Tools: Publishing/scheduling

De categorie nader verklaard
Tools voor publishing/scheduling laten posts plannen. Dat betekent dat de faciliteiten van het social medium zelf niet meer worden gebruikt om de post te creëren. Het is de tool waarmee de post wordt gecreëerd en gepland in de tijd.

De functionaliteit in zijn rudimentaire vorm beperkt zich tot de mogelijkheid om een post op te stellen en een datum en tijd mee te geven waarop publicatie plaatsvindt. Deze functionaliteit komen we ook tegen bij onder andere Facebook en Twitter.

De meeste tools gaan echter verder, ze bieden de nodige extra faciliteiten voor het creëren van posts. Daarna laten ze de gecreëerde post publiceren op verschillende social media, bijvoorbeeld Twitter, LinkenIn, Pinterest en Facebook. Dat bespaart tijd.
Verder zien we ook de mogelijkheid om een post te publiceren op verschillende accounts van hetzelfde social medium, al of niet in licht gewijzigde vorm.
Andere faciliteiten betreffen het hergebruik van oude posts. Een eenmaal gepubliceerde post wordt dan via een zelf op te stellen regel op een later tijdstip weer gepubliceerd.

Een apart geval apart betreft Instagram. Hier zien we nog hier en daar een ouderwetse en tijdrovende implementatie voor het publiceren. Instagram liet vroeger formeel niet toe dat posts via een tool werden gepubliceerd op haar platform. De oplossing voor dit probleem hield in dat de content werd klaargemaakt binnen de tool, waarna op het publicatietijdstip een signaal wordt gegeven en via enig knip- en plakwerk de post is door te sluizen naar Instagram. Deze oplossing komen bij de nodige tools nog wel naar voren.

Wordt door de tool de publicatie volledig zelf gedaan, dan zijn twee oplossingen mogelijk. Bij de eerste oplossing wordt toegang tot je account verkregen via het social medium zelf, het is dus niet nodig de inloggegevens af te staan. Dit gebeurt bij tools die de officiële weg volgen en zich houden aan de richtlijnen van het social medium. Dit is de veilige oplossing.
Bij deze tweede oplossing dient de tool de beschikking te hebben over jouw inloggegevens, waarna ze in jouw naam inloggen en via een niet officiële weg de publicatie regelen. Dit is en blijft een risico, zeker gezien het grote aantal tool-ontwikkelaars die hun bedrijfsidentiteit gedeeltelijk of volledig verborgen houden.
Het is te vergelijken met het afgeven van je huissleutel aan een erkend beveiligingsbedrijf en het afgeven van die sleutel aan een beveiligingsbedrijf dat zijn identiteit volledig verborgen houdt. Het eerste is een risico en het tweede is een veel groter risico.
02/04/2021

Hiernavolgend komen de door ons onderscheiden tools uit de categorie Publishing/scheduling aan bod. Per tool worden naam, uitgever, reviewdatum en een korte beschrijving gepubliceerd.

1 Apphi: Schedule Posts for Instagram, FB, Twitter
2 Bigbangram
3 Circleboom
4 Combin Scheduler
5 ContentCal
6 drumUp
7 Friendsplus.me
8 Grum
9 HeyOrca
10 Instagram Post manager
11 Publer
12 Schedule posts

1 Apphi: Schedule Posts for Instagram, FB, Twitter
Apphi is de naam van het product en ook de naam van de ontwikkelaars. Ze zijn gevestigd in Seatlle lezen we op de homepage van de website. Op die homepage is ook een link naar “About” te vinden, maar die link is niet actief. De algemene voorwaarden en de “privacy policy” geven ook geen verdere informatie over het bedrijf. De ontwikkelaars houden zich dus goed verborgen en dat wekt geen vertrouwen.

Wat is Apphi? Het antwoord van de ontwikkelaars is niet bescheiden: “World’s best marketing platform for Instagram, Facebook, Twitter and Linkedin”. Ze voegen daar nog aan toe dat de applicatie “Free forever” is. Meer komen we op de homepage niet te weten. Wel is meer informatie te vinden op hun blog en hun FAQ.

De blog heeft een beperkte informatiewaarde. Het doet niet veel meer dan uitleggen hoe posts voor Facebook zijn te plannen met Apphi en hoe met default captions is te werken.

De FAQ is uitgebreider, ze bevat drie secties, “Quick Guide to Apphi”, “Scheduling Posts” en “Plans and Pricing”.
De eerste sectie geeft in 16 korte bijdragen aan hoe bepaalde acties met Apphi zijn uit te voeren, bijvoorbeeld “How to remove your social account from Apphi?”
De tweede sectie geeft uitgebreide informatie over hoe met de tool posts zijn te creëren en te plannen, bijvoorbeeld “How to add default caption?”.
De laatste sectie geeft alleen informatie over de haken en ogen van een abonnement en mogelijke refunds. Verder lezen we hoe kan worden gewisseld van de betaalde versie naar de gratis versie. Dat is opvallend, op de homepage staat duidelijk dat de applicatie gratis is.

Een derde informatiebron is de pagina op GooglePlay over Apphi. Dat betekent dus dat Apphi een applicatie voor Android is. Op die pagina leren we dat Apphi postst voor Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram laat plannen. We leren ook dat de applicatie 500.000+ keer is gedownload en dat 21.842 gebruikers een review hebben gedeponeerd bij Google. Hun gemiddelde score is laag, zeer laag zelfs, slechts 2.5, de gebruikers zijn duidelijk niet tevreden.
Verder lezen we dat voor deze gratis tool items zijn aan te schaffen voor prijzen tussen de $8.99 - $359.99 per item (In-app Products).

Uitgever: Everyone
Reviewdatum: April 2, 2021
Meer Informatie

2 Bigbangram
De naam is Bigbangram en het is die naam die overal op de site (bigbangram.com) naar voren komt. Het is echter onduidelijk wat Bigbangram voorstelt. Het kan de bedrijfsnaam zijn, maar ook de handelsnaam of misschien is het een productnaam. De pagina "About us" helpt ons niet veel verder.

Op die pagina wordt in lovend woorden gesproken over "we" met zinnen als "Over the great period of working, we've got the trust from a large number of satisfied customers". Maar de mist blijft hangen. Zo wordt het team gepresenteerd in de vorm van een serie vage foto's en namen, waaronder Alex Morgan, die "Founder & Art Director" zou zijn. Maar op de social media is deze persoon in combinatie met Bigbangram onvindbaar. Zijn foto komt wel naar voren op bijvoorbeeld Twitter, maar dan met een andere naam, namelijk Chad Mureta.
Het opgegeven bedrijfsadres roept ook vraagtekens op. Wordt het adres met Google Streetview bezocht, dan zien we daar een ander bedrijf gevestigd, namelijk Moyer pest control.

Een van de produkten die Bigbangram voert is "Schedule Posts for Instagram". Deze tool laat content plannen voor Instagram. Er wordt veel informatie over deze tool gepresenteerd, waaronder een verkoopverhaal, een uitgebreide lijst van features en de prijs (19$/maand voor één account). Wij hebben echter geen mogelijkheid gezien om een abonnement te nemen op dit programma.

Een andere tool van Bigbangram lijkt "All-in-one Instagram Link in Bio". Wordt op de button "Get started" geklikt, dan wordt doorgelinkt naar de site van ContactInBio. Dat doorlinken gebeurt met een code voor affiliate marketing, Bigbangram wordt dus voor het doorlinken betaald.

De derde tool is weer een "eigen" programma, "Send DMs in Instagram Online". Ook hier worden weer de nodige kenmerken gepresenteerd en ook de prijs wordt bekend gemaakt. Maar een abonnement is onmogelijk.

De vierde tool, "Top Hashtags On Instagram", verwijst, na de sales-pitch, naar de site van Ingramer. En ook hier is weer sprake van affiliate marketing.

Dit gaat zo nog enige tijd met andere "eigen" producten die of verwijzen naar de site van een concurrent of onmogelijk zijn om aan te schaffen. Het lijkt dan ook dat Bigbangram niet meer of minder is dan een ordinaire reclame-site voor andermans producten.

Uitgever: Bigbangram
Reviewdatum: March 22, 2021
Meer Informatie

3 Circleboom
Circleboom is een prettige uitzondering op de vele hier besproken bedrijven, Circleboom verbergt namelijk niet haar identiteit. Op de pagina “Contact Us” publiceert dit Amerikaanse bedrijf keurig haar vestigingsadres, telefoonnummer, verschillende email-adressen en al haar social media accounts.

Circleboom, het bedrijf, voert maar één product en dat heet ook Circleboom. Het is een webbased tool voor Twitter. Het is een interessant combinatie van vele functies geconcentreerd op vijf gebieden: “Publish”, “My Tweets”, “Search”, “Circle” en “User Analytics”.

Onder “Publish” is een scheduling-functie te vinden. Scheduled tweets worden weergegeven in een kalender. Voor de rest lijkt deze functie niet veel te verschillen van die van Twitter zelf.
Dat geldt niet voor de “Social Media Publisher”. Deze functie laat tweets semi-automatisch creëren, plannen en publiceren. Circleboom, het bedrijf, volgt een groot aantal websites en kan passende artikelen op deze sites (op basis van zelf op te geven interesses) voorstellen voor een tweet. Het is vervolgens voldoende om de tweet met een muisklikje goed te keuren voor publicatie.

Onder de noemer “My Tweets” zijn functies aanwezig om bestaande tweets en retweets individueel of in bulk te verwijderen. Om het proces makkelijk te maken is ook een sorteer- en filterfunctie aanwezig. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen media tweets te verwijderen binnen een zekere datum-range.

Met “Search” zijn profiles te zoeken die aan bepaalde criteria voldoen. Daarbij zijn zowel profiles als tweets te scannen aan de hand van eigen hashtags en keywords.

De functies van “Circle” geeft inzicht in de volgers, wie zijn dat, zijn ze echt, zijn het spammers, zijn ze wel actief of overactief, zijn er “eggheads” bij? Dat laatste refereert aan accounts zonder profielfoto, vaak zijn dat volgens Circleboom “ suspended or locked accounts which weakens your Twitter account's health”.

“User Analytics” betreft de informatieverschaffing over het Twitter-account, waaronder het verloop van het aantal volgers per dag, week, maand of jaar, de verdeling naar klassen van volgers en de nodige statistieken over de volgers (taal, sexe en interessegebieden).

Publishing tools zijn vaak niet veilig, vaak volgen ze niet de officiële login-weg van Twitter. Circleboom behoort niet tot deze categorie. Dat betekent dat je niet je login-gegevens hoeft af te staan aan de ontwikkelaar. Dat is de veilige weg. Circleboom verwoordt die login als volgt.
“We do not request your username or password to use our services. When you click to Get Started button on our website, the authentication process goes through Twitter’s authorization dialog, and the app will be automatically added to your Twitter account. ”
Circleboom heeft vijf verschillende versies die voornamelijk van elkaar verschillen in tarief en het aantal profiles dat beheerd kan worden. Versie Free en Pro laten één profile beheren en versies Multi, Business en Corporate laten met respectievelijk 5, 20 en 50 profiles werken. De maandprijzen zijn respectievelijk $0/maand, $24/maand, $72/maand, $230/maand en $460/maand. Wordt per jaar betaald, dan wordt er een belachelijk hoge korting gegeven, ongeveer 50%.

Uitgever: Circleboom LLC
Reviewdatum: April 30, 2021
Meer Informatie

4 Combin Scheduler
Combin (voor Instagram) lijkt de naam van het bedrijf ("Combin is a team of professionals in their craft") en op de pagina "About Us" wordt keurig aangegeven waar het bedrijf gevestigd is, er is een kantoor in Baden-Baden (Duitsland) en een kantoor in Nizhny Novgorod (Rusland).
Ook worden drie email-adressen gepubliceerd, hun Twitter-account met (13.700 volgers), hun Reddit-account en hun Youtube-kanaal. Verder lezen we in de algemene voorwaarden dat Open Media OOO de echte bedrijfsnaam is. Het geheel is qua transparantie opvalled goed in vergelijking met andere bedrijven uit deze categorie tools.

Combin Scheduler laat Instagram posts en stories prepareren, waarna ze, of direct, of op een zelf op te geven datum/tijdstip door de tool worden gepubliceerd. Trots wordt aangegeven, dat binnen de tool de afmetingen van een foto zijn aan te passen. Ook is "Locations tagging" mogelijk.
De tool is gratis te downloaden.

Uitgever: Open Media OOO
Reviewdatum: January 27, 2021
Meer Informatie

5 ContentCal
De site van het bedrijf ContentCal is een verademing in vergelijking met vele andere bedrijven in deze sector. De site geeft uitgebreide informatie over het product en het bedrijf verbergt niet haar identiteit. Zo leren we niet alleen dat het een Brits bedrijf is, maar ook waar het is gevestigd (bedrijfsadres), wie de geldschieter is, wie de contactpersonen zijn voor sales en PR (naam, foto, en email-adres) en de nodige andere zaken, kortom transparantie.

Hun enige product heet ook ContentCal en is, naar eigen zeggen een “content marketing planning tool”. Het heeft vier hoofdfuncties, “Publish”, “Engage”, “Analyze” en “IQ”. Onder “Publish” vinden wij het nodige wollige taalgebruik, waaruit we opmaken dat verschillende tools aanwezig zijn om in samenwerking met andere medewerkers content te creëren, te autoriseren (Approval workflows) en te schedulen voor publicatie.

Bij “Engage” gaat het om “great customer engagement and service”. Dat wordt vertaald met, “If you can respond, reply, and comment quickly then people feel seen, heard, and met”. Om dat doel te bereiken, biedt ContentCal één centrale inbox waar de engagement van de (potentiële) klanten naar voren komt. Vanaf deze inbox zijn de reacties te organiseren en te verdelen over de teamleden.

De hoofdfunctie “Analyze” lijkt wonderbaarlijk, “Analytics and data will lead you to powerful insights that can create magic formulas”. Het is echter niets meer of minder dan statistische analyse en informatieverschaffing op basis van campagne, social media, periode en engagement in de vorm van tabellen en grafieken.

Wordt op de link van de vierde hoofdfunctie, “IQ”, geklikt, op 26 maart 2021, dan blijkt het een wassen neus te zijn, de functie bestaat namelijk niet, ze is “Coming soon”. Wordt terug in de tijd gegaan, januari 2021, dan zien we ook al “IQ” naar voren komen, “soon” is een klaarblijkelijk ruim begrip.

De prijzen van ContentCal zijn 17$/maand (Pro) en 47$/maand (Company). De eerste is beperkt tot één gebruiker, 4 social media accounts en 150 posts per maand. Versie Pro heeft geen limiet voor het aantal posts, maar wel het aantal gebruikers (twee) en het aantal social media accounts (acht). Is dat te beperkend, dan zijn er nog de versies Premium en Enterprise, beide met een prijs op aanvraag. Deze versies hebben ook een uitgebreidere functionaliteit.
Voor hen die de kat uit de boom willen kijken is er een “free trial” van 14 dagen. Verder is er nog een gratis versie, Hobbyist, die zich beperkt tot één gebruiker, 4 social media accounts en 10 posts per maand.

Uitgever: ContentCal
Reviewdatum: April 2, 2021
Meer Informatie

6 drumUp
DrumUp is de naam van het product en misschien ook die van het achterliggende bedrijf. Dat laatste is niet zeker, de identiteit van de ontwikkelaars wordt namelijk goed verborgen gehouden. We hebben geen vestigingsland, bedrijfsadres, bedrijfsnaam of telefoonnummer kunnen vinden op de uitgebreide site. Het enige lijntje met de makers is een contactformulier en een email-adres.
Wel lichten de algemene voorwaarden nog een klein tipje van de sluier over de identiteit van DrumUp op. In die voorwaarden is namelijk te lezen “All disputes arising under this Agreement shall be resolved by the courts of India”. DrumUp, om die naam maar te hanteren, betreft waarschijnlijk een bedrijf uit India.

DrumUp, het product, is een tool voor publishing/scheduling. Het laat content creëren en plannen voor Facebook, LinkedIn en Twitter. Daarnaast kan het ook helpen met ideeën voor content. Op basis van zelf op te geven parameters kan het uit de stroom van berichten op de social media een selectie maken die kan dienen als basis voor “eigen” content. Een andere manier om je social media te voeden is deze te linken aan je eigen blog, waardoor een blog-update ook op je social media verschijnt. Ook kan je automatisch eerder gepubliceerde posts opnieuw publiceren.

In hoeverre al die posts resultaat hebben, kan worden vastgesteld met DrumUp Analytics, deze functie meet en registreert de engagement rates van je posts.

DrumUp is web-based, het is dus vanuit elke browser op elke computer te gebruiken. Daarnaast is er een variant aanwezig die fungeert als een extensie van Chrome. Deze variant geeft ook de mogelijkheid om de inhoud van een webpagina die wordt geraadpleegd te transformeren tot een post.
Verder zijn er versies aanwezig voor iPhone en Android.

De prijzen van DrumUp variëren tussen de $15/maand en de $79/maand. Versie Starter ( $15/maand) laat met drie social accounts werken, publiceert maximaal 10 posts per dag en per account en kan in totaal 1000 posts vooraf plannen. Versie Pro en Small Business bieden wat extra faciliteiten en hebben hogere limieten.
Daarnaast is er een gratis versie beschikbaar. Die laatste is beperkt tot één social account en drie posts per dag, kent een beperkte functionaliteit en laat op elke post het het stempel DrumUp zien.

Uitgever: drumUp
Reviewdatum: April 6, 2021
Meer Informatie

7 Friendsplus.me
Friends+Me is het product van Loysoft Limited en deze laatste is opgericht door ALOIS BĚLAŠKA. We lezen verder op de site dat het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd en ook het bedrijfsadres, inschrijvingsnummer en een email-adres worden gepubliceerd. Maar dat alles is geen verrassing, de publicatie van dergelijke belangrijke gegevens is een verplichting in de UK en menig ander Europees land.

De belangrijkste functie van Friends+Me is Publishing/scheduling. De social media die daarbij worden ondersteund zijn Google+ (profiles, pages, collections, communities), Facebook (pages), Linkedin (profiles, company pages), Twitter, Pinterest en Tumblr. Over de wijze waarop content kan worden gecreëerd en gepubliceerd is hoegenaamd geen informatie aanwezig. Wel is een FAQ aanwezig, waar de nodige vragen met een video worden beantwoord, maar deze FAQ kan de lacune niet vullen..

De lacune kan waarschijnlijk wel worden gevuld via trial and error, er is namelijk een gratis versie van Friends+Me beschikbaar. Deze versie lijkt in functionaliteit niet onder te doen voor de betaalde varianten. De enige beperkingen zijn geringe limieten voor het aantal social accounts (2) en het aantal geplande posts per social accounts (5). Er is geen limiet voor het aantal te publiceren posts. Met andere woorden, zolang direct wordt gepubliceerd, is er geen limiet
De betaalde versies zijn er in vier varianten en variëren in prijs tussen de $9/maand en $259/maand. De goedkope variant laat tien medewerkers met 5 social accounts werken tot maximaal 500 geplande posts per social account. Bij de duurste variant 50 medewerkers, 120 social accounts en 5000 geplande posts per social account.

Uitgever: Loysoft Limited
Reviewdatum: April 7, 2021
Meer Informatie

8 Grum
Grum presteert het om alle informatie, zowel over het bedrijf als het product, goed te verbergen. Op de homepage van de site (www.grum.co) is alleen te lezen “Schedule your Instagram from web!” en “Get started now”. Dat is alles, meer informatie is niet aanwezig. Wel wordt een tipje van de sluier opgelicht bij de “cookie policy”. Wordt op deze link geklikt, dan verschijnt een nieuwe pagina waar de cookie-politiek wordt uitgelegd en waar beneden op de pagina de links “Pricing”, “Terms Of Service”, “Privacy Policy” en een email-adres te vinden zijn.

De link “Pricing” leert ons dat er drie versies zijn, Start, Grow en Agency. De eerste kost $9.95/maand en laat twee accounts beheren en een ongelimiteerd aantal “editors”. Wat dat laatste inhoudt, wordt niet duidelijk.
Voor versie Grow wordt $3.95/maand/account gerekend en bij versie Agency is het $2.95/maand/account. Alle drie de versies zijn gedurende drie dagen zonder verdere kosten te proberen.

In de “Terms Of Service” vinden we de zin “ These Terms will be governed by the laws of the State of California, United States of America”. Het is dus mogelijk dat het hier een Amerikaans bedrijf betreft. Voor de rest brengt dit document ons niet veel verder. Dat geldt ook voor de “Privacy Policy”.

De enige mogelijkheid die nog resteert, is de eerder genoemde “Get started now”. Wordt op die link geklikt, dan is het weer een teleurstelling: “Due to heavy load on our servers, sign up is now available for the valid coupon codes holders only. Our sincerest apologies for the inconvenience.” Met andere woorden, alleen als je een geldige couponcode hebt, is inschrijving mogelijk.

We hebben voor de volledigheid naar de site gekeken zoals die in februari 2020 werd gepresenteerd. Die versie is van hetzelfde laken een pak, geen informatie en inschrijving alleen voor coupon-houders. En twee jaar geleden? Geen verschil met nu en één jaar geleden.

Uitgever:
Reviewdatum: April 8, 2021
Meer Informatie

9 HeyOrca
HeyOrca is het product van het Canadese HeyOrca Inc. Op haar homepage geeft ze in grote letters aan wat haar product is en wel “The Most Collaborative Social Media Calendar Tool for Agencies”.
Concreter, het laat posts creëren, plannen en publiceren op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google My Business en Pinterest.
Daarbij zijn de nodige functies aanwezig, die zinvol zijn voor een agency. Zo is er een preview-functie die laat zien hoe een post eruit zal zien op de social media. Verder kan content vooraf worden gedeeld met cliënten en deze kunnen de posts vervolgens goedkeuren voor publicatie. Ook is er voor cliënten de nodige informatieverschaffing aanwezig, die inzicht geeft in de resultaten van de gepubliceerde posts.
Het gebruik van HeyOrca is niet beperkt tot agencies. Bedrijven met een grote marketingafdeling, waar goedkeuring en samenwerking van belang is, kunnen ook gebruik maken van HeyOrca met haar speciale functies.

Het tarief van HeyOrca bedraagt $84/maand per kalender. Daarbij geeft één kalender de mogelijkheid om met maximaal 10 social accounts te werken. Wordt HeyOrca gebruikt door een agency dan wordt voor elke cliënt een eigen kalender gebruikt.
Het is mogelijk om HeyOrca zonder verdere kosten twee weken te proberen.

In de privacy policy van HeyOrca wordt aangegeven dat HeyOrca voor haar serviceverlening gebruik kan maken van de diensten van derden en dat ze in dat geval persoonlijke informatie van de klant ter beschikking moet stellen aan die derden. Een dergelijke clausule is niet ongebruikelijk. Het is wel ongebruikelijk dat HeyOrca via een aparte pagina aangeeft wie die derden zijn. Die lijst is niet gering (Facebook Inc, Hubspot Inc, Google LLC, Amazon.com Inc, SendGrid, Intercom, Stripe, Zoom Video Communication, Hotjar Ltd, LinkedIn, Skype, Pusher Ltd, Unbounce, Calendly, PandaDoc, AskNicely, LogDNA, ProductBoard, LaunchDarkly, FullStory)

Uitgever: HeyOrca Inc.
Reviewdatum: April 13, 2021
Meer Informatie

10 Instagram Post manager
Op de homepage van Instamber wordt meteen kleur bekend, ze schrijven “The unparalleled solution to amplify your growth on social media”. Ze geven ook aan hoe ze dat doen, “Instamber develops comprehensive services to cover all your needs on Instagram, TikTok, and Twitter marketing.” We hebben nagegaan of Instamber ook zelf op die social media aanwezig is en zo ja met hoeveel tienduizenden volgers. Het resultaat is teleurstellend, hun Twitter-account van december 2017 laat 6 mei 2021 slechts 32 followers zien, dat is gemiddeld bijna één follower per maand erbij. Bij Facebook zien we 57 volgers sind maart 2018, dat komt overeen met gemiddeld bijna twee nieuwe volgers per maand.

Van giswerk is ook sprake bij de ontwikkelaars van de Instamber-tools. Is er wel sprake van een bedrijf en zo ja, wat is de bedrijfsnaam, het vestigingsland, het vestigingsadres, het email-adres en het inschrijvingsnummer. Al die gegevens worden niet bekend gemaakt op de site. Ook zijn algemene voorwaarden of een About-pagina niet aanwezig. Het enige lijntje met de ontwikkelaars is een contactformulier. Dat alles geeft niet veel vertrouwen. Wat ook niet veel vertrouwen geeft, is hun verkoop van likes en views voor Instagram-accounts. Nepviews en neplikes zijn niet alleen verboden in Nederland, maar ook zinloos en zelfs gevaarlijk. Instagram houdt niet van fake en kan hard optreden door bijvoorbeeld je account uit te schakelen. Geen enkel bedrijf dat nepviews en neplikes verkoopt schept vertrouwen.

Dat vertrouwen is echter wel noodzakelijk. Om met Instamber te kunnen werken moeten de inloggegevens worden overgedragen. Met andere woorden je moet de username en wachtwoord overdragen aan een “bedrijf” dat zijn identiteit volledig verborgen houdt. Instamber schrijft zelf over dit hete hangijzer het volgende: “However, it is significant to consider that your password and your data will be safe and secure with Instamber.”

Op de site is aangegeven (6 mei 2021) dat er 3500 “users using Instamber” zijn. Wordt één jaar terug in de tijd gegaan, dan is dat aantal users ook gelijk aan 3500! Die 3500 users kunnen gebruik maken van verschillende producten, waaronder Instagram Post manager.

Op de site luidt de sales-pitch over Instagram Post manager als volgt:
“Every thing you need to schedule and organize instagram post”
Hoe een en ander in de praktijk in zijn werk gaat, wordt niet duidelijk uiteengezet. Instamber komt niet veel verder dan de opmerking dat je makkelijk de beste publicatietijd kan instellen en dat het verder makkelijk in zijn werk gaat. Wel leren we dat je voor een post direct een aantal likes kan kopen.

De prijslijst laat zien dat het tarief van Instagram Post $10/maand bedraagt. Die prijslijst laat ook zien dat foto’s en video’s mogelijk zijn, dat je de foto kan aanpassen en dat “Add First Comment” mogelijk is.

Op de bekende site Trustpilot zijn 43 reviews te vinden over Instamber gedurende de afgelopen twee jaar. Dat komt neer op ongeveer twee reviews per maand. Van de vijf positieve reviews (5 sterren) zijn er drie op praktisch dezelfde datum gepubliceerd en dat is verdacht.
Het overgrote gedeelte van de reviews, 70%, heeft één ster, oftewel “bad”. Met andere woorden, het overgrote deel is niet tevreden en we zien titels als “Garbage”, “nothing works”, “Doesn't work 70% of the time” of “very disappointed”. We geven één voorbeeld van zo’n review:
"Won't allow me to connect my profile. I tried contacting them countless times but they are to ignorant to respond. If I could give less than one star I would. The worst customer service (or lack thereof) I've ever experienced!!!!”

Uitgever: Instamber
Reviewdatum: May 26, 2021
Meer Informatie

11 Publer
Publer is een opmerkelijke publishing tool. Het is een van de weinige tools die op een officiële manier publiceren op Instagram mogelijk maakt. Daarnaast is er een gratis variant die de nodige functionaliteit biedt.

Die gratis versie laat werken met vijf verschillende accounts en op elk moment kunnen 50 posts gepland zijn. Wordt een van die geplande posts gepubliceerd, dan zijn er nog 49 over en kan er dus weer een post worden gepland. Wordt dagelijks op één account één post gepubliceerd, dan kan voor 50 dagen vooruit worden gepland. Zijn het twee accounts waarvoor dagelijks 5 posts elk worden gepubliceerd, dan kan in totaal voor vijf dagen worden gescheduled.

De social media waarmee Publer kan werken zijn Facebook pages, Instagram (business account), Twitter, LinkedIn, Pinterest en Google My Business. De posting voor Pinterest gebeurt niet direct, maar via een omweg en wel via IFTTT of Zapier.

Bij de creatie van een post zijn de nodige hulpfuncties aanwezig. Zo kan een post desgewenst worden toegespitst op de verschillende social media, waardoor bijvoorbeeld de tekst voor een Instagram langer kan zijn dan die voor Twitter. Ook is een foto-editor aanwezig waarmee de foto ter plekke kan worden aangepast, desgewenst toegespitst op het social medium. Tenslotte is een preview aanwezig, zodat gecontroleerd kan worden of het resultaat naar tevredenheid is.

Publer is een web-applicatie en kan dus worden gebruikt via elke navigateur op elke computer. Daarnaast is er nog een variant aanwezig in de vorm van een extensie voor Chrome, Firefox, Microsoft Edge en Safari. Deze variant laat met een muisklik een foto of een link op een internetpagina of zelfs de hele pagina fungeren als basis van een post.

Naast de gratis versie zijn er nog twee andere versies aanwezig, Argentum ($10/maand), en Aurum ($20/maand). Bij deze versies zijn de limieten hoger en de functionaliteit uitgebreider. Zo is er bijvoorbeeld geen limiet voor het aantal geplande posts.
Publer is ontwikkeld door Kalemi Code en is gevestigd in Tirana in Albanië.

Uitgever:
Reviewdatum: April 2, 2021
Meer Informatie

12 Schedule posts
Op de site van Instazood leren we dat het bedrijf de nodige tools en services levert, alle op het gebied van social media. Maar wie is dat bedrijf? In de sectie "About Us" komt "Us" niet aan bod. Daar leren we dat influencers met miljoenen followers een uitgebreid social media team achter zich hebben om hun accounts te beheren. We leren ook dat zoiets niet meer nodig is, omdat de tools van Instazood dat ook doen. We leren nog meer, maar niets over “Us”. Goedbeschouwd is er niets te vinden over het bedrijf op de site. Ook wordt geen mogelijkheid geboden om in contact te treden met Instazood. Er zijn zelfs geen algemene voorwaarden “direct” beschikbaar.

Die algemene voorwaarden zijn wel indirect te raadplegen, namelijk op het moment dat je je inschrijft. Maar die algemene voorwaarden helpen niet veel verder, ook daar komt geen bedrijfsnaam naar voren. Van hetzelfde laken een pak voor de “Privacy Policy”. Wel is in die privacy policy aan het einde een email-adres te vinden (support@instazood.com). Maar in grote lijnen blijft Instazood een onbekende voor ons.

Het is niet duidelijk wat de officiële naam van deze tool is. We lezen zowel “Schedule Posts” als “Instagram Scheduler”. De twee basisfuncties van de tool zijn het beheer en de publicatie van posts. Daarbij zijn veel van de Instagram-mogelijkheden aanwezig, maar niet allemaal. Daartegenover staat dat Instagram Scheduler mogelijkheden kent die niet in Instagram aanwezig zijn. Zo is het mogelijk om de verwijdering van posts te plannen en een watermerk toe te voegen aan foto’s.

In de “Privacy Policy” staat te lezen dat de inloggegevens afgestaan moeten worden: “Also to be able to work in our service you will need to provide credentials of your several or single Instagram accounts.” Dat is altijd een risico en zeker in het geval van een onbekend bedrijf waarvan we niet eens de officiële naam weten, laat staan vestigingsland, bedrijfsadres of email-adres.

De prijs van Schedule Posts bedraagt $7.99/maand.

Uitgever: Instazood
Reviewdatum: January 30, 2021
Meer Informatie