Tools: Track followers

De categorie nader verklaard
Deze categorie van tools concentreert zich op de (ont)volgers van een social medium account, meestal Instagram. De nodige vragen zijn met dergelijke tools te beantwoorden:
- wie volgt jou
- wie volgt jou niet meer
- wie volgt jou niet, terwijl jij wel volgt
- welke volgers likes en commentaar geven en welke niet
- welke volgers fake-accounts zijn.
Ook is het mogelijk dat de tool statistische informatie geeft over de zelf gepubliceerde posts. Verder komen we soms de mogelijkheid tegen om accounts te volgen en/of gevolgde accounts te ontvolgen.

Er is vaak een eenvoudige gratis versie en een betaalde variant met meer functionaliteit.

Voor in principe alle tools geldt dat het geen door de social media geautoriseerde programma's zijn. De enige manier om deze tools te laten werken is dan ook door je inloggegevens af te staan, zodat het programma toegang krijgt tot je account. Met andere woorden, je geeft je sleutel af aan een onbekend bedrijf waarvan vaak niet meer bekend is dan een naam, een land en een emailadres, bijvoorbeeld Zhongguancun Soho uit China. Voor een influencer die een grote hoeveelheid followers heeft opgebouwd, is dat een grote hoeveelheid risico.
10/012021

Hiernavolgend komen de door ons onderscheiden tools uit de categorie Track followers aan bod. Per tool worden naam, uitgever, reviewdatum en een korte beschrijving gepubliceerd.

1 Chief Follow
2 Cleaner for Instagram Unfollow, Block and Delete
3 Follower Analyzer for Instagram
4 Followers Insight for Instagram, tracker, analyzer (1)
5 Followers Insight for Instagram, tracker, analyzer (2)
6 FollowMeter - Unfollowers Analytics for Instagram
7 Insights - Follower Tracker for Instagram
8 Reports+ Followers Analytics for Instagram

1 Chief Follow
Het bedrijf Social Ivy is niet erg bekend, gangbare zoekmachines vinden het alleen op Google Play en aanverwante sites. Datzelfde geldt in grote lijnen ook voor haar product Chief Follow.

Op Google Play vinden we enige informtie over Social Ivy en Chief Follow. We leren dat Social Ivy in Istanbul is gevestigd en dat er een GMail-account is. Meer informatie is niet te vinden. De maker is dus een grote onbekende en dat geeft weinig vertrouwen.
We hebben daarom een e-mail gestuurd naar de maker(s) in Istanbul op 15 januari 2021. Daar hebben we nog geen antwoord op ontvangen.

Het programma zelf kent op Google Play 100K+ downloads. Het is beoordeeld door 8059 gebruikers en heeft van die gebruikers een score van gemiddeld 4,4 gekregen. Dat is keurig. Minder keurig is de informatie over de functionaliteit van het programma. Op Google Play worden 6 schermkopieën gepresenteerd en een tekst die aangeeft dat de applicatie volgers en ontvolgers weergeeft, dat het ontvolgers kan ontvolgen en dat het "ghost" followers kan vinden. Opvallend is dat niet wordt aangegeven voor welke social media Chief Follow geschikt is.

We hebben het programma op een "schone" en lege smartphone geïnstalleerd via Google Play. Wordt het programma gestart, dan is de eerst uit te voeren actie het klikken op de button "Login with Instagram". Wordt op die button geklikt, dan lijkt het alsof er een namaak-inlogpagina van Facebook wordt gepresenteerd waar de inloggegevens van de gebruiker worden gevraagd. Dat hebben wij niet gedaan, inloggegevens afstaan via een fake-pagina aan een onbekend bedrijf is een te groot risico.

Uitgever: Social Ivy
Reviewdatum: January 17, 2021
Meer Informatie

2 Cleaner for Instagram Unfollow, Block and Delete
Een applicatie voor een Android smartphone wordt standaard geïnstalleerd via Google Play. Dat geeft een zekere garantie. Google controleert dagelijks zijn store en geeft aan als er iets mis is, letterlijk: " We carefully scan apps every day, and if we detect a bad one, we’ll let you know and tell you what to do next. "
Wij weten niet hoe sterk die garantie is. Regelmatig is te lezen dat gevaarlijke apps op Google Play zijn ontdekt en verwijderd zijn van de store. Kortom, Google Play biedt een zekere garantie, maar zeker geen totale garantie.

Robert Neagu denkt daar anders over. Zijn programma, Cleaner for Instagram Unfollow Block and Delete, is niet beschikbaar via Google Play. Of preciezer geformuleerd, niet méér beschikbaar. De geschiedenis van de applicatie op Google Play laat zien dat het programma vroeger een gemiddelde beoordeling van 2,8 had bij een totaal van ‎11.157 beoordelingen (januari 2021). Dat is niet veel.

Voor hen die "Cleaner for Instagram Unfollow Block and Delete" toch willen installeren, zijn er de nodige sites voorhanden die het programma laten installeren, waarna het zelf geïnstalleerd dient te worden. De hier genoemde site heeft een versie gedateerd op 2019-08-01. Dat lijkt erop dat Robert Neagu, de ontwikkelaar, gestopt is met de applicatie. Op de downloadsite wordt ook gerefereerd naar de site van Robert Neagu: www.novasoft.ro. Dat bleek een lege pagina te zijn.

We hebben nog een tweede downloadsite, www.apkhere.com, bekeken. Daar wordt als meest recente datum van de versie de datum 2018-03-03 gegeven. Dat is dus nog ouder. Het is waarschijnlijk verstandig om deze applicatie niet te installeren en zeker niet te gebruiken.

Uitgever: Robert Neagu
Reviewdatum: January 18, 2021
Meer Informatie

3 Follower Analyzer for Instagram
Follower Analyzer for Instagram is ontwikkeld door Maximo Lab. Dit bedrijf verbergt zich niet. Ze geeft zelfs een adres op (28A-11-03 Cyberia One, Jalan Cyber Ria 2, 63000 Cyberjaya). Ze heeft geen vindbare website, maar wel geeft ze aan waar ze op Instagram is te vinden (@follower.analyzer). Echter die naam is niet meer beschikbaar op Instagram en ook de bedrijfsnaam geeft geen enkel resultaat. Wel is er nog een email-adres. We hebben dan ook een kattebelletje gestuurd om te vragen waar hun website/Instagram-account te vinden is. We hebben geen antwoord ontvangen.

We hebben de applicatie via Google Play geïnstalleerd, vervolgens gestart, waarna een namaakbrowser verschijnt waarin ingelogd kan worden bij Instagram. Dat is niet kosjer. Gelukkig was er de mogelijkheid om in te loggen via Facebook. We hebben daarom eerst Facebook geînstalleerd en vervolgens ingelogd bij Facebook. Daar weer opnieuw de applicatie gestart en gekozen voor inloggen via Facebook. Daarna worden expliciet de inloggegevens voor Facebook gevraagd, terwijl al ingelogd is. Dat lijkt overbodig en daarom risicovol. We hebben daarom onze pogingen gestaakt.

Wel hebben we nog naar de help-teksten binnen de applicatie gekeken. Daar werd een tweede Instagram-account genoemd: follower.analyzer.app

Wordt op Instagram de desbetreffende pagina opgeroepen, dan lezen we Follower Analyzer by HyperCode, kortom een tweede bedrijf. Verder is er geen enkele post. Ook dit roept meer vragen op dan het beantwoordt. De gebruikers hebben, ook de nodige vragen gesteld met betrekking tot dit programma. Hun oordeel is gelijk aan 3 bij een totaal van 142768 beoordelingen (januari 2021), dat is een laag rapportcijfer.

Uitgever: Maximo Lab
Reviewdatum: January 19, 2021
Meer Informatie

4 Followers Insight for Instagram, tracker, analyzer (1)
Followers Insight for Instagram, tracker, analyzer (1) is de applicatie en de ontwikkelaar is Aracc Lib. Aracc Lib is onvindbaar op het net; het bedrijf heeft geen website en is ook onvindbaar op de social media. De enige magere informatie is te vinden op de website van Google Play. Daar leren we dat de ontwikkelaar in Beijing China is gevestigd en dat het email-adres aracclove@gmail.com is. Verder is het programma 10000+ keer gedownload en beoordeeld met een 3.5 door 147 gebruikers (januari 2021). De laatste versie is van juli 2018. Google Play op de smartphone gestart, dan blijkt dat daar de applicatie niet meer beschikbaar is.

Wordt vervolgens een search gedaan op Google, dan komen verschillende sites naar voren waar het programma nog steeds aanwezig is en ook kan worden gedownload. Maar dat is niet van risico ontbloot.

Als een applicatie voor een Android smartphone via Google Play wordt geïnstalleerd, dan geeft dat een zekere veiligheidsgarantie volgens Google. Google controleert dagelijks de applicaties van zijn store en geeft aan als er iets mis is. Ze schrijven: " We carefully scan apps every day, and if we detect a bad one, we’ll let you know and tell you what to do next. "
Wordt via een van die andere sites gedownload, dan is die garantie er niet. Het risico is dus groter.

Uitgever: Aracc Lib
Reviewdatum: January 20, 2021
Meer Informatie

5 Followers Insight for Instagram, tracker, analyzer (2)
De naam van deze applicatie is niet bepaald onderscheidend, de naam luidt voluit Followers Insight for Instagram, tracker, analyzer (2). Wij hebben er zelf "(2)" achter geplaatst, want een andere ontwikkelaar heeft dezelfde naam gekozen. De ontwikkelaar van deze versie is Elegant Tech. in Beijing China, Zhongguancun Soho. Het bedrijf presenteert op Google Play nog enkele andere applicaties waaronder:
- Unfollowers for Instagram,lost en
- Unfollowers for Instagram,lost followers,Unfollow
Met dergelijke namen raakt men makkelijk de weg kwijt bij Elegant.

Volgens Google Play is het programma beoordeeld door 1795 gebruikers en is hun gemiddelde score gelijk aan 3,7 (januari 2021).

De functionaliteit van de applicatie wordt beschreven met de volgende trefwoorden:
- "Your media popularity rank."
- "Unfollowers, lost followers, friends."
- "The popularity of the media which tagged you."
- "The hashtag info you have post."
- "The location analysis of your post."
- "Like me most, comment me most, secret admire."

We hebben het programma via Google Play geïnstalleerd, gestart en werden meteen genoodzaakt in te loggen met onze gegevens van Instagram. Dat hebben we niet gedaan. Onze inloggegevens afstaan aan een onbekend Chinees bedrijf vinden we te risicovol.

Uitgever: Elegant Tech.
Reviewdatum: January 20, 2021
Meer Informatie

6 FollowMeter - Unfollowers Analytics for Instagram
De ontwikkelaar van deze populaire applicatie is BeakerApps. Dit bedrijf heeft een website (beakerapps.com) en dat is uitzonderlijk in deze categorie tools. Ook wordt op de site een adres vermeld (9515 Lee Highway, Suite E Ooltewah, TN 37363), dat is ook uitzonderlijk. De website is wel zuinig met informatie. We leren niet veel meer dan wat het bedrijf ontwikkelt, software en websites.

Het onderhavige programma, FollowMeter - Unfollowers Analytics for Instagram, is hun grootste succes. De applicatie is op Google Play meer dan 1 miljoen keer gedownload en heeft 115.919 beoordelingen ontvangen met een gemiddelde score van 3,9 (januari 2021).

Wordt het programma geïnstalleerd en gestart, dan dienen de inlogegevens van Instagram ingevoerd te worden. Dat hebben wij gedaan en daarna hebben we geverifieerd via ons Instagram-account wat er is gebeurd. Bij de parameters van Instagram kan worden gecontroleerd wie toegang heeft tot een account via de functie "Apps en websites". Instagram geeft de volgende uitleg over deze functie:
"Dit zijn apps en websites waarbij je je hebt aangemeld via Instagram en die je onlangs hebt gebruikt. Deze apps en websites kunnen om informatie vragen die je met ze deelt."
Het resultaat is: "Je hebt geen toegang tot je Instagram-account gegeven aan apps."
Met andere woorden, FollowMeter is geen door Instagram geautoriseerd programma. Onze inloggegevens worden door Followmeter beheerd en gebruikt om in onze naam in te loggen bij Instagram. Je moet dus wel vertrouwen hebben in de ontwikkelaar om deze applicatie te gebruiken.

Hierna hebben wij via Instagram ons wachtwoord veranderd en vervolgens een post toegevoegd. Dat had geen enkel effect op de applicatie. Opnieuw inloggen was niet nodig, maar de nieuwe post kwam niet naar voren. Er is geen mogelijkheid om uit te loggen. Je moet dus wachten tot het programma weer probeert in te loggen (wat niet lukt) waarna opnieuw de inloggegevens gevraagd zouden moeten worden.

De standaardversie van het programma geeft veel informatie die op een duidelijke manier wordt gepresenteerd.
Ten eerste veel informatie over (un)followers en wel:
- "New followers"
- "Unfollowers"
- "You unfollowed"
- "Not following you back"
- "You are not following back"
Verder overzichten van alle posts, followers en following.

Er is ook een betaalde versie (5.49$/maand of 23.88$/jaar), die geen reclame laat zien en enkele additionele functies biedt, waaronder het werken met meer dan één account.

Uitgever: BeakerApps
Reviewdatum: January 20, 2021
Meer Informatie

7 Insights - Follower Tracker for Instagram
De applicatie Insights - Follower Tracker for Instagram is ontwikkeld door het bedrijf XCS Technologies. Dit bedrijf heeft een website (xcstech.com) met op de homepage haar logo, haar naam en een link naar haar "privacy policy", meer is niet aanwezig.

De enige bron van informatie is Google Play. Daar zien we ook een adres (791 Sector 14 Faridabad HARYANA 121004 IN), dat in Indië gesitueerd blijkt te zijn.
Ook leren we dat het bedrijf de nodige andere applicaties in haar portefeuille heeft. Sommige applicaties zijn populair, meer dan één miljoen keer gedownload. De onderhavige applicatie, Insights , is 100K+ keer gedownload en heeft 6533 beoordelingen ontvangen met een gemiddelde van 4,2 (januari 2021).

De applicatie belooft volgers en ontvolgers dagelijks bij te houden. Verder is er een "engagement tool" die meer inzicht geeft in je volgers. Ook zou duidelijk worden wie je "top followers", "ghost followers" en "secret admirers" zijn en kunnen posts worden geanalyseerd, gebaseerd op hastags en lokatie.

Wordt de applicatie daadwerkelijk geïnstalleerd, dan dient eerst ingelogd te worden via een pagina die op de inlog-pagina van Instagram lijkt. Dat hebben we niet gedaan.

Uitgever: XCS Technologies
Reviewdatum: January 20, 2021
Meer Informatie

8 Reports+ Followers Analytics for Instagram
Dit programma heet Reports+ Followers Analytics for Instagram en is volgens Google Play ontwikkeld door het Turkse Firenet ltd. Op Internet is dit bedrijf onvindbaar en de website die op Google Play wordt weergegeven (reportsapp.org) is niet actief. Dat schept geen vertrouwen.

De applicatie zelf is meer dan 10 miljoen keer gedownload. De gemiddelde beoordeling is echter niet zo hoog, 3,0 bij 87267 beoordelingen (januari 2021).

De kenmerken zijn volgens de informatie op Google Play de volgende:
- Account analytics
- Houdt de volgers bij (plus en min)
- Houdt de resultaten van een post bij
- Legt engagement vast
- Engage met je fans
- Plannen en optimaliseren van posts
- Laat de beste Instagram vrienden zien
- Wie heeft de meest likes gegeven
- Wie volgt jou niet en wel andersom

Wij hebben geprobeerd dit programma te installeren, maar kregen de boodschap dat dit programma niet beschikbaar was op de lokatie waar we ons toen bevonden (Frankrijk).

Uitgever: Firenet
Reviewdatum: January 20, 2021
Meer Informatie