde laken een pak voor de “Privacy Policy”. Wel is in die privacy policy aan het einde een email-adres te vinden (support@instazood.com). Maar in grote lijnen blijft Instazood een onbekende voor ons.

Op de pagina over TikTok Bot wordt kort en krachtig uitgelegd wat de vier belangrijke functies zijn. Auto follower laat automatisch andere “fans” volgen gebaseerd op hun interesses, locatie of volgers. De functie Auto Like laat automatisch hartjes plaatsen op posts. Kortom, “Get more likes on Musical.ly using a robot.” Musical.ly? Het lijkt erop dat dit een oude tekst is, want Musical.ly bestaat al lang niet meer. Auto Comment laat automatisch een comment geven op een verschenen post. Auto unfollow, tenslotte, laat gevolgde accounts ontvolgen. Het geheel wordt gecompleteerd met een target-functie die aangeeft waar de bot moet werken. Een target kan een account zijn, de bot richt zich dan op de followers van dat account. Een target kan ook gericht zijn op een of meer hashtags. De accounts van posts die dergelijke hashtags bevatten, komen dan in het vizier van de bot.

In de “Privacy Policy” staat te lezen dat de inloggegevens afgestaan moeten worden van een of meer Instagram accounts: “Also to be able to work in our service you will need to provide credentials of your several or single Instagram accounts.” Dat spoort niet met het gebruik van Tik Tok. Kortom, onduidelijk hoe een en ander in zijn werk gaat.

De prijs van TikTok Bot bedraagt $11.99/maand.

Uitgever: Instazood
Reviewdatum: January 30, 2021
Meer Informatie

30 TikTok Bot (2)
Op de homepage van Instamber wordt meteen kleur bekend, ze schrijven “The unparalleled solution to amplify your growth on social media”. Ze geven ook aan hoe ze dat doen, “Instamber develops comprehensive services to cover all your needs on Instagram, TikTok, and Twitter marketing.” We hebben nagegaan of Instamber ook zelf op die social media aanwezig is en zo ja met hoeveel tienduizenden volgers. Het resultaat is teleurstellend, hun Twitter-account van december 2017 laat 6 mei 2021 slechts 32 followers zien, dat is gemiddeld bijna één follower per maand erbij. Bij Facebook zien we 57 volgers sind maart 2018, dat komt overeen met gemiddeld bijna twee nieuwe volgers per maand.

Van giswerk is ook sprake bij de ontwikkelaars van de Instamber-tools. Is er wel sprake van een bedrijf en zo ja, wat is de bedrijfsnaam, het vestigingsland, het vestigingsadres, het email-adres en het inschrijvingsnummer. Al die gegevens worden niet bekend gemaakt op de site. Ook zijn algemene voorwaarden of een About-pagina niet aanwezig. Het enige lijntje met de ontwikkelaars is een contactformulier. Dat alles geeft niet veel vertrouwen. Wat ook niet veel vertrouwen geeft, is hun verkoop van likes en views voor Instagram-accounts. Nepviews en neplikes zijn niet alleen verboden in Nederland, maar ook zinloos en zelfs gevaarlijk. Instagram houdt niet van fake en kan hard optreden door bijvoorbeeld je account uit te schakelen. Geen enkel bedrijf dat nepviews en neplikes verkoopt schept vertrouwen.

Dat vertrouwen is echter wel noodzakelijk. Om met Instamber te kunnen werken moeten de inloggegevens worden overgedragen. Met andere woorden je moet de username en wachtwoord overdragen aan een “bedrijf” dat zijn identiteit volledig verborgen houdt. Instamber schrijft zelf over dit hete hangijzer het volgende: “However, it is significant to consider that your password and your data will be safe and secure with Instamber.”

Op de site is aangegeven (6 mei 2021) dat er 3500 “users using Instamber” zijn. Wordt één jaar terug in de tijd gegaan, dan is dat aantal users ook gelijk aan 3500! Die 3500 users kunnen gebruik maken van verschillende producten, waaronder TikTok Bot.

Op de site luidt de sales-pitch over TikTok Bot als volgt:
“Instamber TikTok bot empowers you to gain organic likes, followers, based on Usernames and Hashtags.”
In de praktijk werkt het als volgt. Eerst definieer je je target audience aan de hand van hashtags, gelijksoortige accounts, geslacht en taal. Daarna gaat de bot (ont)volgen en liken. TikTok Bot zelf is een web-based applicatie.

Het tarief van TikTok Bot bedraagt $15/maand.

Op de bekende site Trustpilot zijn 43 reviews te vinden over Instamber gedurende de afgelopen twee jaar. Dat komt neer op ongeveer twee reviews per maand. Van de vijf positieve reviews (5 sterren) zijn er drie op praktisch dezelfde datum gepubliceerd en dat is verdacht.
Het overgrote gedeelte van de reviews, 70%, heeft één ster, oftewel “bad”. Met andere woorden, het overgrote deel is niet tevreden en we zien titels als “Garbage”, “nothing works”, “Doesn't work 70% of the time” of “very disappointed”. We geven één voorbeeld van zo’n review:
“The bot doesn't work, the proxy doesn't work. And, NO ONE has contacted me back even though I have contacted their support team multiple times. I am SO upset I wasted my money on them. ....”

Uitgever: Instamber
Reviewdatum: May 17, 2021
Meer Informatie

31 Tweepi
De ontwikkelaar van Tweepi is Tweepi Limited. Dat is ongeveer het enige dat we leren over de ontwikkelaar. Op de site is verder niets te vinden, geen vestigingsadres, geen inschrijvingsnummer, geen telefoonnummer en geen email-adres. Zelfs weten we niet in welk land het bedrijf is gevestigd. Wel leren we uit de "terms of use" dat de "Company's designated copyright agent" is te bereiken via: "P.O Box 110130, Amman, 11110, Jordan". Een tweede clue die we hebben gevonden, is de naam van de oprichter, dat is Amar. In 2009 heeft hij de fundamenten gelegd voor Tweepi. Volgens de site forebears.io hebben bijna 200.000 mensen die voornaam, die populair is in Pakistan en Mauritanië.

Tweepi is goedbeschouwd de geautomatiseerde versie van een zoektocht op Twitter naar soortgenoten. Je geeft eerst op in welke onderwerpen je bent geïnteresseerd in de vorm van een aantal hashtags. Verder geef je een aantal Twitter-accounts aan, waarna Tweepi de volgers van die accounts gaat volgen om later nieuwe volgers en likes voor jou te suggereren. Tenslotte kan een en ander worden beperkt tot een of meer talen en locaties. Na de invoer van deze gegevens gaat Tweepi aan het werk en stelt dagelijks voor bepaalde accounts te volgen, andere accounts te ontvolgen en bepaalde tweets te liken.

We hebben enige tijd de applicatie gebruikt en geconstateerd dat het min of meer werkt zoals beschreven op de site. Dat betekent elke dag huiswerk. Je krijgt een lijst van te volgen accounts, die één voor één met enkele muisklikjes daadwerkelijk te volgen zijn. Daarbij kan wel vaak een vraagteken worden gezet bij de relevantie van bepaalde accounts. Het zoekwerk door Tweepi, ook al is dat AI driven, is zeker niet beter dan je eigen zoekwerk. Daarnaast lijkt het alsof elke dag minder nieuwe followers worden voorgesteld, de bron droogt op.
Het volgen is niet het enige huiswerk. Er is ook een lijst met te ontvolgen accounts, een lijst met te "liken" tweets, een lijst met te retweeten tweets en, afhankelijk van de gebruikte versie, de nodige andere lijsten. Door braaf je huiswerk te doen, kan het aantal volgers stijgen.

Volgens de site zijn er meer dan één miljoen gebruikers, verspreid over 183 landen.
Tweepi vraagt niet om inloggegevens. Wordt van de service gebruik gemaakt, dan moet worden ingelogd via Twitter, waarna je ook via Twitter expliciet toegang moet verlenen aan Tweepi. Het risico is dus beperkt omdat Tweepi nooit je account kan overnemen.
De maandelijkse kosten voor het gebruik van Tweepi bedragen 12.99$/maand voor versie Silver en 24.99$/maand voor versie Platinum. Het verschil tussen beide versies betreft de functionaliteit en de nodige limieten. Zo kan Silver met 15 hashtags werken en Platinum met 25 hashtags. Verder kan een uitgeklede versie gratis worden geprobeerd.

Uitgever: Tweepi Limited
Reviewdatum: January 20, 2021
Meer Informatie

32 TweetFull
Tweetfull is de naam van een tool gericht op de groei van je Twitter-account. Het wordt mooi verteld. Je hoeft alleen maar de juiste trefwoorden, hashtags en typische woordcombinaties uit je bedrijfstak op te geven. Daarna gaat Tweetfull aan het werk met zijn op AI gebaseerde zoekapparaat en vindt dan klanten die geïnteresseerd zijn in jouw type producten en diensten. Het resultaat zou zijn: “Win More Business”

De uitvoering is als volgt. De gevonden potentiële klanten worden bewerkt door in jouw naam hun tweets te liken, te retweeten en/of hun account te volgen. Die potentiële klanten worden dan nieuwsgierig en willen meer over je weten.

Tweetfull zou zeer succesvol zijn, ze claimen meer dan 90.000 klanten in praktisch elk land van onze planeet. Verder zou Tweetfull hebben gezorgd voor ongeveer 49 miljoen volgers in totaal. Dat komt neer op gemiddeld 544 followers per klant. Kijken we naar dezelfde grootheden maar dan twee jaar geleden, dan zien we 50.000 klanten en 30 miljoen volgers. Enig rekenwerk leert ons dan dat een klant gemiddeld 300 volgers per jaar zou winnen. Dat is 25 nieuwe volgers per maand.

Wat kost dat, 25 volgers per maand? Het tarief van Tweetfull is $15/maand (versie Newcomer). Wordt per jaar betaald, dan is er een korting van 20%.
Volgens de makers van Tweetfull resulteert deze versie in gemiddeld 500 tot 600 nieuwe volgers per maand. Dat is ruim 20 keer zoveel als onze 25 nieuwe volgers per maand.
Maar het kan nog beter. Versie Solo ($25/maand) geeft gemiddeld 1100 nieuwe volgers per maand en versie Traffic ($65/maand) zelfs 3250 nieuwe volgers op maandbasis. Is dat niet voldoende, dan is er voor $100/maand versie Authority met gemiddeld 5750 nieuwe volgers per maand, oftewel 69.000 nieuwe klanten per jaar. Dat cijfer staat helemaal ver af van het gemiddeld aantal, 544, nieuwe volgers totaal per klant.

De pagina “Getting started” geeft aan hoe een en ander in zijn werk gaat als je eenmaal bent aangemeld. Dat lijkt een zware procedure. De eerste stap is bestaat uit het indienen van een verzoek voor een zogenaamd “developer account” bij Twitter. Dat laatste gebeurt aan de hand van de nodige vragen. Zo moet je duidelijk motiveren waarom je een “developer account” wilt hebben. Daarbij moet wel worden gejokt, maar Tweetfull geeft aan hoe je moet jokken. Ze schrijft dat je een tekst moet verzinnen die een beetje op de volgende tekst lijkt:
“I need this app to display Tweets on my website using a Drupal plugin. This plugin only displays tweets. I will not be analyzing neither tweets nor their …”
Daarna wordt aangegeven dat je op vier andere vragen “No” moet beantwoorden, vragen als “Will your app use Tweet, Retweet, like, follow or Direct Message functionality?”. Daarna moet je de “Developer Agreement” accepteren, vakje aankruisen” en vervolgens is Twitter aan zet. Die neemt je verzoek in behandeling.
Is deze eerste stap afgerond, dan kan de tweede stap worden genomen, dat is ““Create an app”, zo wordt dat genoemd bij Twitter. Ook dat is weer een serie vragen die moeten worden beantwoord, waarbij Tweetfull de nodige antwoorden klaar heeft staan. Is alles goed gegaan, dan kan opdracht worden gegeven voor het creëren van de zogenaamde “API keys and access tokens”. Die waarden moeten vervolgens worden overgebracht naar de site van Tweetfull.

Een laatste opmerking betreft de ontwikkelaars van Tweetful, die willen anoniem blijven. Nergens op de site zijn de bedrijfsgegevens te vinden, dus geen vestigingsland, geen bedrijfsadres, geen telefoonnummer, geen inschrijvingsnummer en geen email-adres, alles wordt verborgen gehouden.

Uitgever: TweetFull
Reviewdatum: February 13, 2021
Meer Informatie

33 Twitter Follower (Pro)
Onder de naam Multi Follow worden op de gelijknamige site enkele tools voor social media gepresenteerd. Twee daarvan daarvan zijn ontwikkeld voor Twitter: Twitter Follower en Twitter Follower Pro, beide betreffen een extensie voor de Chrome-browser.
Op de site lezen we dat beide apps de mogelijkheid geven om in bulk Twitter-accounts te volgen en te ontvolgen. Verder leren we dat de pro-versie de nodige parameters kent om het (ont)volg-proces aan te passen aan de eigen wensen. Verder wordt een indicatie gegeven van het tarief van de pro-versie: “For less than 1€ a month” Veel meer informatie is niet te vinden op de site.

Wordt vervolgens op de link “Twitter Follower Pro” geklikt, dan wordt naar de Chrome web store geleid en wel de pagina over “Twitter Follower”. Dat is echter geen pro-versie. Wordt vervolgens op de Chrome web store gezocht naar “Twitter Follower Pro”, dan geeft dat geen resultaat. Kortom onduidelijkheid over deze twee versies.

Uit de magere informatie op de Chrome web store over “Twitter Follower” valt op te maken dat de applicatie semi-automatisch laat volgen, ontvolgen en liken.
Dat gebeurt door op de Twitter-site een bepaalde pagina op te roepen, bijvoorbeeld een pagina met profiles. Op dat moment laat Twitter Follower een button zien die, eenmaal geklikt, alle profiles laat volgen (of ontvolgen). Wordt een pagina weergegeven met tweets, dan moet een button actief zijn die alle tweets laat liken.
Wordt via deze manier agressief (ont)volgt en/of geliked, dan wordt dat gedetecteerd door Twitter. Deze legt dan het werk stil en kan het account beperken of uitschakelen. Het gebruik van Twitter Follower is daarmee niet zonder risico. Met de pro-versie kan een beveiliging worden geactiveerd in de vorm van een maximum aantal te volgen/ontvolgen profiles. In de Chrome web store is de pro-versie niet te vinden, zodat alleen de gevaarlijke versie te installeren is.

De vele reviews op de Chrome web store geven niet een negatief beeld van de app. Wel is het vreemd dat er geen recente reviews zijn, de meest recente is die van 7 april 2018.

De applicatie is 10 dagen te proberen, daarna moet worden betaald, €5/maand of €35/jaar. Dat is vijf keer zoveel als de beloofde “For less than 1€ a month”. Daarnaast is het duur voor een applicatie die gevaarlijk lijkt te zijn.

Over het achterliggende bedrijf is op de site geen informatie aanwezig, de identiteit wordt verborgen gehouden. Wel worden op de Chrome web store een adres en een email-adres gepubliceerd. Een virtuele visite met Streetview laat op dat adres een keurige flat in Spanje zien.
De Chrome web store laat ook een Support-pagina voor de applicatie zien. Daar zijn ook de door anderen gestelde support-vragen te raadplegen, een populair onderwerp is “refund”.

Uitgever: Multifollow
Reviewdatum: April 4, 2021
Meer Informatie